3-03-14-116-1 Mosina – sieć wodociągowa w rejonie ul. Krótkiej w Drużynie 5-03-14-211-1 Mosina – kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w rejonie ul.Krótkiej w Drużynie

3-03-14-116-1 Mosina - sieć wodociągowa w rejonie ul. Krótkiej w Drużynie  5-03-14-211-1 Mosina - kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w rejonie ul.Krótkiej w Drużynie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert - poprawiona

Informacja z sesji otwarcia ofert - poprawiona

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zmiana treści SIWZ - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT na 12.05.2020 r.


Pytania + odpowiedzi do SIWZ cz.2 - zmieniony PRZEDMIAR


Pytania + odpowiedzi do SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu