1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz parkingu „BIKE & RIDE” na terenie parku gminnego „STRZELNICA” w miejscowości Mosina w formule zaprojektuj i wybuduj.

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz parkingu „BIKE & RIDE" na terenie parku gminnego „STRZELNICA" w miejscowości Mosina w formule zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania + odpowiedzi do SIWZ

Pytania + odpowiedzi do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu