Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania o wartości poniżej 14 tys. euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w s

                                                                                                                                                                                            Mosina 26.07.2013

Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania o wartości poniżej 14 tys. euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Gmina Mosina zaprasza do składania ofert dla zadania:

„Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w sprzęt do zajęć fitness- Spinning"- rowery spinningowe

 

Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, OŚ IV Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER

 

Zakup i dostawa gotowych do użytku,  następujących urządzeń:

1.      Profesjonalne rowery spinningowe do użytku publicznego - 12 szt.

-        koło zamachowe 18 kg,

-        maksymalna waga użytkownika -130 kg,

-        System hamowania: mechaniczny,

-        Manualne sterowanie obciążenia,

-        Regulacja siodełka w pionie,

-        Regulacja siodełka w poziomie,

-        Wielopozycyjna kierownica z regulacją w pionie i poziomie,

-        Uchwyt na bidon,

-        Rolki transportowe,

-        Stopki poziomujące,

-        Zasilanie: baterie.

2.      Dla wszystkich urządzeń należy załączyć atesty, certyfikat lub deklarację zgodności z Normą EN 957-1/5.

3.      Do oferty należy załączyć zdjęcia/rysunki oraz karty techniczne przedstawiające proponowane w ofercie urządzenia.

 

4.      Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego do obsługi urządzeń.

5.      Termin wykonania zadania : 30 dni od dnia zawarcia umowy

6.      Gwarancja: min. 12 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 09.08.2013 r.

 

Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

Koperty z ofertami należy złożyć lub wysłać pod adres:

Gmina Mosina

Plac 20 Października 1

62-050 Mosina

Z dopiskiem: „Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w sprzęt do zajęć fitness- Spinning"- rowery spinningowe

 

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Lewandowska, 61 8 109 537.

 

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy

PYTANIE I ODPOWIEDŹ do zaproszenia

PYTANIE I ODPOWIEDŹ nr 2do zaproszenia