od początku kadencji do złożonego za rok 2020

Pierwsze oświadczenie majątkowe w kadencji.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2018.pdf
wyjaśnienia.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2019.pdf
wyjaśnienia.pdf
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2019.pdf
Kolejna korekta oświadczenia majątkowego za rok 2019.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2020.pdf
wyjaśnienia.pdf
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020.pdf
Kolejna korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020.pdf