Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu (PUK)

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu (PUK)


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikamiinformacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia