Komunikaty Komisarza Wyborczego

Komunikaty Komisarza Wyborczego:

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Poznaniu I, właściwego terytorialnie dla obszaru Gminy Mosina, dostępne są na stronach Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu pod >>>TYM<<< adresem.
 
 
Szczególnie istotne komunikaty: