Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu(ZUK)

Sukcesywne dostawy  oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf