Informacja o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW oraz o miejscu i terminie losowania składów OKW

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 25 września 2018 r.
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Mosina obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 2,
- Nr 9, w liczbie 1,
- Nr 10, w liczbie 1,
- Nr 12, w liczbie 2,
- Nr 13, w liczbie 1,
- Nr 14, w liczbie 1,
- Nr 15, w liczbie 2,
- Nr 16, w liczbie 1,
- Nr 17, w liczbie 1,
- Nr 18, w liczbie 1,
- Nr 19, w liczbie 2,
- Nr 20, w liczbie 2,
- Nr 22, w liczbie 1,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 3,
- Nr 2, w liczbie 3,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 3,
- Nr 5, w liczbie 3,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 8, w liczbie 4,
- Nr 9, w liczbie 2,
- Nr 10, w liczbie 2,
- Nr 11, w liczbie 2,
- Nr 12, w liczbie 2,
- Nr 13, w liczbie 1,
- Nr 14, w liczbie 2,
- Nr 16, w liczbie 1,
- Nr 17, w liczbie 2,
- Nr 18, w liczbie 1,
- Nr 19, w liczbie 1,
- Nr 20, w liczbie 3,
- Nr 21, w liczbie 2,

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.
W dniu 27 września 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 7
- Nr 8

§ 4.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
/-/ Krzysztof Józefowicz