Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert