Uchwała Nr XXVII/204/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna

Uchwała Nr XXVII/204/16.PDF