Informacja o wygaszeniu członkostwa w OKW na terenie Gminy Mosina

Informacja zbiorcza
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
dot. osób, których członkostwo
w Obwodowych Komisjach Wyborczych
na terenie Gminy Mosina

zostało wygaszone z dniem 20 października 2018 r.

 Nr OKW
Rodzaj komisji
 Imię Drugie imię
Nazwisko
1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Patrycja Maria Wendzonka
1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Justyna   Stawna
2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Adriana Celina Gościniak
2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Agnieszka   Szmytowska
2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Anna Patrycja Weryńska
2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Ireneusz   Kokociński
4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Patrycja   Bernacka
4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Katarzyna Sylwia Włodarczak
4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Maja Lucyna Sobańska
7 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Agnieszka   Marciniak
7 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Rafał   Raźny
8 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Katarzyna   Rybicka-Statnik
8 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Alina Łucja Blimel
9 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Agnieszka   Adamska
10 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Paweł Piotr Grabarkiewicz
11 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Agnieszka Maria Maląg
15 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Mateusz   Dolczewski
18 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Piotr   Krawczyk
18 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Anna Agnieszka Frątczak
20 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Beata Maria Chmielewska
20 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Edyta Anna Nagraba
20 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Maciej   Kamiński
20 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Sylwia Kinga Jankowska
20 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Barbara   Kurowska
21 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Martyna Agnieszka Kokocińska
22 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Wiktoria Maria Grabarkiewicz