„Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z terenów niezamieszkałych oraz selektywnie zbieranych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Mosina oraz Miasta Puszczykowa

 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z terenów niezamieszkałych oraz selektywnie zbieranych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Mosina oraz Miasta Puszczykowa"


Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami) są dostępne na platformie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Odnośnik do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/93777b96-4f62-4c59-80f1-9f69dfa180cc