Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mosinie złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.


Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.