46. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mosina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie. Sp. z o.o

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mosina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie. Sp. z o.o.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o zamiarze zawarcia umowy