127 Uchwała nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 250, poz. 4607 z 15 grudnia 2010 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 127
  tekst (pdf, 1,1 MB)
  rysunek (pdf, 694 kB)
  georeferencja (tif, 30,9 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)