17. Budowa ulicy Spokojnej w m. Czapury; etap I – budowa chodnika

Budowa ulicy Spokojnej w m. Czapury; etap I - budowa chodnika

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu