Modyfikacja treści SIWZ -zmiana opisu przedmiotu zamówienia wariantu II.