Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu (ZUK)

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu (ZUK)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia