Agnieszka Nurzyńska - Cieślak

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF, 1,7 MB)