9. Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych

Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o zamiarze zawarcia umowy