20. Modernizacja wewnętrznej instalacji co, cwu i budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią oraz modernizacja sali w budynku komunalnym w Rogalinku

Modernizacja wewnętrznej instalacji co, cwu i budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią oraz modernizacja sali w budynku komunalnym w Rogalinku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

ZMIANA TREŚCI SIWZ + Odpowiedzi na pytania - UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu