Uchwała Nr XXVII/206/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 13 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/206/16.PDF