27. Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych na okres od 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudni

Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych na okres od 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r


Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o zamiarze zawarcia umowy