11 Uchwała nr VI/64/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wieś Daszewice, rejon ul. Rogalińskiej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 5, poz. 107 z 20 lutego 1999 r.)

Status: obowiązuje w części:
  • część uchylona uchwałą nr XXXII/269/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2000 r.
  • część uchylona uchwałą nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r.
Numer w wykazie MPZP: 11