19. Remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z sygnalizacją na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w miejscowości Mosina

Remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania  z sygnalizacją na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w miejscowości Mosina

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikamiOgłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu