Uchwała Nr XXVII/203/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna

Uchwała nr XXVII/203/16.PDF