Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2