na 2022 rok

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Mosina, dnia 01 marca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego


1. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)

2. Nazwa i adres organizatora przewozów (Zamawiającego):
Gmina Mosina
Adres: Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina


3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021r. poz. 1371 z późn. zm.) z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


4. Określenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Mosina na liniach komunikacyjnych:
691 - Mosina - Krosno - Drużyna - Borkowice - Pecna
692 - Mosina - Ludwikowo - Bolesławiec - Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe - Będlewo
693 - Mosina - Sowiniec - Baranowo - Krajkowo - Sowinki - Mosina
694 - Dworzec - Leszczyńska - Leśna - Krosińska - Śremska - Dworzec
698 - Mosina - Rogalinek - Wiórek - Świątniki
699 - Mosina - Puszczykowo - Rogalinek - Sasinowo - Wiórek - Świątniki - Radzewice - Mieczewo - Kórnik


5. Przewidywana roczna liczba wozokilometrów do wykonania w ramach usługi:
w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie

6. Przewidywana data zawarcia umowy:
01 września 2022 r.

7.Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 

 

 


8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia
- Biuletyn Informacji Publicznej
- tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie
- strona internetowa organizatora

 

 

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego- dokument podpisany

 


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Mosina, dnia 22 grudnia 2020 r.
 
OGŁOSZENIE
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego    

1. Podstawa prawna:         
art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym
(T.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1944, 1378)
 
2. Nazwa i adres organizatora przewozów (Zamawiającego):
Gmina Mosina, Adres: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
 
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (T.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1944, 1378) z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  

4. Określenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Transport drogowy - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym dla gminnych linii komunikacyjnych nr 691, 692, 693, 694, 696, 697, 698, 699

5. Przewidywana roczna liczba wozokilometrów do wykonania w ramach usługi:
Powyżej 300 000 wozokilometrów rocznie
 
6. Przewidywana data zawarcia umowy:
1 stycznia 2022r.    

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (T.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1944, 1378) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst