Wybory Samorządowe 2018

Wyniki wyborów na Burmistrza Gminy Mosina - II tura

Wyniki wyborów na Burmistrza Gminy Mosina - II tura


Komunikat o dowozach na wybory - II tura

KOMUNIKAT

O DOWOZACH WYBORCÓW

Urząd Miejski w Mosinie, w związku z Wyborami Samorządowymi 2018 organizuje w dniu 4 listopada bezpłatne dowozy wyborców do lokali wyborczych na następujących trasach:

Trasa nr 1:
Wiórek
(skrzyżowanie z ul. Sosnową)
godz. 10.00
Babki
(skrzyżowanie przy Ośrodku Zdrowia)
godz. 10.10
Czapury
(skrzyżowanie z ul. Żurawinową)
godz. 10.25
Czapury
(lokal wyborczy)
godz. 10.30 (przyjazd)
Czapury
(lokal wyborczy)
godz. 11.00 (odjazd)
Czapury
(skrzyżowanie z ul. Żurawinową)
godz. 11.05
Babki
(skrzyżowanie przy Ośrodku Zdrowia)
godz. 11.20
Wiórek
(skrzyżowanie z ul. Sosnową)
godz. 11.30
 
Trasa nr 2:
Mieczewo
(przystanek autobusowy przy świetlicy wiejskiej)
godz. 12.00
Świątniki
(lokal wyborczy)
godz. 12.15 (przyjazd)
Świątniki
(lokal wyborczy)
godz. 12.45 (odjazd)
Mieczewo
(przystanek autobusowy przy świetlicy wiejskiej)
godz. 13.00
 
Trasa nr 3:
Radzewice
(przy świetlicy wiejskiej)
godz. 13.30
Świątniki
(lokal wyborczy)
godz. 13.40 (przyjazd)
Świątniki
(lokal wyborczy)
godz. 14.10 (odjazd)
Radzewice
(przy świetlicy wiejskiej)
godz. 14.20
 
Trasa nr 4:
Żabinko
(przy świetlicy)
godz. 15.00
Krajkowo
(przystanek autobusowy)
godz. 15.10
Baranowo
(przystanek autobusowy)
godz. 15.15
Sowinki
(lokal wyborczy)
godz. 15.20 (przyjazd)
Sowinki
(lokal wyborczy)
godz. 15.50 (odjazd)
Baranowo
(przystanek autobusowy)
godz. 15.55
Krajkowo
(przystanek autobusowy)
godz. 16.05
Żabinko
(przy świetlicy)
godz. 16.15
 
Trasa nr 5:
Bolesławiec
(przystanek autobusowy szkolny)
godz. 17.00
Borkowice
(przystanek autobusowy przy świetlicy wiejskiej)
godz. 17.05
Drużyna
(przystanek autobusowy szkolny za przejazdem kolejowym)
godz. 17.15
Nowinki
(lokal wyborczy)
godz. 17.20 (przyjazd)
Nowinki
(lokal wyborczy)
godz. 17.50 (odjazd)
Drużyna
(przystanek autobusowy szkolny za przejazdem kolejowym)
godz. 17.55
Borkowice
(przystanek autobusowy przy świetlicy wiejskiej)
godz. 18.05
Bolesławiec
(przystanek autobusowy szkolny)
godz. 18.10
 
Trasa nr 6:
Dymaczewo Nowe
(przy świetlicy)
godz. 19.00
Dymaczewo Stare
(przy świetlicy wiejskiej)
godz. 19.05
Krosinko
(lokal wyborczy)
godz. 19.10 (przyjazd)
Krosinko
(lokal wyborczy)
godz. 19.40 (odjazd)
Dymaczewo Stare
(przy świetlicy wiejskiej)
godz. 19.45
Dymaczewo Nowe
(przy świetlicy)
godz. 19.50
 
Dowozy będą realizowane pełnowymiarowym autobusem obsługiwanym przez ZUK Mosina. Godziny kursów powrotnych, ze względu na trudny do oszacowania czas głosowania, mogą ulec niewielkim zmianom.
 
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Informacje o składach i godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW - II tura

INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78.
Przewodniczący - Zofia Michalak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Stanisław Leśniewicz zam. Krajkowo
Członek - Ewelina  Kroschel zam. Wiórek
Członek - Andrzej Michalak zam. Mosina
Członek - Krystyna  Szczygieł-Nowak zam. Czapury
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 1 w Czapurach
/-/ Zofia Michalak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78.
Przewodniczący - Zuzanna  Grendel zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Paweł  Mielewczyk zam. Czapury
Członek - Jacek  Kucharczak zam. Czapury
Członek - Agnieszka  Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Artur  Połuboczko zam. Czapury
Członek - Ewa Teresa Śliwińska zam. Mosina
Członek - Klaudia  Śliwińska zam. Mosina
Członek - Barbara Maria Tomiak zam. Czapury
Członek - Mariusz  Zawartowski zam. Drużyna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 1 w Czapurach
/-/ Zuzanna  Grendel


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78.
Przewodniczący - Paulina  Pawlicka zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Karolina  Kraska zam. Mosina
Członek - Sara  Gronek zam. Czapury
Członek - Katarzyna  Kantorska zam. Czapury
Członek - Zofia  Simon zam. Czapury
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 2 w Czapurach
/-/ Paulina  Pawlicka


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78.
Przewodniczący - Jolanta  Piechaczyk zam. Czapury
Zastępca Przewodniczącego - Martyna  Mielewczyk zam. Czapury
Członek - Barbara Jana Buksalewicz zam. Mosina
Członek - Aleksy  Forszpaniak zam. Mosina
Członek - Sandra Anna Jarmuszkiewicz zam. Wiórek
Członek - Paulina  Ludwiczak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 2 w Czapurach
/-/ Jolanta  Piechaczyk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3
w Daszewicach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3.
Przewodniczący - Małgorzata Kinga Stańczak zam. Baranowo
Zastępca Przewodniczącego - Renata Barbara Piórkowska zam. Daszewice
Członek - Krystyna  Gers zam. Puszczykowo
Członek - Marcin  Jaśkowiak zam. Czapury
Członek - Dawid  Leśniewicz zam. Krajkowo
Członek - Anna  Malak zam. Krosno
Członek - Roman  Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Olga Kamila Strojna zam. Daszewice
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 3 w Daszewicach
/-/ Małgorzata Kinga Stańczak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3
w Daszewicach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3.
Przewodniczący - Małgorzata  Daniłowicz zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Paulina Magdalena Panowicz zam. Mosina
Członek - Michał Andrzej Klauziński zam. Rogalin
Członek - Magdalena Maria Kunze zam. Mosina
Członek - Dorota Elżbieta Strojna zam. Daszewice
Członek - Barbara  Zoran zam. Daszewice
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 3 w Daszewicach
/-/ Małgorzata  Daniłowicz


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4
w Rogalinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3.
Przewodniczący - Jacek  Wierzbicki zam. Rogalinek
Zastępca Przewodniczącego - Anna Maria Koralewska-Gołembiewska zam. Mosina
Członek - Małgorzata  Mieloch zam. Rogalinek
Członek - Włodzimierz Jerzy Nowak zam. Sasinowo
Członek - Justyna Katarzyna Piosik-Zawiślak zam. Poznań
Członek - Alicja Magdalena Wendzonka zam. Świątniki
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 05:30.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 4 w Rogalinku
/-/ Jacek  Wierzbicki


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4
w Rogalinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3.
Przewodniczący - Adrianna  Piątkowska zam. Rogalinek
Zastępca Przewodniczącego - Joanna Barbara Szymańska zam. Mosina
Członek - Weronika  Jędrzejczak zam. Rogalinek
Członek - Tomasz  Kaczmarek zam. Rogalin
Członek - Roksana  Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Maria  Szmania zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 4 w Rogalinku
/-/ Adrianna  Piątkowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 5
w Rogalinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8.
Przewodniczący - Anna  Bąk zam. Rogalinek
Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna Maria Kondziela zam. Rogalin
Członek - Wanda  Gąsiorowska zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Klatkiewicz zam. Rogalinek
Członek - Krzysztof Maciej Klauziński zam. Rogalin
Członek - Tobiasz Gabriel Paciorek zam. Rogalin
Członek - Marta  Stawik zam. Świątniki
Członek - Agnieszka  Werfel zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 5 w Rogalinie
/-/ Anna  Bąk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 5
w Rogalinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8.
Przewodniczący - Katarzyna Ewa Bartosiak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Marek  Krawiec zam. Krosno
Członek - Małgorzata  Kaźmierczak zam. Mosina
Członek - Wiesława Maria Kędziora zam. Świątniki
Członek - Czesław  Szłapka zam. Świątniki
Członek - Elżbieta  Świątek zam. Rogalin
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 5 w Rogalinie
/-/ Katarzyna Ewa Bartosiak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 6
w Świątnikach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A.
Przewodniczący - Jolanta Maria Osuch zam. Wiórek
Zastępca Przewodniczącego - Jan  Hauke zam. Mosina
Członek - Zofia  Ignaszewska zam. Świątniki
Członek - Małgorzata  Szambelan-Prokop zam. Wiórek
Członek - Agnieszka  Tomaszewska zam. Orkowo
Członek - Beata  Tomczak zam. Świątniki
Członek - Mikołaj  Wichłacz zam. Mosina
Członek - Renata Maria Wulbach zam. Mieczewo
Członek - Genowefa  Zielińska zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 6 w Świątnikach
/-/ Jolanta Maria Osuch


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 6
w Świątnikach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A.
Przewodniczący - Anna Maria Wawrzyniak zam. Radzewice
Zastępca Przewodniczącego - Aleksandra  Kołutkiewicz zam. Radzewice
Członek - Jarosław  Białożyt zam. Mosina
Członek - Maria  Jasiczak zam. Krosno
Członek - Karolina Maria Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Bogumiła Maria Walczak zam. Świątniki
Członek - Marek Jan Woźniak zam. Rogalin
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 6 w Świątnikach
/-/ Anna Maria Wawrzyniak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 7
w Nowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach, adres siedziby:
Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3.
Przewodniczący - Ilona  Skrzypczak zam. Borkowice
Zastępca Przewodniczącego - Żaneta Anna Janicka zam. Nowinki
Członek - Marta  Grzelak zam. Krosno
Członek - Ewa  Kowalewska zam. Mosina
Członek - Renata Teresa Ratajczak zam. Borkowice
Członek - Bronisław  Rozmiarek zam. Krajkowo
Członek - Piotr  Sternal zam. Drużyna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 7 w Nowinkach
/-/ Ilona  Skrzypczak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 7
w Nowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach, adres siedziby:
Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3.
Przewodniczący - Małgorzata  Kreczmer zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Przemysław  Podemski zam. Drużyna
Członek - Renata  Kasprzyk zam. Drużyna
Członek - Weronika  Mazurkiewicz zam. Borkowice
Członek - Julia  Piotrowska zam. Dymaczewo Stare
Członek - Bożena Teresa Siekierska zam. Borkowice
Członek - Tomasz  Woźniak zam. Dymaczewo Nowe
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 7 w Nowinkach
/-/ Małgorzata  Kreczmer


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 8
w Pecnej
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19.
Przewodniczący - Katarzyna Eugenia Kryszak zam. Pecna
Zastępca Przewodniczącego - Waldemar  Szabo zam. Sowinki
Członek - Ewa Lidia Filipiak zam. Mosina
Członek - Jolanta  Kowalska zam. Mosina
Członek - Adam  Piwosz zam. Drużyna
Członek - Hubert Jacek Sroka zam. Mosina
Członek - Magdalena  Szłapka zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 8 w Pecnej
/-/ Katarzyna Eugenia Kryszak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 8
w Pecnej
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19.
Przewodniczący - Magdalena  Wojciechowska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Dominika  Smierzchała zam. Mosina
Członek - Karol  Ciężki zam. Pecna
Członek - Sylwia  Idziak zam. Jasień
Członek - Karol  Pietruszewski zam. Pecna
Członek - Renata  Stachowiak zam. Mosina
Członek - Mikołaj  Walkowiak zam. Pecna
Członek - Małgorzata Stanisława Wróbel zam. Pecna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 8 w Pecnej
/-/ Magdalena  Wojciechowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 9
w Krosinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43.
Przewodniczący - Iwona  Piotrowska zam. Krosinko
Zastępca Przewodniczącego - Adrianna Anna Wrzesińska zam. Dymaczewo Stare
Członek - Patrycja  Bartosik zam. Mosina
Członek - Marzena  Glinkowska zam. Krosinko
Członek - Rozanna  Kowalczyk-Gierczyk zam. Poznań
Członek - Wiesław  Kowalski zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Rothe zam. Mosina
Członek - Monika  Szeszuła zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 9 w Krosinku
/-/ Iwona  Piotrowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 9
w Krosinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43.
Przewodniczący - Magdalena  Kaliszewska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Marta  Mielczarek zam. Konstantynowo
Członek - Patryk  Barański zam. Mosina
Członek - Katarzyna Paulina Kosse zam. Krosinko
Członek - Anna Magdalena Kreczmer zam. Mosina
Członek - Angelika  Szaroleta-Lisak zam. Dymaczewo Stare
Członek - Adrianna  Wasielewska zam. Mosina
Członek - Irena  Witkowska zam. Krosinko
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 9 w Krosinku
/-/ Magdalena  Kaliszewska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 10
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43.
Przewodniczący - Edyta Anna Śpiączka zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof  Janiak zam. Pecna
Członek - Martyna Agnieszka Brembor zam. Mosina
Członek - Michał Maciej Jarzębowski zam. Krosno
Członek - Irena Maria Konieczna zam. Mosina
Członek - Grażyna  Kowalewska zam. Mosina
Członek - Anna Katarzyna Lewandowska zam. Mosina
Członek - Elżbieta  Soroczyńska zam. Mosina
Członek - Hanna  Walachowska zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 10 w Krośnie
/-/ Edyta Anna Śpiączka


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 10
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43.
Przewodniczący - Karolina Jolanta Czeszyńska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Adam  Szeszuła zam. Mosina
Członek - Beata Krystyna Kasperkowiak zam. Mosina
Członek - Ewa  Kowalska zam. Mosina
Członek - Elżbieta Maria Kunaj zam. Mosina
Członek - Paulina  Nowak zam. Mosina
Członek - Tomasz  Stefaniak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 10 w Krośnie
/-/ Karolina Jolanta Czeszyńska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 11
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6.
Przewodniczący - Danuta Anna Kustosz zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Adrian Wiktor Słoma zam. Krosinko
Członek - Paulina  Haremza zam. Krosno
Członek - Arleta Katarzyna Kowalczyk zam. Mosina
Członek - Artur  Matuszak zam. Mosina
Członek - Maria Małgorzata Michalak zam. Mosina
Członek - Izabela  Stefaniak zam. Mosina
Członek - Milena  Szeląg zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 05:50.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 11 w Krośnie
/-/ Danuta Anna Kustosz


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 11
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6.
Przewodniczący - Maciej Piotr Kozak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Dariusz  Haremza zam. Krosno
Członek - Monika  Bolewska zam. Krosno
Członek - Sandra  Bożek zam. Mosina
Członek - Szymon  Kędziora zam. Mosina
Członek - Anna Maria Lipa zam. Mosina
Członek - Sylwia Barbara Matuszewska zam. Mosina
Członek - Marta  Przybylska zam. Krosno
Członek - Karolina  Walkowiak zam. Konstantynowo
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 11 w Krośnie
/-/ Maciej Piotr Kozak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 12
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28.
Przewodniczący - Iwona  Adamczyk zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Justyna  Szwarc-Kudła zam. Mosina
Członek - Gerard  Filipiak zam. Mosina
Członek - Jolanta Maria Matuszczak zam. Mosina
Członek - Monika Zofia Stefańska zam. Żabinko
Członek - Krzysztof  Trzciński zam. Krosno
Członek - Zuzanna  Tylska zam. Puszczykowo
Członek - Jadwiga  Wechta zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 12 w Mosinie
/-/ Iwona  Adamczyk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 12
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28.
Przewodniczący - Marianna  Janik zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Magdalena  Białożyt zam. Mosina
Członek - Elżbieta  Bogucka zam. Mosina
Członek - Sylwia Magdalena Dengusiak zam. Mosina
Członek - Emilia Maria Filipiak zam. Mosina
Członek - Adrian  Jankowiak zam. Mosina
Członek - Marian Józef Nowak zam. Mosina
Członek - Barbara  Szymanowska zam. Mosina
Członek - Joanna  Zalewska zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 12 w Mosinie
/-/ Marianna  Janik


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 13
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16.
Przewodniczący - Agnieszka  Helak-Haremza zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Ewa Katarzyna Kopaszewska zam. Mosina
Członek - Karolina Maria Borowska zam. Mosina
Członek - Magdalena Małgorzata Bukowska zam. Mosina
Członek - Magdalena  Chrastek zam. Drużyna
Członek - Władysława  Czerwińska zam. Krosno
Członek - Agnieszka  Mieloch zam. Czapury
Członek - Katarzyna  Sobolewska zam. Krosno
Członek - Natalia  Wieczorek zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 13 w Mosinie
/-/ Agnieszka  Helak-Haremza


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 13
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16.
Przewodniczący - Mateusz  Giełda-Pinas zam. Konstantynowo
Zastępca Przewodniczącego - Anna  Kantorska zam. Mosina
Członek - Ewa Faustyna Chrust zam. Mosina
Członek - Wojciech Jan Cyż zam. Poznań
Członek - Robert  Dymarski zam. Mosina
Członek - Hubert Filip Filipiak zam. Mosina
Członek - Ewa  Jakubowska zam. Mosina
Członek - Iwona Irena Jeziorecka zam. Krosno
Członek - Monika  Ratajszczak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 13 w Mosinie
/-/ Mateusz  Giełda-Pinas


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 14
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie, adres siedziby:
Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4.
Przewodniczący - Łukasz  Antkowiak zam. Drużyna
Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna  Leśniczak zam. Mosina
Członek - Iwona  Czamańska zam. Mosina
Członek - Agnieszka  Jasińska zam. Krosinko
Członek - Monika  Krupa zam. Mosina
Członek - Daria Ewa Rozmiarek zam. Krajkowo
Członek - Agnieszka  Serek zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 14 w Mosinie
/-/ Łukasz  Antkowiak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 14
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie, adres siedziby:
Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4.
Przewodniczący - Iwona  Przepiera zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Marzena Ewa Kaczmarek-Olejniczak zam. Mosina
Członek - Jędrzej Julian Bręczewski zam. Mosina
Członek - Teresa Maria Jakubowska zam. Mosina
Członek - Andrzej Konrad Jankowiak zam. Mosina
Członek - Mariusz  Jasiczak zam. Krosno
Członek - Marcin  Pawłowski zam. Rogalin
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 14 w Mosinie
/-/ Iwona Przepiera


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 15
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1.
Przewodniczący - Arleta  Kantorska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Dominik Marcin Wiktorowski zam. Mosina
Członek - Dorota Helena Borowska zam. Krosno
Członek - Izabela  Kowalska zam. Mosina
Członek - Krystyna  Pieczyńska zam. Mosina
Członek - Eleonora Barbara Wieczorek zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 15 w Mosinie
/-/ Arleta  Kantorska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 15
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1.
Przewodniczący - Katarzyna  Jankowiak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Anna  Jandy zam. Mosina
Członek - Gabriela  Bełdycka zam. Krosno
Członek - Grażyna  Kołodziejczyk zam. Mosina
Członek - Jolanta Maria Kowalewska zam. Mosina
Członek - Iwona  Linke zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Pelińska zam. Mosina
Członek - Piotr Jakub Skutecki zam. Mosina
Członek - Arleta  Słoma zam. Krosinko
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 15 w Mosinie
/-/ Katarzyna  Jankowiak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 16
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie, adres siedziby:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2.
Przewodniczący - Piotr Kustosz zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Danuta Tórz zam. Mosina
Członek - Eliza Anna Dolata zam. Mosina
Członek - Grażyna Ewa Palacz zam. Mosina
Członek - Beata  Ratajczak zam. Krosno
Członek - Małgorzata Ewa Szklarz zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 16 w Mosinie
/-/ Piotr Kustosz


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 16
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie, adres siedziby:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2.
Przewodniczący - Hanna Maria Andersohn-Tubis zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Grażyna Helena Dominiak zam. Mosina
Członek - Maria  Borkowska zam. Mosina
Członek - Magdalena  Dutkiewicz zam. Mosina
Członek - Piotr Jakub Kuhnke zam. Mosina
Członek - Joanna  Szymczak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 16 w Mosinie
/-/ Hanna Maria Andersohn-Tubis


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 17
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1.
Przewodniczący - Anna  Wojnowska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata  Bartnik zam. Mosina
Członek - Monika Anna Gierszal-Kędzierska zam. Mosina
Członek - Halina  Kuhnke zam. Mosnia
Członek - Klaudia  Kwiatkowska zam. Mosina
Członek - Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Szczepaniak zam. Mosina
Członek - Damian  Zieliński zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 17 w Mosinie
/-/ Anna  Wojnowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 17
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1.
Przewodniczący - Małgorzata  Górecka zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Agnieszka  Paczyńska zam. Mosina
Członek - Agnieszka  Bąkowska zam. Mosina
Członek - Barbara Maria Bylińska zam. Mosina
Członek - Anna  Latecka zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Plenzler zam. Mosina
Członek - Marek Maciej Śmigielski zam. Pecna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 17 w Mosinie
/-/ Małgorzata  Górecka


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 18
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2.
Przewodniczący - Marzena  Piotrowska zam. Krajkowo
Zastępca Przewodniczącego - Paulina  Rutkowska zam. Mosina
Członek - Dominika  Głucha zam. Drużyna
Członek - Lidia Maria Kapitan zam. Mosina
Członek - Krzysztof  Kuśnierek zam. Pecna
Członek - Wanda  Sikorska zam. Mosina
Członek - Katarzyna Izabela Szmyt zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 18 w Mosinie
/-/ Marzena  Piotrowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 18
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2.
Przewodniczący - Alicja Agata Plenzler zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Natalia  Szymandera zam. Mosina
Członek - Maria  Częścik zam. Baranówko
Członek - Iwona Karolina Dygowska zam. Mosina
Członek - Izabela  Haremza zam. Krosno
Członek - Violeta Anna Krychowska zam. Mosina
Członek - Dorota Agnieszka Lisiak zam. Baranówko
Członek - Michalina  Łuczak zam. Mosina
Członek - Łukasz  Woyda zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 18 w Mosinie
/-/ Alicja Agata Plenzler


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 19
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.
Przewodniczący - Magdalena Ewa Batura zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Monika  Skrzypek zam. Mosina
Członek - Gizela Ewa Bąkowska zam. Mosina
Członek - Michalina Stefania Dymalska zam. Mosina
Członek - Daria Maria Głuchowska zam. Mosina
Członek - Agnieszka  Grygier-Głębocka zam. Mosina
Członek - Elżbieta  Jurgiewicz zam. Mosina
Członek - Anna Maria Przewłocka zam. Krosno
Członek - Karolina  Staszak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 19 w Mosinie
/-/ Magdalena Ewa Batura


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 19
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.
Przewodniczący - Anna  Szulc zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Andrzej  Twardowski zam. Mosina
Członek - Mirela Zofia Baranowska zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Czeladzka zam. Mosina
Członek - Adrianna  Filipiak zam. Mosina
Członek - Jolanta  Kamińska zam. Mosina
Członek - Marta Joanna Skutecka zam. Mosina
Członek - Lucyna  Zapart zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 19 w Mosinie
/-/ Anna  Szulc


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 20
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.
Przewodniczący - Aneta Maria Krawczyk zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Kazimierz Jerzy Stankowiak zam. Mosina
Członek - Sylwia  Majchrzak zam. Krosno
Członek - Marta Paulina Rozumek zam. Łódź
Członek - Kamila  Torzyńska zam. Poznań
Członek - Barbara Irena Waselczyk zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 20 w Mosinie
/-/ Aneta Maria Krawczyk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 20
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.
Przewodniczący - Anetta  Krychowska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Tomasz  Resler zam. Mosina
Członek - Karolina Agnieszka Czerwińska zam. Sowiniec
Członek - Longina  Kubasik zam. Krosno
Członek - Waldemar Stanisław Matuszak zam. Mosina
Członek - Marek Jerzy Niedzielski zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 20 w Mosinie
/-/ Anetta  Krychowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 21
w Sowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach, adres siedziby:
Klub Rolnika, Sowinki 1C.
Przewodniczący - Łukasz Piotr Śliwiński zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Ewa  Naskręt zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Marcinkowska zam. Mosina
Członek - Monika Teresa Smelkowska-Kaczmarek zam. Psarskie
Członek - Dominik  Szer zam. Mosina
Członek - Małgorzata  Tomczak zam. Krajkowo
Członek - Weronika  Tomczak zam. Krajkowo
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Klub Rolnika, Sowinki 1C. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 21 w Sowinkach
/-/ Łukasz Piotr Śliwiński


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 21
w Sowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach, adres siedziby:
Klub Rolnika, Sowinki 1C.
Przewodniczący - Henryk  Rożek zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Grażyna Krystyna Wereszczyńska zam. Mosina
Członek - Klaudia  Drobińska zam. Sowiniec
Członek - Dorota  Kaczmarek zam. Sowinki
Członek - Jacek Włodzimierz Konieczny zam. Mosina
Członek - Klara  Kurowska zam. Sowinki
Członek - Przemysław  Kwiatkowski zam. Mosina
Członek - Paweł  Marcinkowski zam. Mosina
Członek - Mikołaj  Naskręt zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Klub Rolnika, Sowinki 1C. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 21 w Sowinkach
/-/ Henryk  Rożek


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 22
w Ludwikowie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie, adres siedziby:
Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1.
Przewodniczący - Joanna  Sobolewska zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Elżbieta  Kostusiak zam. Krosinko
Członek - Marta Maria Binkowska zam. Mosina
Członek - Jakub Ratajczak zam. Krosno
Członek - Robert Jarosław Ryszewski zam. Mosina
Członek - Jędrzej Piotr Sroka zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 22 w Ludwikowie
/-/ Joanna  Sobolewska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 22
w Ludwikowie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie, adres siedziby:
Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1.
Przewodniczący - Hanna  Duda zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Irena  Rybarczyk zam. Mosina
Członek - Iwona Wanda Rzepczyńska zam. Drużyna
Członek - Monika Anna Kaczmarek zam. Mosina
Członek - Klaudia Anna Kwaśniewska zam. Mosina
Członek - Agnieszka Natalia Nowakowska zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 22 w Ludwikowie
/-/ Hanna  Duda
 

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmian w składach OKW


Dyżur MKW w Mosinie w dniu 3.XI.2018 r.

INFORMUJEMY,

ŻE MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MOSINIE

W DNIU 3.XI.2018 r.

PEŁNI DYŻUR

W GODZ. 12.00 - 18.00

POD NR TEL.: 501-109-286


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

gm. Mosina
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego
 
[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 258 rad, z czego:
1) do 226 rad gmin, z tego:
a)   do 192 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b)   do 34 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 31 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
2.   Wybierano łącznie 4269 radnych, z czego:
1)   3619 radnych rad gmin, z tego:
a)   2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b)   739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2)   611 radnych rad powiatów;
3)   39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
3.   Wybrano łącznie 4269 radnych, z czego:
1)   3619 radnych rad gmin, z tego:
a)   2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b)   739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2)   611 radnych rad powiatów;
3)   39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
4.   Wybory przeprowadzono w 3142 okręgach wyborczych.
5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6.   Głosowanie przeprowadzono w 2774 okręgach wyborczych.
7.   Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 368 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
8.   Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 192 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2880 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 2880 radnych spośród 7328 kandydatów zgłoszonych przez 776 komitetów wyborczych, w tym 710 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3.   Wybrano 2880 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 1173505 osób, w tym 33 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5.   Karty do głosowania wydano 667721 osobom, w tym 24 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 667276 osób, to jest 56,86% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 651576, to jest 97,65% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 15700, to jest 2,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 3585, to jest 22,83%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12115, to jest 77,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 2512 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 368 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1123 obwodach głosowania.
 
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 34 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 125 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 739 radnych spośród 4553 kandydatów zgłoszonych na 619 listach kandydatów przez 106 komitetów wyborczych.
3.   Wybrano 739 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 1402850 osób, w tym 75 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5.   Karty do głosowania wydano 785241 osobom, w tym 50 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 784286 osób, to jest 55,91% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 758079, to jest 96,66% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 26207, to jest 3,34% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 13185, to jest 50,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13022, to jest 49,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 125 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1001 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.   Wybory przeprowadzono do 31 rad powiatów, w których utworzono 131 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 611 radnych spośród 4364 kandydatów zgłoszonych na 689 listach kandydatów przez 80 komitetów wyborczych.
3.   Wybrano 611 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 2119504 osób.
5.   Karty do głosowania wydano 1187667 osobom.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1185491 osób, to jest 55,93% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 1112742, to jest 93,86% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 72749, to jest 6,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 43324, to jest 59,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29425, to jest 40,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 131 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1791 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego utworzono 6 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 39 radnych spośród 448 kandydatów zgłoszonych na 64 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.
3.   Wybrano 39 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 2710885 osób.
5.   Karty do głosowania wydano 1517164 osobom.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 55,89% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 71,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
 
Rozdział 16.
Wybory do Rady Miejskiej w Mosinie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych.
2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24803, w tym 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3.   Karty do głosowania wydano 13842 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13834 osób, to jest 55,78% uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 13416, to jest 96,98% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 418, to jest 3,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 277, to jest 66,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 141, to jest 33,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
7.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1)   lista nr 10             KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2)   lista nr 14             KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA;
3)   lista nr 15             KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ;
4)   lista nr 16             KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.
 
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7474;
4)   karty do głosowania wydano 4315 osobom;
5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4312;
6)   głosów ważnych oddano 4196;
7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław,
        - DUDEK Ewelina Gabriela;
b)   lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - KOLANKIEWICZ Roman,
        - JARECKA Elżbieta;
c)   lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - GRYGIER Zbigniew Andrzej,
        - MONIKOWSKI Adam;
8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5856, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4)   karty do głosowania wydano 2929 osobom;
5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2926;
6)   głosów ważnych oddano 2822;
7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - WIĄZEK Waldemar Henryk;
b)   lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - KASPROWICZ Łukasz,
        - ŁUGAWIAK Marcin Adam;
c)   lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - RYBICKI Ryszard,
        - PATELA Maciej;
8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5382, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4)   karty do głosowania wydano 3024 osobom;
5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3022;
6)   głosów ważnych oddano 2943;
7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - MICHALAK Dominik Paweł,
        - RAŹNY Andrzej Edward;
b)   lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ uzyskała 1 mandat;
      radną z tej listy została wybrana:
        - KAPTUR Małgorzata;
c)   lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - MANIA Wiesława,
        - KLEIBER Michał;
8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6091, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4)   karty do głosowania wydano 3574 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;
5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3574;
6)   głosów ważnych oddano 3455;
7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - SZYMCZAK Jolanta Irena,
        - GORZYŃSKA Agnieszka;
b)   lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - MARCINIAK Jan Paweł;
c)   lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - ŁUKOWIAK Tomasz Stanisław,
        - CEBULSKI Arkadiusz;
8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 21.
Wybory do Rady Powiatu w Poznaniu

Oddział 1.

Dane ogólne

1.   Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 radnych.
2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288820.
3.   Karty do głosowania wydano 176301 osobom.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 176076 osób, to jest 60,96% uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 167632, to jest 95,20% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 8444, to jest 4,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3435, to jest 40,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5009, to jest 59,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
7.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1)   lista nr 1              KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
2)   lista nr 2              KOMITET WYBORCZY PSL;
3)   lista nr 4              KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;
4)   lista nr 10             KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5)   lista nr 12             KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU.
 
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 26248;
4)   głosów ważnych oddano 25070;
5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - KALISZ Antoni;
b)   lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - WALIGÓRA Seweryn Michał;
c)   lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - ŻELAZNY Filip;
d)   lista nr 12 - KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - SZESZUŁA Jacek Bernard;
6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 39 radnych.
2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2710885.
3.   Karty do głosowania wydano 1517164 osobom.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 55,89% uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 71,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
7.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1)   lista nr 1              KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
2)   lista nr 2              KOMITET WYBORCZY PSL;
3)   lista nr 4              KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;
4)   lista nr 5              KKW SLD LEWICA RAZEM;
5)   lista nr 8              KWW KUKIZ'15;
6)   lista nr 10             KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
 
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 322225;
4)   głosów ważnych oddano 298455;
5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - LECHNEROWSKI Jerzy Czesław;
b)   lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - JANKOWIAK Wojciech;
c)   lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - GOLA Marek,
        - DZIKOWSKA Marta Magdalena,
        - PRZYBYLSKA Patrycja Natalia;
d)   lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - TOMASZEWSKI Tadeusz;
e)   lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - STRYJSKA Małgorzata Irena,
        - DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk;
6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I: Krzysztof Józefowicz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Gmina Mosina
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa wielkopolskiego
 
[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1.   Wybierano łącznie 226 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 587 kandydatów zgłoszonych przez 429 komitetów wyborczych, w tym w 45 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
2.   Uprawnionych do głosowania było 2706243 osób, w tym 109 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3.   Karty do głosowania wydano 1515488 osobom, w tym 76 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1513691 wyborców, to jest 55,93%  uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 1496238, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 17453, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)   postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X" jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 5232, to jest 29,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)   niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X" ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 12221, to jest 70,02%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)   postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów
1.   Wybierano łącznie 226 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) 192 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców;
2) 34 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.
2.   Wybrano łącznie 184 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) 163 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;
2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.
3.   Nie wybrano 42 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:
1)   w 42 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:
a) w 29 gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) w 13 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
4.   W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:
1) Miasto Czarnków - powiat czarnkowsko-trzcianecki;
2) Gmina Dolsk - powiat śremski;
3) Gmina Duszniki - powiat szamotulski;
4) Gmina Grodziec - powiat koniński;
5) Miasto Kalisz;
6) Gmina Kazimierz Biskupi - powiat koniński;
7) Gmina Kłodawa - powiat kolski;
8) Gmina Kołaczkowo - powiat wrzesiński;
9) Gmina Koło - powiat kolski;
10) Miasto Koło - powiat kolski;
11) Miasto Konin;
12) Gmina Miejska Kościan - powiat kościański;
13) Gmina Koźminek - powiat kaliski;
14) Miasto i Gmina Kórnik - powiat poznański;
15) Gmina Kramsk - powiat koniński;
16) Gmina Krzymów - powiat koniński;
17) Gmina Krzyż Wielkopolski - powiat czarnkowsko-trzcianecki;
18) Gmina Książ Wlkp. - powiat śremski;
19) Gmina Kuślin - powiat nowotomyski;
20) Gmina Malanów - powiat turecki;
21) Gmina Mieścisko - powiat wągrowiecki;
22) Gmina Miłosław - powiat wrzesiński;
23) Gmina Mosina - powiat poznański;
24) Gmina Mycielin - powiat kaliski;
25) Gmina Nowy Tomyśl - powiat nowotomyski;
26) Gmina Orchowo - powiat słupecki;
27) Miasto i Gmina Ostroróg - powiat szamotulski;
28) Gmina Ostrowite - powiat słupecki;
29) Miasto i Gmina Ostrzeszów - powiat ostrzeszowski;
30) Gmina Pakosław - powiat rawicki;
31) Gmina Sieroszewice - powiat ostrowski;
32) Miasto i Gmina Skoki - powiat wągrowiecki;
33) Gmina Sompolno - powiat koniński;
34) Miasto i Gmina Szamotuły - powiat szamotulski;
35) Gmina Śrem - powiat śremski;
36) Gmina Środa Wielkopolska - powiat średzki;
37) Gmina Trzcianka - powiat czarnkowsko-trzcianecki;
38) Gmina Trzemeszno - powiat gnieźnieński;
39) Gmina Tuliszków - powiat turecki;
40) Miasto Wągrowiec - powiat wągrowiecki;
41) Gmina Zagórów - powiat słupecki;
42) Miasto Złotów - powiat złotowski.
 
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 114.
Wybory Burmistrza Gminy Mosina

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24803, w tym 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 13845 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13839 wyborców, co stanowi 55,80% uprawnionych do głosowania.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I: Krzysztof Józefowicz

Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r.


Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie stwierdza, co następuje:
 
§ 1.
 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Gminy Mosina, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
 3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:
1) BORKIEWICZ Robert
Zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
 
2) MIELOCH Przemysław Stanisław
Zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY
 
 1. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.
§ 2.
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
 2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Gminy Mosina.
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie: Stanisław Chrust

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Mosinie


Wyniki wyborów na Burmistrza Gminy Mosina - I tura

Wyniki wyborów na Burmistrza Gminy Mosina


Informacja o wygaszeniu członkostwa w OKW na terenie Gminy Mosina

Informacja zbiorcza
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
dot. osób, których członkostwo
w Obwodowych Komisjach Wyborczych
na terenie Gminy Mosina

zostało wygaszone z dniem 20 października 2018 r.

 Nr OKW
Rodzaj komisji
 Imię Drugie imię
Nazwisko
1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Patrycja Maria Wendzonka
1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Justyna   Stawna
2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Adriana Celina Gościniak
2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Agnieszka   Szmytowska
2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Anna Patrycja Weryńska
2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Ireneusz   Kokociński
4 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Patrycja   Bernacka
4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Katarzyna Sylwia Włodarczak
4 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Maja Lucyna Sobańska
7 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Agnieszka   Marciniak
7 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Rafał   Raźny
8 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Katarzyna   Rybicka-Statnik
8 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Alina Łucja Blimel
9 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Agnieszka   Adamska
10 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Paweł Piotr Grabarkiewicz
11 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Agnieszka Maria Maląg
15 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Mateusz   Dolczewski
18 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Piotr   Krawczyk
18 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Anna Agnieszka Frątczak
20 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Beata Maria Chmielewska
20 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Edyta Anna Nagraba
20 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Maciej   Kamiński
20 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Sylwia Kinga Jankowska
20 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Barbara   Kurowska
21 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Martyna Agnieszka Kokocińska
22 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Wiktoria Maria Grabarkiewicz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmian w OKW nr 22 w Ludwikowie


Dyżur MKW w Mosinie w dniu 20.X.2018 r.

INFORMUJEMY,

ŻE MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MOSINIE

W DNIU 20.X.2018 r.

PEŁNI DYŻUR

W GODZ. 12.00 - 18.00

POD NR TEL.: 501-109-286


Informacje o składach i godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW

INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78.

Przewodniczący - Piotr Paweł Egel zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Dominika  Gramza zam. Sasinowo
Członek - Ewelina  Kroschel zam. Wiórek
Członek - Stanisław  Leśniewicz zam. Krajkowo
Członek - Justyna  Stawna zam. Dymaczewo Nowe
Członek - Krystyna  Szczygieł-Nowak zam. Czapury
Członek - Patrycja Maria Wendzonka zam. Czapury
Członek - Anita Katarzyna Woźniak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 1 w Czapurach
/-/ Piotr Paweł Egel


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78.

Przewodniczący - Zuzanna  Grendel zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Paweł  Mielewczyk zam. Czapury
Członek - Jacek  Kucharczak zam. Czapury
Członek - Agnieszka  Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Artur  Połuboczko zam. Czapury
Członek - Ewa Teresa Śliwińska zam. Mosina
Członek - Klaudia  Śliwińska zam. Mosina
Członek - Barbara Maria Tomiak zam. Czapury
Członek - Mariusz  Zawartowski zam. Drużyna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 1 w Czapurach
/-/ Zuzanna  Grendel


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78.

Przewodniczący - Paulina  Pawlicka zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Tomasz  Woźniak zam. Mosina
Członek - Sara  Gronek zam. Czapury
Członek - Katarzyna  Kantorska zam. Czapury
Członek - Ireneusz  Kokociński zam. Wiórek
Członek - Karolina  Kraska zam. Mosina
Członek - Zofia  Simon zam. Czapury
Członek - Agnieszka  Szmytowska zam. Rogalin
Członek - Anna Patrycja Weryńska zam. Poznań
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 2 w Czapurach
/-/ Paulina  Pawlicka


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78.

Przewodniczący - Jolanta  Piechaczyk zam. Czapury
Zastępca Przewodniczącego - Martyna  Mielewczyk zam. Czapury
Członek - Barbara Jana Buksalewicz zam. Mosina
Członek - Aleksy  Forszpaniak zam. Mosina
Członek - Adriana Celina Gościniak zam. Czapury
Członek - Sandra Anna Jarmuszkiewicz zam. Wiórek
Członek - Paulina  Ludwiczak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 2 w Czapurach
/-/ Jolanta  Piechaczyk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3
w Daszewicach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3.

Przewodniczący - Małgorzata Kinga Stańczak zam. Baranowo
Zastępca Przewodniczącego - Renata Barbara Piórkowska zam. Daszewice
Członek - Krystyna  Gers zam. Puszczykowo
Członek - Marcin  Jaśkowiak zam. Czapury
Członek - Dawid  Leśniewicz zam. Krajkowo
Członek - Anna  Malak zam. Krosno
Członek - Roman  Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Olga Kamila Strojna zam. Daszewice
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 3 w Daszewicach
/-/ Małgorzata Kinga Stańczak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3
w Daszewicach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3.

Przewodniczący - Małgorzata  Daniłowicz zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Paulina Magdalena Panowicz zam. Mosina
Członek - Michał Andrzej Klauziński zam. Rogalin
Członek - Magdalena Maria Kunze zam. Mosina
Członek - Dorota Elżbieta Strojna zam. Daszewice
Członek - Barbara  Zoran zam. Daszewice
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 3 w Daszewicach
/-/ Małgorzata  Daniłowicz


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4
w Rogalinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3.

Przewodniczący - Jacek  Wierzbicki zam. Rogalinek
Zastępca Przewodniczącego - Anna Maria Koralewska-Gołembiewska zam. Mosina
Członek - Łukasz  Lambui zam. Mosina
Członek - Małgorzata  Mieloch zam. Rogalinek
Członek - Włodzimierz Jerzy Nowak zam. Sasinowo
Członek - Justyna Katarzyna Piosik-Zawiślak zam. Poznań
Członek - Maja Lucyna Sobańska zam. Rogalinek
Członek - Alicja Magdalena Wendzonka zam. Świątniki
Członek - Katarzyna Sylwia Włodarczak zam. Wiórek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 05:30.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 4 w Rogalinku
/-/ Jacek  Wierzbicki


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4
w Rogalinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3.

Przewodniczący - Adrianna  Piątkowska zam. Rogalinek
Zastępca Przewodniczącego - Joanna Barbara Szymańska zam. Mosina
Członek - Patrycja  Bernacka zam. Rogalin
Członek - Weronika  Jędrzejczak zam. Rogalinek
Członek - Tomasz  Kaczmarek zam. Rogalin
Członek - Roksana  Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Maria  Szmania zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 4 w Rogalinku
/-/ Adrianna  Piątkowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 5
w Rogalinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8.

Przewodniczący - Anna  Bąk zam. Rogalinek
Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna Maria Kondziela zam. Rogalin
Członek - Wanda  Gąsiorowska zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Klatkiewicz zam. Rogalinek
Członek - Krzysztof Maciej Klauziński zam. Rogalin
Członek - Tobiasz Gabriel Paciorek zam. Rogalin
Członek - Marta  Stawik zam. Świątniki
Członek - Agnieszka  Werfel zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 5 w Rogalinie
/-/ Anna  Bąk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 5
w Rogalinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8.

Przewodniczący - Katarzyna Ewa Bartosiak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Marek  Krawiec zam. Krosno
Członek - Małgorzata  Kaźmierczak zam. Mosina
Członek - Wiesława Maria Kędziora zam. Świątniki
Członek - Czesław  Szłapka zam. Świątniki
Członek - Elżbieta  Świątek zam. Rogalin
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 5 w Rogalinie
/-/ Katarzyna Ewa Bartosiak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 6
w Świątnikach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A.

Przewodniczący - Jolanta Maria Osuch zam. Wiórek
Zastępca Przewodniczącego - Jan  Hauke zam. Mosina
Członek - Zofia  Ignaszewska zam. Świątniki
Członek - Małgorzata  Szambelan-Prokop zam. Wiórek
Członek - Agnieszka  Tomaszewska zam. Orkowo
Członek - Beata  Tomczak zam. Świątniki
Członek - Mikołaj  Wichłacz zam. Mosina
Członek - Renata Maria Wulbach zam. Mieczewo
Członek - Genowefa  Zielińska zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 6 w Świątnikach
/-/ Jolanta Maria Osuch


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 6
w Świątnikach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A.

Przewodniczący - Anna Maria Wawrzyniak zam. Radzewice
Zastępca Przewodniczącego - Aleksandra  Kołutkiewicz zam. Radzewice
Członek - Jarosław  Białożyt zam. Mosina
Członek - Maria  Jasiczak zam. Krosno
Członek - Karolina Maria Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Bogumiła Maria Walczak zam. Świątniki
Członek - Marek Jan Woźniak zam. Rogalin
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 6 w Świątnikach
/-/ Anna Maria Wawrzyniak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 7
w Nowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach, adres siedziby:
Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

Przewodniczący - Ilona  Skrzypczak zam. Borkowice
Zastępca Przewodniczącego - Żaneta Anna Janicka zam. Nowinki
Członek - Marta  Grzelak zam. Krosno
Członek - Agnieszka  Kędziora zam. Mosina
Członek - Ewa  Kowalewska zam. Mosina
Członek - Renata Teresa Ratajczak zam. Borkowice
Członek - Rafał  Raźny zam. Mosina
Członek - Bronisław  Rozmiarek zam. Krajkowo
Członek - Piotr  Sternal zam. Drużyna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 7 w Nowinkach
/-/ Ilona  Skrzypczak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 7
w Nowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach, adres siedziby:
Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

Przewodniczący - Małgorzata  Kreczmer zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Przemysław  Podemski zam. Drużyna
Członek - Renata  Kasprzyk zam. Drużyna
Członek - Agnieszka  Marciniak zam. Dymaczewo Stare
Członek - Weronika  Mazurkiewicz zam. Borkowice
Członek - Julia  Piotrowska zam. Dymaczewo Stare
Członek - Bożena Teresa Siekierska zam. Borkowice
Członek - Tomasz  Woźniak zam. Dymaczewo Nowe
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 7 w Nowinkach
/-/ Małgorzata  Kreczmer


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 8
w Pecnej
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19.

Przewodniczący - Katarzyna Eugenia Kryszak zam. Pecna
Zastępca Przewodniczącego - Waldemar  Szabo zam. Sowinki
Członek - Alina Łucja Blimel zam. Pecna
Członek - Elena Maria Cieleńska zam. Pecna
Członek - Ewa Lidia Filipiak zam. Mosina
Członek - Jolanta  Kowalska zam. Mosina
Członek - Adam  Piwosz zam. Drużyna
Członek - Hubert Jacek Sroka zam. Mosina
Członek - Magdalena  Szłapka zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 8 w Pecnej
/-/ Katarzyna Eugenia Kryszak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 8
w Pecnej
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19.

Przewodniczący - Magdalena  Wojciechowska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Dominika  Smierzchała zam. Mosina
Członek - Karol  Ciężki zam. Pecna
Członek - Sylwia  Idziak zam. Jasień
Członek - Karol  Pietruszewski zam. Pecna
Członek - Katarzyna  Rybicka-Statnik zam. Krosno
Członek - Renata  Stachowiak zam. Mosina
Członek - Mikołaj  Walkowiak zam. Pecna
Członek - Małgorzata Stanisława Wróbel zam. Pecna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 8 w Pecnej
/-/ Magdalena  Wojciechowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 9
w Krosinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43.

Przewodniczący - Iwona  Piotrowska zam. Krosinko
Zastępca Przewodniczącego - Adrianna Anna Wrzesińska zam. Dymaczewo Stare
Członek - Patrycja  Bartosik zam. Mosina
Członek - Marzena  Glinkowska zam. Krosinko
Członek - Rozanna  Kowalczyk-Gierczyk zam. Poznań
Członek - Wiesław  Kowalski zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Rothe zam. Mosina
Członek - Monika  Szeszuła zam. Mosina
Członek - Karolina Anna Talarczyk-Wieczorek zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 9 w Krosinku
/-/ Iwona  Piotrowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 9
w Krosinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43.

Przewodniczący - Magdalena  Kaliszewska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Marta  Mielczarek zam. Konstantynowo
Członek - Agnieszka  Adamska zam. Dymaczewo Stare
Członek - Patryk  Barański zam. Mosina
Członek - Katarzyna Paulina Kosse zam. Krosinko
Członek - Anna Magdalena Kreczmer zam. Mosina
Członek - Angelika  Szaroleta-Lisak zam. Dymaczewo Stare
Członek - Adrianna  Wasielewska zam. Mosina
Członek - Irena  Witkowska zam. Krosinko
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 9 w Krosinku
/-/ Magdalena  Kaliszewska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 10
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43.

Przewodniczący - Edyta Anna Śpiączka zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof  Janiak zam. Pecna
Członek - Martyna Agnieszka Brembor zam. Mosina
Członek - Michał Maciej Jarzębowski zam. Krosno
Członek - Irena Maria Konieczna zam. Mosina
Członek - Grażyna  Kowalewska zam. Mosina
Członek - Anna Katarzyna Lewandowska zam. Mosina
Członek - Elżbieta  Soroczyńska zam. Mosina
Członek - Hanna  Walachowska zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 10 w Krośnie
/-/ Edyta Anna Śpiączka


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 10
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43.

Przewodniczący - Karolina Jolanta Czeszyńska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Adam  Szeszuła zam. Mosina
Członek - Paweł Piotr Grabarkiewicz zam. Drużyna
Członek - Beata Krystyna Kasperkowiak zam. Mosina
Członek - Ewa  Kowalska zam. Mosina
Członek - Elżbieta Maria Kunaj zam. Mosina
Członek - Paulina  Nowak zam. Mosina
Członek - Mikołaj Krzysztof Przybylski zam. Krosno
Członek - Tomasz  Stefaniak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 10 w Krośnie
/-/ Karolina Jolanta Czeszyńska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 11
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6.

Przewodniczący - Danuta Anna Kustosz zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Adrian Wiktor Słoma zam. Krosinko
Członek - Paulina  Haremza zam. Krosno
Członek - Arleta Katarzyna Kowalczyk zam. Mosina
Członek - Agnieszka Maria Maląg zam. Krosno
Członek - Artur  Matuszak zam. Mosina
Członek - Maria Małgorzata Michalak zam. Mosina
Członek - Izabela  Stefaniak zam. Mosina
Członek - Milena  Szeląg zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 05:50.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 11 w Krośnie
/-/ Danuta Anna Kustosz


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 11
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6.

Przewodniczący - Maciej Piotr Kozak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Dariusz  Haremza zam. Krosno
Członek - Monika  Bolewska zam. Krosno
Członek - Sandra  Bożek zam. Mosina
Członek - Szymon  Kędziora zam. Mosina
Członek - Anna Maria Lipa zam. Mosina
Członek - Sylwia Barbara Matuszewska zam. Mosina
Członek - Marta  Przybylska zam. Krosno
Członek - Karolina  Walkowiak zam. Konstantynowo
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 11 w Krośnie
/-/ Maciej Piotr Kozak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 12
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28.

Przewodniczący - Iwona  Adamczyk zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Justyna  Szwarc-Kudła zam. Mosina
Członek - Gerard  Filipiak zam. Mosina
Członek - Jolanta Maria Matuszczak zam. Mosina
Członek - Monika Zofia Stefańska zam. Żabinko
Członek - Julianna Dorota Szorc zam. Mosina
Członek - Krzysztof  Trzciński zam. Krosno
Członek - Zuzanna  Tylska zam. Puszczykowo
Członek - Jadwiga  Wechta zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 12 w Mosinie
/-/ Iwona  Adamczyk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 12
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28.

Przewodniczący - Marianna  Janik zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Magdalena  Białożyt zam. Mosina
Członek - Elżbieta  Bogucka zam. Mosina
Członek - Sylwia Magdalena Dengusiak zam. Mosina
Członek - Emilia Maria Filipiak zam. Mosina
Członek - Adrian  Jankowiak zam. Mosina
Członek - Marian Józef Nowak zam. Mosina
Członek - Barbara  Szymanowska zam. Mosina
Członek - Joanna  Zalewska zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 12 w Mosinie
/-/ Marianna  Janik


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 13
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16.

Przewodniczący - Agnieszka  Helak-Haremza zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Ewa Katarzyna Kopaszewska zam. Mosina
Członek - Karolina Maria Borowska zam. Mosina
Członek - Magdalena Małgorzata Bukowska zam. Mosina
Członek - Magdalena  Chrastek zam. Drużyna
Członek - Władysława  Czerwińska zam. Krosno
Członek - Agnieszka  Mieloch zam. Czapury
Członek - Katarzyna  Sobolewska zam. Krosno
Członek - Natalia  Wieczorek zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 13 w Mosinie
/-/ Agnieszka  Helak-Haremza


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 13
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16.

Przewodniczący - Mateusz  Giełda-Pinas zam. Konstantynowo
Zastępca Przewodniczącego - Anna  Kantorska zam. Mosina
Członek - Ewa Faustyna Chrust zam. Mosina
Członek - Wojciech Jan Cyż zam. Poznań
Członek - Robert  Dymarski zam. Mosina
Członek - Hubert Filip Filipiak zam. Mosina
Członek - Ewa  Jakubowska zam. Mosina
Członek - Iwona Irena Jeziorecka zam. Krosno
Członek - Monika  Ratajszczak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 13 w Mosinie
/-/ Mateusz  Giełda-Pinas


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 14
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie, adres siedziby:
Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4.

Przewodniczący - Łukasz  Antkowiak zam. Drużyna
Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna  Leśniczak zam. Mosina
Członek - Iwona  Czamańska zam. Mosina
Członek - Piotr  Demuth zam. Mosina
Członek - Agnieszka  Jasińska zam. Krosinko
Członek - Monika  Krupa zam. Mosina
Członek - Daria Ewa Rozmiarek zam. Krajkowo
Członek - Agnieszka  Serek zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 14 w Mosinie
/-/ Łukasz  Antkowiak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 14
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie, adres siedziby:
Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4.

Przewodniczący - Mateusz  Piechocki zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Iwona  Przepiera zam. Mosina
Członek - Jędrzej Julian Bręczewski zam. Mosina
Członek - Teresa Maria Jakubowska zam. Mosina
Członek - Andrzej Konrad Jankowiak zam. Mosina
Członek - Mariusz  Jasiczak zam. Krosno
Członek - Marzena Ewa Kaczmarek-Olejniczak zam. Mosina
Członek - Marcin  Pawłowski zam. Rogalin
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 14 w Mosinie
/-/ Mateusz  Piechocki


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 15
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Przewodniczący - Arleta  Kantorska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Natalia  Wośkowiak zam. Mosina
Członek - Dorota Helena Borowska zam. Krosno
Członek - Mateusz  Dolczewski zam. Mosina
Członek - Izabela  Kowalska zam. Mosina
Członek - Krystyna  Pieczyńska zam. Mosina
Członek - Joanna  Stachowiak zam. Mosina
Członek - Eleonora Barbara Wieczorek zam. Mosina
Członek - Dominik Marcin Wiktorowski zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 15 w Mosinie
/-/ Arleta  Kantorska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 15
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Przewodniczący - Katarzyna  Jankowiak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Anna  Jandy zam. Mosina
Członek - Gabriela  Bełdycka zam. Krosno
Członek - Grażyna  Kołodziejczyk zam. Mosina
Członek - Jolanta Maria Kowalewska zam. Mosina
Członek - Iwona  Linke zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Pelińska zam. Mosina
Członek - Piotr Jakub Skutecki zam. Mosina
Członek - Arleta  Słoma zam. Krosinko
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 15 w Mosinie
/-/ Katarzyna  Jankowiak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 16
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie, adres siedziby:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2.

Przewodniczący - Łukasz Mirosław Plenzler zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Piotr  Skrzypek zam. Mosina
Członek - Eliza Anna Dolata zam. Mosina
Członek - Agnieszka  Jankowska zam. Mosina
Członek - Piotr Łukasz Kustosz zam. Mosina
Członek - Grażyna Ewa Palacz zam. Mosina
Członek - Beata  Ratajczak zam. Krosno
Członek - Małgorzata Ewa Szklarz zam. Mosina
Członek - Danuta  Tórz zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 05:30.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 16 w Mosinie
/-/ Łukasz Mirosław Plenzler


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 16
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie, adres siedziby:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2.

Przewodniczący - Hanna Maria Andersohn-Tubis zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Radosław Piotr Głąbik zam. Bolesławiec
Członek - Maria  Borkowska zam. Mosina
Członek - Angela Weronika Demuth zam. Mosina
Członek - Grażyna Helena Dominiak zam. Mosina
Członek - Magdalena  Dutkiewicz zam. Mosina
Członek - Justyna  Kaczmarek zam. Mosina
Członek - Piotr Jakub Kuhnke zam. Mosina
Członek - Joanna  Szymczak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 16 w Mosinie
/-/ Hanna Maria Andersohn-Tubis


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 17
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1.

Przewodniczący - Anna  Wojnowska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata  Bartnik zam. Mosina
Członek - Monika Anna Gierszal-Kędzierska zam. Mosina
Członek - Halina  Kuhnke zam. Mosnia
Członek - Klaudia  Kwiatkowska zam. Mosina
Członek - Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska zam. Mosina
Członek - Monika  Riske zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Szczepaniak zam. Mosina
Członek - Damian  Zieliński zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 17 w Mosinie
/-/ Anna  Wojnowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 17
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1.

Przewodniczący - Małgorzata  Górecka zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Agnieszka  Paczyńska zam. Mosina
Członek - Agnieszka  Bąkowska zam. Mosina
Członek - Barbara Maria Bylińska zam. Mosina
Członek - Anna  Latecka zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Plenzler zam. Mosina
Członek - Marek Maciej Śmigielski zam. Pecna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 17 w Mosinie
/-/ Małgorzata  Górecka


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 18
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2.

Przewodniczący - Marzena  Piotrowska zam. Krajkowo
Zastępca Przewodniczącego - Paulina  Rutkowska zam. Mosina
Członek - Anna Agnieszka Frątczak zam. Mosina
Członek - Dominika  Głucha zam. Drużyna
Członek - Lidia Maria Kapitan zam. Mosina
Członek - Piotr  Krawczyk zam. Mosina
Członek - Krzysztof  Kuśnierek zam. Pecna
Członek - Wanda  Sikorska zam. Mosina
Członek - Katarzyna Izabela Szmyt zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 18 w Mosinie
/-/ Marzena  Piotrowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 18
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2.

Przewodniczący - Alicja Agata Plenzler zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Natalia  Szymandera zam. Mosina
Członek - Maria  Częścik zam. Baranówko
Członek - Iwona Karolina Dygowska zam. Mosina
Członek - Izabela  Haremza zam. Krosno
Członek - Violeta Anna Krychowska zam. Mosina
Członek - Dorota Agnieszka Lisiak zam. Baranówko
Członek - Michalina  Łuczak zam. Mosina
Członek - Łukasz  Woyda zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 18 w Mosinie
/-/ Alicja Agata Plenzler


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 19
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.

Przewodniczący - Magdalena Ewa Batura zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Monika  Skrzypek zam. Mosina
Członek - Gizela Ewa Bąkowska zam. Mosina
Członek - Michalina Stefania Dymalska zam. Mosina
Członek - Daria Maria Głuchowska zam. Mosina
Członek - Agnieszka  Grygier-Głębocka zam. Mosina
Członek - Elżbieta  Jurgiewicz zam. Mosina
Członek - Anna Maria Przewłocka zam. Krosno
Członek - Karolina  Staszak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 19 w Mosinie
/-/ Magdalena Ewa Batura


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 19
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.

Przewodniczący - Anna  Szulc zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Andrzej  Twardowski zam. Mosina
Członek - Mirela Zofia Baranowska zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Czeladzka zam. Mosina
Członek - Adrianna  Filipiak zam. Mosina
Członek - Ewa Maria Janicka zam. Mosina
Członek - Jolanta  Kamińska zam. Mosina
Członek - Marta Joanna Skutecka zam. Mosina
Członek - Lucyna  Zapart zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 19 w Mosinie
/-/ Anna  Szulc


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 20
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.

Przewodniczący - Aneta Maria Krawczyk zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Kazimierz Jerzy Stankowiak zam. Mosina
Członek - Sylwia Kinga Jankowska zam. Mosina
Członek - Maciej  Kamiński zam. Mosina
Członek - Barbara  Kurowska zam. Sowinki
Członek - Sylwia  Majchrzak zam. Krosno
Członek - Marta Paulina Rozumek zam. Łódź
Członek - Kamila  Torzyńska zam. Poznań
Członek - Barbara Irena Waselczyk zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 20 w Mosinie
/-/ Aneta Maria Krawczyk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 20
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.

Przewodniczący - Anetta  Krychowska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Tomasz  Resler zam. Mosina
Członek - Beata Maria Chmielewska zam. Mosina
Członek - Karolina Agnieszka Czerwińska zam. Sowiniec
Członek - Longina  Kubasik zam. Krosno
Członek - Waldemar Stanisław Matuszak zam. Mosina
Członek - Edyta Anna Nagraba zam. Mosina
Członek - Marek Jerzy Niedzielski zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 20 w Mosinie
/-/ Anetta  Krychowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 21
w Sowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach, adres siedziby:
Klub Rolnika, Sowinki 1C.

Przewodniczący - Łukasz Piotr Śliwiński zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Ewa  Naskręt zam. Mosina
Członek - Martyna Agnieszka Kokocińska zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Marcinkowska zam. Mosina
Członek - Krystyna  Matuszczak zam. Mosina
Członek - Monika Teresa Smelkowska-Kaczmarek zam. Psarskie
Członek - Dominik  Szer zam. Mosina
Członek - Małgorzata  Tomczak zam. Krajkowo
Członek - Weronika  Tomczak zam. Krajkowo
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Klub Rolnika, Sowinki 1C. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 21 w Sowinkach
/-/ Łukasz Piotr Śliwiński


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 21
w Sowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach, adres siedziby:
Klub Rolnika, Sowinki 1C.

Przewodniczący - Henryk  Rożek zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Grażyna Krystyna Wereszczyńska zam. Mosina
Członek - Klaudia  Drobińska zam. Sowiniec
Członek - Dorota  Kaczmarek zam. Sowinki
Członek - Jacek Włodzimierz Konieczny zam. Mosina
Członek - Klara  Kurowska zam. Sowinki
Członek - Przemysław  Kwiatkowski zam. Mosina
Członek - Paweł  Marcinkowski zam. Mosina
Członek - Mikołaj  Naskręt zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Klub Rolnika, Sowinki 1C. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 21 w Sowinkach
/-/ Henryk  Rożek


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 22
w Ludwikowie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie, adres siedziby:
Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1.

Przewodniczący - Joanna  Sobolewska zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Elżbieta  Kostusiak zam. Krosinko
Członek - Marta Maria Binkowska zam. Mosina
Członek - Przemysław  Raźny zam. Mosina
Członek - Robert Jarosław Ryszewski zam. Mosina
Członek - Jędrzej Piotr Sroka zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 22 w Ludwikowie
/-/ Joanna  Sobolewska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 22
w Ludwikowie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie, adres siedziby:
Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1.

Przewodniczący - Hanna  Duda zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Irena  Rybarczyk zam. Mosina
Członek - Wiktoria Maria Grabarkiewicz zam. Drużyna
Członek - Monika Anna Kaczmarek zam. Mosina
Członek - Klaudia Anna Kwaśniewska zam. Mosina
Członek - Agnieszka Natalia Nowakowska zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 21 października 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 22 w Ludwikowie
/-/ Hanna  Duda
 

Komunikat o dowozach na wybory

KOMUNIKAT

O DOWOZACH WYBORCÓW

Urząd Miejski w Mosinie, w związku z Wyborami Samorządowymi 2018 organizuje w dniu 21 października bezpłatne dowozy wyborców do lokali wyborczych na następujących trasach:

Trasa nr 1:
Wiórek
(skrzyżowanie z ul. Sosnową)
godz. 10.00
Babki
(skrzyżowanie przy Ośrodku Zdrowia)
godz. 10.10
Czapury
(skrzyżowanie z ul. Żurawinową)
godz. 10.25
Czapury
(lokal wyborczy)
godz. 10.30 (przyjazd)
Czapury
(lokal wyborczy)
godz. 11.00 (odjazd)
Czapury
(skrzyżowanie z ul. Żurawinową)
godz. 11.05
Babki
(skrzyżowanie przy Ośrodku Zdrowia)
godz. 11.20
Wiórek
(skrzyżowanie z ul. Sosnową)
godz. 11.30
 
Trasa nr 2:
Mieczewo
(przystanek autobusowy przy świetlicy wiejskiej)
godz. 12.00
Świątniki
(lokal wyborczy)
godz. 12.15 (przyjazd)
Świątniki
(lokal wyborczy)
godz. 12.45 (odjazd)
Mieczewo
(przystanek autobusowy przy świetlicy wiejskiej)
godz. 13.00
 
Trasa nr 3:
Radzewice
(przy świetlicy wiejskiej)
godz. 13.30
Świątniki
(lokal wyborczy)
godz. 13.40 (przyjazd)
Świątniki
(lokal wyborczy)
godz. 14.10 (odjazd)
Radzewice
(przy świetlicy wiejskiej)
godz. 14.20
 
Trasa nr 4:
Żabinko
(przy świetlicy)
godz. 15.00
Krajkowo
(przystanek autobusowy)
godz. 15.10
Baranowo
(przystanek autobusowy)
godz. 15.15
Sowinki
(lokal wyborczy)
godz. 15.20 (przyjazd)
Sowinki
(lokal wyborczy)
godz. 15.50 (odjazd)
Baranowo
(przystanek autobusowy)
godz. 15.55
Krajkowo
(przystanek autobusowy)
godz. 16.05
Żabinko
(przy świetlicy)
godz. 16.15
 
Trasa nr 5:
Bolesławiec
(przystanek autobusowy szkolny)
godz. 17.00
Borkowice
(przystanek autobusowy przy świetlicy wiejskiej)
godz. 17.05
Drużyna
(przystanek autobusowy szkolny za przejazdem kolejowym)
godz. 17.15
Nowinki
(lokal wyborczy)
godz. 17.20 (przyjazd)
Nowinki
(lokal wyborczy)
godz. 17.50 (odjazd)
Drużyna
(przystanek autobusowy szkolny za przejazdem kolejowym)
godz. 17.55
Borkowice
(przystanek autobusowy przy świetlicy wiejskiej)
godz. 18.05
Bolesławiec
(przystanek autobusowy szkolny)
godz. 18.10
 
Trasa nr 6:
Dymaczewo Nowe
(przy świetlicy)
godz. 19.00
Dymaczewo Stare
(przy świetlicy wiejskiej)
godz. 19.05
Krosinko
(lokal wyborczy)
godz. 19.10 (przyjazd)
Krosinko
(lokal wyborczy)
godz. 19.40 (odjazd)
Dymaczewo Stare
(przy świetlicy wiejskiej)
godz. 19.45
Dymaczewo Nowe
(przy świetlicy)
godz. 19.50
 
Dowozy będą realizowane pełnowymiarowym autobusem obsługiwanym przez ZUK Mosina. Godziny kursów powrotnych, ze względu na trudny do oszacowania czas głosowania, mogą ulec niewielkim zmianom.
 
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Komunikat ws szkolenia dla członków OKW

KOMUNIKAT
URZĘDNIKA WYBORCZEGO w MOSINIE

Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Sowniniecka 75):
 • o godz. 16.00 - dla członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

 • o godz. 18.00 - dla członków OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

 

UWAGA!!! - Obecność obowiązkowa!

 

Urzędnik Wyborczy w Mosinie: Monika Lembicz

 


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:
 
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu w Poznaniu, w mieście na prawach powiatu Poznaniu, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 455 do postanowienia.
 
§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu I
/-/ Krzysztof Józefowicz
 

 
Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 1 października 2018 r.
 
Załącznik nr 89
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78, 61-160 Poznań:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Piotr Paweł Egel, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Dominika Gramza, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Sasinowo
3.
Ewelina Kroschel, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Wiórek
4.
Stanisław Leśniewicz, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
5.
Justyna Stawna, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Nowe
6.
Krystyna Szczygieł-Nowak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Czapury
7.
Patrycja Maria Wendzonka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Czapury
8.
Anita Katarzyna Woźniak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Zuzanna Grendel, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Jacek Kucharczak, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Czapury
3.
Paweł Mielewczyk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Czapury
4.
Agnieszka Organiściak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
5.
Artur Połuboczko, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Czapury
6.
Ewa Teresa Śliwińska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
7.
Klaudia Śliwińska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
8.
Barbara Maria Tomiak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Czapury
9.
Mariusz Zawartowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna

 
 
Załącznik nr 90
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78, 61-160 Poznań:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Sara Gronek, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Czapury
2.
Katarzyna Kantorska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Czapury
3.
Ireneusz Kokociński, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Wiórek
4.
Karolina Kraska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
5.
Paulina Pawlicka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
6.
Zofia Simon, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Czapury
7.
Agnieszka Szmytowska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Rogalin
8.
Anna Patrycja Weryńska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Poznań
9.
Tomasz Woźniak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Barbara Jana Buksalewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
2.
Aleksy Forszpaniak, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
3.
Adriana Celina Gościniak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Czapury
4.
Sandra Anna Jarmuszkiewicz, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Wiórek
5.
Paulina Ludwiczak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Martyna Mielewczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Czapury
7.
Jolanta Piechaczyk, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Czapury
 
 
Załącznik nr 91
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3, 61-160 Poznań:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Krystyna Gers, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Puszczykowo
2.
Marcin Jaśkowiak, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Czapury
3.
Dawid Leśniewicz, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
4.
Anna Malak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krosno
5.
Roman Organiściak, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
6.
Renata Barbara Piórkowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Daszewice
7.
Małgorzata Kinga Stańczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Baranowo
8.
Olga Kamila Strojna, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Daszewice
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Małgorzata Daniłowicz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Krosno
2.
Michał Andrzej Klauziński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin
3.
Magdalena Maria Kunze, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
4.
Paulina Magdalena Panowicz, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
5.
Dorota Elżbieta Strojna, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Daszewice
6.
Barbara Zoran, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Daszewice
 
 
Załącznik nr 92
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3, 62-022 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Anna Maria Koralewska-Gołembiewska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
2.
Łukasz Lambui, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
3.
Małgorzata Maria Mieloch, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek
4.
Włodzimierz Jerzy Nowak, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Sasinowo
5.
Justyna Katarzyna Piosik-Zawiślak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Poznań
6.
Maja Lucyna Sobańska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Rogalinek
7.
Alicja Magdalena Wendzonka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świątniki
8.
Jacek Wierzbicki, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
9.
Katarzyna Sylwia Włodarczak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Wiórek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Patrycja Bernacka, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Rogalin
2.
Weronika Jędrzejczak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Rogalinek
3.
Tomasz Kaczmarek, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Rogalin
4.
Roksana Organiściak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
5.
Adrianna Piątkowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Rogalinek
6.
Maria Szmania, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalinek
7.
Joanna Barbara Szymańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 93
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8, 62-022 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Anna Bąk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Rogalinek
2.
Wanda Gąsiorowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
3.
Katarzyna Klatkiewicz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
4.
Krzysztof Maciej Klauziński, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Rogalin
5.
Katarzyna Maria Kondziela, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Rogalin
6.
Tobiasz Gabriel Paciorek, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Rogalin
7.
Marta Stawik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świątniki
8.
Agnieszka Werfel, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Katarzyna Ewa Bartosiak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
2.
Małgorzata Kaźmierczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
3.
Wiesława Maria Kędziora, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Świątniki
4.
Marek Krawiec, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Krosno
5.
Czesław Szłapka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świątniki
6.
Elżbieta Świątek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Rogalin
 
 
Załącznik nr 94
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A, 62-022 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Jan Hauke, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
2.
Zofia Ignaszewska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Świątniki
3.
Jolanta Maria Osuch, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Wiórek
4.
Małgorzata Szambelan-Prokop, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Wiórek
5.
Agnieszka Tomaszewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Orkowo
6.
Beata Tomczak, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Świątniki
7.
Mikołaj Wichłacz, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
8.
Renata Maria Wulbach, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mieczewo
9.
Genowefa Zielińska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Jarosław Białożyt, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
2.
Maria Jasiczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krosno
3.
Aleksandra Kołutkiewicz, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Radzewice
4.
Karolina Maria Organiściak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek
5.
Bogumiła Maria Walczak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Świątniki
6.
Anna Maria Wawrzyniak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Radzewice
7.
Marek Jan Woźniak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin
 
 
Załącznik nr 95
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Marta Grzelak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krosno
2.
Żaneta Anna Janicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowinki
3.
Agnieszka Kędziora, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
4.
Ewa Kowalewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
5.
Renata Teresa Ratajczak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Borkowice
6.
Rafał Raźny, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
7.
Bronisław Rozmiarek, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
8.
Ilona Skrzypczak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Borkowice
9.
Piotr Sternal, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Drużyna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Renata Kasprzyk, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Drużyna
2.
Małgorzata Kreczmer, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Agnieszka Marciniak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Dymaczewo Stare
4.
Weronika Mazurkiewicz, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Borkowice
5.
Julia Piotrowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Stare
6.
Przemysław Podemski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna
7.
Bożena Teresa Siekierska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Borkowice
8.
Tomasz Woźniak, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Nowe
 
 
Załącznik nr 96
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19, 62-053 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Alina Łucja Blimel, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Pecna
2.
Elena Maria Cieleńska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Pecna
3.
Ewa Lidia Filipiak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
4.
Jolanta Kowalska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
5.
Katarzyna Eugenia Kryszak, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Pecna
6.
Adam Piwosz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna
7.
Hubert Jacek Sroka, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
8.
Waldemar Szabo, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Sowinki
9.
Magdalena Szłapka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Karol Ciężki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pecna
2.
Sylwia Idziak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Jasień
3.
Karol Pietruszewski, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Pecna
4.
Katarzyna Rybicka-Statnik, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Krosno
5.
Renata Stachowiak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
6.
Dominika Śmierzchała, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
7.
Mikołaj Walkowiak, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Pecna
8.
Magdalena Wojciechowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
9.
Małgorzata Stanisława Wróbel, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Pecna
 
 
Załącznik nr 97
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Patrycja Bartosik, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
2.
Marzena Glinkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krosinko
3.
Rozanna Kowalczyk-Gierczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Poznań
4.
Wiesław Kowalski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
5.
Iwona Piotrowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
6.
Katarzyna Rothe, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
7.
Monika Szeszuła, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
8.
Karolina Anna Talarczyk-Wieczorek, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
9.
Adrianna Anna Wrzesińska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Stare
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Agnieszka Adamska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Dymaczewo Stare
2.
Patryk Barański, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
3.
Magdalena Kaliszewska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
4.
Katarzyna Paulina Kosse, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Krosinko
5.
Anna Magdalena Kreczmer, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
6.
Marta Mielczarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Konstantynowo
7.
Angelika Szaroleta-Lisak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Stare
8.
Adrianna Wasielewska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
9.
Irena Witkowska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Krosinko
 
 
Załącznik nr 98
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Martyna Agnieszka Brembor, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Mosina
2.
Krzysztof Janiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pecna
3.
Michał Maciej Jarzębowski, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Krosno
4.
Irena Maria Konieczna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
5.
Grażyna Kowalewska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
6.
Anna Katarzyna Lewandowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
7.
Elżbieta Soroczyńska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
8.
Edyta Anna Śpiączka, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
9.
Hanna Walachowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Karolina Jolanta Czeszyńska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Paweł Piotr Grabarkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna
3.
Beata Krystyna Kasperkowiak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
4.
Ewa Kowalska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
5.
Elżbieta Maria Kunaj, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Paulina Nowak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
7.
Mikołaj Krzysztof Przybylski, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Krosno
8.
Tomasz Stefaniak, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
9.
Adam Szeszuła, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina

 
 
Załącznik nr 99
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Paulina Haremza, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Krosno
2.
Arleta Katarzyna Kowalczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Danuta Anna Kustosz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
4.
Agnieszka Maria Maląg, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Krosno
5.
Artur Matuszak, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
6.
Maria Małgorzata Michalak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
7.
Adrian Wiktor Słoma, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krosinko
8.
Izabela Stefaniak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
9.
Milena Szeląg, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Monika Bolewska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Krosno
2.
Sandra Bożek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
3.
Dariusz Haremza, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Krosno
4.
Szymon Kędziora, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
5.
Maciej Piotr Kozak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
6.
Anna Maria Lipa, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
7.
Sylwia Barbara Matuszewska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
8.
Marta Przybylska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Krosno
9.
Karolina Walkowiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Konstantynowo
 
 
Załącznik nr 100
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Iwona Adamczyk, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
2.
Gerard Filipiak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
3.
Jolanta Maria Matuszczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
4.
Monika Zofia Stefańska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Żabinko
5.
Julianna Dorota Szorc, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
6.
Justyna Szwarc-Kudła, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
7.
Krzysztof Trzciński, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Krosno
8.
Zuzanna Tylska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Puszczykowo
9.
Jadwiga Wechta, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Magdalena Białożyt, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
2.
Elżbieta Bogucka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Sylwia Magdalena Dengusiak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
4.
Emilia Maria Filipiak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
5.
Marianna Janik, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
6.
Adrian Jankowiak, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
7.
Marian Józef Nowak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
8.
Barbara Szymanowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
9.
Joanna Zalewska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 101
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Karolina Maria Borowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
2.
Magdalena Małgorzata Bukowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
3.
Magdalena Chrastek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Drużyna
4.
Władysława Czerwińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Krosno
5.
Agnieszka Helak-Haremza, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
6.
Ewa Katarzyna Kopaszewska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
7.
Agnieszka Mieloch, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Czapury
8.
Katarzyna Sobolewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
9.
Natalia Wieczorek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Ewa Faustyna Chrust, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
2.
Wojciech Jan Cyż, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Poznań
3.
Robert Dymarski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
4.
Hubert Filip Filipiak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
5.
Mateusz Giełda-Pinas, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Konstantynowo
6.
Ewa Jakubowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
7.
Iwona Irena Jeziorecka, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Krosno
8.
Anna Kantorska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
9.
Monika Ratajszczak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 102
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Łukasz Antkowiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Drużyna
2.
Iwona Czamańska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
3.
Piotr Demuth, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
4.
Agnieszka Jasińska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Krosinko
5.
Monika Krupa, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
6.
Katarzyna Leśniczak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
7.
Daria Ewa Rozmiarek, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
8.
Agnieszka Serek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Jędrzej Julian Bręczewski, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
2.
Teresa Maria Jakubowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Andrzej Konrad Jankowiak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
4.
Mariusz Jasiczak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krosno
5.
Marzena Ewa Kaczmarek-Olejniczak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Marcin Pawłowski, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Rogalin
7.
Mateusz Piechocki, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
8.
Iwona Przepiera, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 103
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Przedszkole Nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Dorota Helena Borowska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Krosno
2.
Mateusz Dolczewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Mosina
3.
Arleta Kantorska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
4.
Izabela Kowalska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
5.
Krystyna Pieczyńska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Joanna Stachowiak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
7.
Eleonora Barbara Wieczorek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
8.
Dominik Marcin Wiktorowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
9.
Natalia Wośkowiak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Gabriela Bełdycka, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krosno
2.
Anna Jandy, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
3.
Katarzyna Jankowiak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
4.
Grażyna Kołodziejczyk, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
5.
Jolanta Maria Kowalewska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
6.
Iwona Linke, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
7.
Katarzyna Pelińska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
8.
Piotr Jakub Skutecki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
9.
Arleta Słoma, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krosinko
 
 
Załącznik nr 104
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Eliza Anna Dolata, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
2.
Agnieszka Jankowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
3.
Piotr Łukasz Kustosz, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
4.
Grażyna Ewa Palacz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
5.
Łukasz Mirosław Plenzler, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Krosno
6.
Beata Ratajczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
7.
Piotr Skrzypek, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
8.
Małgorzata Ewa Szklarz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
9.
Danuta Tórz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Hanna Maria Andershon-Tubis, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Maria Borkowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
3.
Angela Weronika Demuth, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
4.
Grażyna Helena Dominiak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
5.
Magdalena Dutkiewicz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
6.
Radosław Piotr Głąbik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Bolesławiec
7.
Justyna Kaczmarek, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
8.
Piotr Jakub Kuhnke, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
9.
Joanna Szymczak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 105
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Małgorzata Bartnik, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
2.
Monika Anna Gierszal-Kędzierska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
3.
Halina Kuhnke, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosnia
4.
Klaudia Kwiatkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
5.
Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Mosina
6.
Monika Riske, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
7.
Katarzyna Szczepaniak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
8.
Anna Wojnowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
9.
Damian Zieliński, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Agnieszka Bąkowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
2.
Barbara Maria Bylińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
3.
Małgorzata Górecka, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
4.
Anna Latecka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
5.
Agnieszka Paczyńska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
6.
Katarzyna Plenzler, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
7.
Marek Maciej Śmigielski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pecna
 
 
Załącznik nr 106
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Anna Agnieszka Frątczak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
2.
Dominika Głucha, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Drużyna
3.
Lidia Maria Kapitan, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
4.
Piotr Krawczyk, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
5.
Krzysztof Kuśnierek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Pecna
6.
Marzena Piotrowska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
7.
Paulina Rutkowska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
8.
Wanda Sikorska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
9.
Katarzyna Izabela Szmyt, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Maria Częścik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Baranówko
2.
Iwona Karolina Dygowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
3.
Izabela Haremza, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Krosno
4.
Violeta Anna Krychowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
5.
Dorota Agnieszka Lisiak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Baranówko
6.
Michalina Łuczak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
7.
Alicja Agata Plenzler, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
8.
Natalia Szymandera, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
9.
Łukasz Woyda, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 107
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Magdalena Ewa Batura, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
2.
Gizela Ewa Bąkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Michalina Stefania Dymalska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
4.
Daria Głuchowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
5.
Agnieszka Grygier-Głębocka, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
6.
Elżbieta Jurgiewicz, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
7.
Anna Maria Przewłocka, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krosno
8.
Monika Skrzypek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
9.
Karolina Staszak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Mirela Zofia Baranowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
2.
Katarzyna Czeladzka, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
3.
Adrianna Filipiak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
4.
Ewa Maria Janicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
5.
Jolanta Kamińska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
6.
Marta Joanna Skutecka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
7.
Anna Szulc, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
8.
Andrzej Twardowski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
9.
Lucyna Zapart, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Krosno
 
 
Załącznik nr 108
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Sylwia Kinga Jankowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Maciej Kamiński, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
3.
Aneta Maria Krawczyk, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Krosno
4.
Barbara Kurowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sowinki
5.
Sylwia Majchrzak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Krosno
6.
Marta Paulina Rozumek, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Łódź
7.
Kazimierz Jerzy Stankowiak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
8.
Kamila Torzyńska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Poznań
9.
Barbara Irena Waselczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Beata Maria Chmielewska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
2.
Karolina Agnieszka Czerwińska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Sowiniec
3.
Anetta Krychowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
4.
Longina Kubasik, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Krosno
5.
Waldemar Stanisław Matuszak, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Edyta Anna Nagraba, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
7.
Marek Jerzy Niedzielski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
8.
Tomasz Resler, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 109
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Martyna Agnieszka Kokocińska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
2.
Katarzyna Marcinkowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
3.
Krystyna Matuszczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
4.
Ewa Naskręt, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
5.
Monika Teresa Smelkowska-Kaczmarek, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Psarskie
6.
Dominik Szer, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
7.
Łukasz Piotr Śliwiński, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Krosno
8.
Małgorzata Tomczak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
9.
Weronika Tomczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krajkowo
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Klaudia Drobińska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Sowiniec
2.
Dorota Kaczmarek, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Sowinki
3.
Jacek Włodzimierz Konieczny, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
4.
Klara Kurowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sowinki
5.
Przemysław Kwiatkowski, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
6.
Paweł Marcinkowski, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
7.
Mikołaj Naskręt, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
8.
Henryk Rożek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
9.
Grażyna Krystyna Wereszczyńska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 110
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22, Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo Leśna 1, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Marta Maria Binkowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
2.
Elżbieta Kostusiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krosinko
3.
Przemysław Raźny, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
4.
Robert Jarosław Ryszewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Mosina
5.
Joanna Sobolewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
6.
Jędrzej Piotr Sroka, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Hanna Duda, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
2.
Wiktoria Maria Grabarkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna
3.
Monika Anna Kaczmarek, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
4.
Klaudia Anna Kwaśniewska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
5.
Agnieszka Natalia Nowakowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
6.
Irena Rybarczyk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
 

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 1 października 2018 r.
 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.

 
 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Okręg wyborczy Nr 1
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
GÓRECKI Tomasz Roman, lat 50, zam. Czapury
2.
JABŁECKI Paweł, lat 26, zam. Rogalin
3.
NOWAK Teresa, lat 72, zam. Krosinko
4.
GAJEWSKA Krystyna, lat 70, zam. Mosina
5.
CZAIŃSKI Paweł Jerzy, lat 65, zam. Mosina
6.
KAPCZYŃSKA Ewa, lat 66, zam. Mosina
7.
ZIEMSKI Krzysztof Stanisław, lat 53, zam. Mosina
8.
PRZYBYLSKA Danuta Maria, lat 69, zam. Krajkowo
 
Lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław, lat 59, zam. Czapury
2.
DUDEK Ewelina Gabriela, lat 42, zam. Rogalinek
3.
WŁODARCZAK Adam, lat 47, zam. Wiórek
4.
MIELOCH Tomasz Jan, lat 32, zam. Czapury
5.
RACZYŃSKA Paulina Maria, lat 38, zam. Czapury
6.
ROSIAK Ewa Irena, lat 42, zam. Daszewice
7.
MIKA Agata, lat 27, zam. Świątniki
8.
BORKIEWICZ Robert, lat 44, zam. Daszewice
 
Lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ
1.
WILANOWSKI Piotr, lat 57, zam. Rogalin
2.
KOLANKIEWICZ Roman, lat 38, zam. Mieczewo
3.
BARTKOWIAK Tomasz, lat 30, zam. Czapury
4.
JARECKA Elżbieta, lat 60, zam. Daszewice
5.
KLEMENS Marek Franciszek, lat 58, zam. Wiórek
6.
NOSKOWIAK Alicja Izabella, lat 24, zam. Rogalinek
7.
MATERNA Paweł, lat 45, zam. Czapury
8.
PODESZWA Justyna, lat 34, zam. Rogalin
 
Lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY
1.
WITKOWSKA Maria Teresa, lat 58, zam. Rogalin
2.
OSUCH Marian, lat 71, zam. Wiórek
3.
GRYGIER Zbigniew Andrzej, lat 63, zam. Sasinowo
4.
STELMACH Agnieszka Katarzyna, lat 44, zam. Radzewice
5.
RASZEWSKA Justyna, lat 33, zam. Daszewice
6.
BOROWSKA-ŚWIERCZYŃSKA Monika Izabela, lat 42, zam. Czapury
7.
MONIKOWSKI Adam, lat 42, zam. Daszewice
8.
ADAMCZYK Marek, lat 48, zam. Czapury
 

Okręg wyborczy Nr 2
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
SOBIESKI Michał, lat 33, zam. Pecna
2.
ZEIDLER Sylwia Elżbieta, lat 47, zam. Krosno
3.
KAYSER Mariusz Jerzy, lat 64, zam. Mosina
4.
GWIAZDA Iwona Teresa, lat 50, zam. Krajkowo
5.
POTOCKA Elżbieta, lat 60, zam. Świątniki
 
Lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
WIĄZEK Waldemar Henryk, lat 52, zam. Dymaczewo Stare
2.
CZERWIŃSKA Olga, lat 38, zam. Krosno
3.
OSTROWICZ Witold Grzegorz, lat 38, zam. Pecna
4.
PACHOŁEK Alicja Anna, lat 37, zam. Krosno
5.
BOBKIEWICZ Tomasz Robert, lat 54, zam. Nowinki
6.
KASPRZYK Krzysztof, lat 39, zam. Drużyna
7.
MARCINIAK Jowita Maria, lat 38, zam. Dymaczewo Nowe
 
Lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ
1.
KASPROWICZ Łukasz, lat 41, zam. Dymaczewo Nowe
2.
SALAMON Sławomir Paweł, lat 55, zam. Pecna
3.
ŁUGAWIAK Marcin Adam, lat 43, zam. Krosinko
4.
MAJCHRZYCKA Barbara, lat 34, zam. Dymaczewo Stare
5.
HYŻAK Dominika Magdalena, lat 38, zam. Drużyna
6.
FABISIAK Mateusz, lat 22, zam. Krosinko
7.
DORADA Justyna Zofia, lat 38, zam. Mosina
 
Lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY
1.
RYBICKI Ryszard, lat 61, zam. Krosno
2.
GIEREK Zdzisław, lat 45, zam. Pecna
3.
BORKOWSKA-BERETA Marta Magdalena, lat 39, zam. Krosinko
4.
PATELA Maciej, lat 39, zam. Borkowice
5.
PRZYBYŁ Paweł Stanisław, lat 36, zam. Nowinki
6.
ZŁOTO Katarzyna, lat 38, zam. Bolesławiec
7.
WESTERSKA Joanna Maria, lat 48, zam. Dymaczewo Stare
 

Okręg wyborczy Nr 3
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
TATERCZYŃSKA Elżbieta, lat 72, zam. Mosina
2.
JAKUBOWSKI Marian, lat 68, zam. Mosina
3.
KLEPACKA Magdalena, lat 41, zam. Mosina
4.
WILCZYŃSKI Adam, lat 69, zam. Mosina
5.
CZERWIŃSKI Stanisław Zygmunt, lat 70, zam. Mosina
 
Lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
MICHALAK Dominik Paweł, lat 28, zam. Mosina
2.
RAŹNY Andrzej Edward, lat 56, zam. Krosno
3.
KUBACKA Paulina Agnieszka, lat 42, zam. Mosina
4.
PETLAKOWSKA Dominika, lat 23, zam. Mosina
5.
JAKUBOWSKI Rafał Marcin, lat 37, zam. Mosina
6.
GWAREK Maria Anna, lat 37, zam. Mosina
7.
CHUDZIŃSKI Bartosz Krzysztof, lat 34, zam. Mosina
 
Lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ
1.
KAPTUR Małgorzata, lat 61, zam. Mosina
2.
MALĄG Ziemowit, lat 39, zam. Krosno
3.
PRZYBYSZEWSKI Tadeusz, lat 61, zam. Mosina
4.
DŁUŻEWSKA Małgorzata, lat 55, zam. Mosina
5.
KUGIEJKO Witold, lat 70, zam. Mosina
6.
KACZMAREK Anna Karolina, lat 39, zam. Mosina
7.
ADAMSKI Paweł, lat 41, zam. Mosina
 
Lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY
1.
MANIA Wiesława, lat 55, zam. Krosno
2.
KLEIBER Michał, lat 39, zam. Mosina
3.
GÓRCZAK Magdalena Maria, lat 18, zam. Mosina
4.
MODRZYŃSKI Jakub Gerard, lat 34, zam. Mosina
5.
PLUMIŃSKA-BŁOSZYK Kamila Ewa, lat 46, zam. Mosina
6.
KOWALSKI Piotr Henryk, lat 59, zam. Mosina
7.
FALBIERSKI Jerzy Sławomir, lat 58, zam. Mosina
 

Okręg wyborczy Nr 4
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
ŁAKOMY Rafał Maciej, lat 37, zam. Mosina
2.
JUNGERMANN Mirosława Teresa, lat 70, zam. Mosina
3.
WOŹNIAK Mariusz Andrzej, lat 46, zam. Mosina
4.
LEŚNIEWICZ Joanna, lat 26, zam. Krajkowo
5.
KOVATS Zbigniew Jan, lat 67, zam. Mosina
 
Lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
SZYMCZAK Jolanta Irena, lat 58, zam. Mosina
2.
GORZYŃSKA Agnieszka, lat 33, zam. Żabinko
3.
KĘDZIORA Anna Cecylia, lat 52, zam. Mosina
4.
OLSZEWSKI Wojciech Jan, lat 66, zam. Mosina
5.
GĄSIOROWSKI Piotr Paweł, lat 20, zam. Mosina
6.
LEWENDOSKI Grzegorz Leonard, lat 52, zam. Mosina
7.
MIEDZIAREK-ROGAL Aleksandra, lat 63, zam. Mosina
 
Lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ
1.
MARCINIAK Jan Paweł, lat 63, zam. Mosina
2.
POSTEL Agnieszka Aldona, lat 35, zam. Mosina
3.
MACIEJEWSKI Paweł, lat 51, zam. Mosina
4.
KURZAWA Maria Barbara, lat 70, zam. Mosina
5.
SZERMER Joanna Róża, lat 39, zam. Mosina
6.
SZYDŁOWSKI Grzegorz, lat 52, zam. Mosina
7.
GABINET Elżbieta, lat 53, zam. Mosina
 
Lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY
1.
ŁUKOWIAK Tomasz Stanisław, lat 48, zam. Mosina
2.
CEBULSKI Arkadiusz, lat 50, zam. Mosina
3.
TOMCZAK Czesław, lat 55, zam. Mosina
4.
ROŻEK Mieczysław, lat 67, zam. Mosina
5.
DEMSKA Izabela Anna, lat 53, zam. Mosina
6.
KUBALA Renata Jadwiga, lat 38, zam. Mosina
7.
BUKSALEWICZ Romualda Anna, lat 53, zam. Mosina
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
Stanisław Chrust

Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

 w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
                   
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie, przyznano następujące numery:
 
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
14
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
15
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ
16
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
Stanisław Chrust

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 1 października 2018 r.
 
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
1.
BORKIEWICZ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Daszewice,
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
 
 
2.
MARCINIAK Jan Paweł, lat 63, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Mosina,
zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ
 
 
3.
MIELOCH Przemysław Stanisław, lat 48, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Mosina,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY
 
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
Stanisław Chrust


Komunikat o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 28 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Na podstawie art. 180 § 1 pkt 7 w związku z art. 408 pkt 3 i art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie przyzna w drodze losowania numery, zarejestrowanym w wyborach do rady miejskiej listom kandydatów komitetów wyborczych, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego.

Publiczne losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 1 października 2018 r. o godz. 16.00, w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie (budynek Urzędu Miejskiego w Mosinie - pok. nr 20 (Salka Radnego)).

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie: Stanisław Chrust

Informacja o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW oraz o miejscu i terminie losowania składów OKW

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 25 września 2018 r.
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Mosina obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 2,
- Nr 9, w liczbie 1,
- Nr 10, w liczbie 1,
- Nr 12, w liczbie 2,
- Nr 13, w liczbie 1,
- Nr 14, w liczbie 1,
- Nr 15, w liczbie 2,
- Nr 16, w liczbie 1,
- Nr 17, w liczbie 1,
- Nr 18, w liczbie 1,
- Nr 19, w liczbie 2,
- Nr 20, w liczbie 2,
- Nr 22, w liczbie 1,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 3,
- Nr 2, w liczbie 3,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 3,
- Nr 5, w liczbie 3,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 8, w liczbie 4,
- Nr 9, w liczbie 2,
- Nr 10, w liczbie 2,
- Nr 11, w liczbie 2,
- Nr 12, w liczbie 2,
- Nr 13, w liczbie 1,
- Nr 14, w liczbie 2,
- Nr 16, w liczbie 1,
- Nr 17, w liczbie 2,
- Nr 18, w liczbie 1,
- Nr 19, w liczbie 1,
- Nr 20, w liczbie 3,
- Nr 21, w liczbie 2,

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.
W dniu 27 września 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 7
- Nr 8

§ 4.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
/-/ Krzysztof Józefowicz

Obwieszczenie o obwodach głosowaniach i siedzibach OKW

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku -Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Rady Powiatu w Poznaniu, Rady Miejskiej w Mosinie i Burmistrza Gminy Mosina, zarządzonych na dzień 21 października 2018 .
Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

1
CZAPURY 
Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
2
BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK 
Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny) 
3
DASZEWICE 
Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 3, Daszewice 
4
ROGALINEK, SASINOWO 
Świetlica Wiejska,
ul. Kościelna 3, Rogalinek 
5
ROGALIN
Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 8, Rogalin
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
6
MIECZEWO, RADZEWICE, ŚWIĄTNIKI
Świetlica Wiejska,
ul. Kórnicka 8A, Świątniki
7
BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, DRUŻYNA, NOWINKI 
Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wlkp. 3, Nowinki 
8
KONSTANTYNOWO, PECNA 
Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
9
DYMACZEWO NOWE, DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO
Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
10
KROSNO,
ulice: Główna, Graniczna, Jasna, Jesienna, Krosińska, Leśna, Nadleśna, Orzechowa, Piaskowa, Pogodna, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Tęczowa, Tylna (od ul. Piaskowej do ul. Jesiennej), Wiosenna, Zielona, Żwirowa;
Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
11
KROSNO,
ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Miodowe, Osiedle Olszynka, Polna, Tylna (od ul. Bocznej do ul. Piaskowej);
Świetlica Wiejska,
ul. Piaskowa 6, Krosno
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
12
MOSINA - Osiedle nr 3,
ulice: Akacjowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od ul. Śremskiej do ul. Leszczyńskiej), Leszczyńska (od ul. Śremskiej do ul. Skrytej), Łazienna, Ogrodowa, Olchowa, Strzałowa, Strzelecka (od ul. Leszczyńskiej do ul. Głogowej), Torowa, Wierzbowa;
Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina
13
MOSINA - Osiedle nr 3,
ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Głogowa, Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana Cybisa, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Juliana Ursyna Niemcewicza, Katarzyny Kobro, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Leona Wyczółkowskiego, Leszczyńska (od ul. Skrytej do granic miasta), Mieszka I, Skryta, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Strzelecka (od ul. Głogowej do granic miasta), Władysława Łokietka, Władysława Strzemińskiego, Wojciecha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej;
Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16, Mosina
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
14
MOSINA - Osiedle nr 5,
ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego, Stanisława Lema, Śremska (od torów kolejowych do granicy miasta);
Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
15
MOSINA - Osiedle nr 6,
ulice: Budzyńska, Aleksandra Fredry, Kilińskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Szosa Poznańska), Kołłątaja, Konopnickiej (od ul. Krotowskiego do ul. Orzeszkowej), Krotowskiego (od ul. Mostowej do ul. Budzyńskiej), Krótka, Mickiewicza, Niepodległości, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska, Harcerska, Fiedlera, Henryka Łasaka, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska (od ul. Krotowskiego do ul. Poniatowskiego), Tadeusza Ślusarskiego, Glinki, Cegielniana;
MOSINA - Osiedle nr 7,
ulice: Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrieli Zapolskiej, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Konopnickiej (od ul. Orzeszkowej do granic miasta), Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, Mariana Brandysa, Marii Kownackiej, Marii Kuncewiczowej, Władysława Komara;
Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1,
Mosina
16 
MOSINA - Osiedle nr 1,
ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od ul. Słowackiego do ul. Szosa Poznańska), Kolejowa (od ul. Sowinieckiej do ul. Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od ul. Mostowej do Placu 20 Października), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rondo Budzyń, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka (od ul. Farbiarskiej do torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska (od ul. Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Wawrzyniaka, Wąska;
Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina
17
MOSINA - Osiedle nr 2,
ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Piotra Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Mariana Obsta, Osiedlowa, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska (od ul. Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec;
Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
18
MOSINA - Osiedle nr 4,
ulice: Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka (północna strona od torów do ul. Topolowej), Sowińskiego (od ul. Topolowej do torów kolejowych), Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa;
Zespół Szkół
im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2, Mosina
19
MOSINA - Osiedle nr 4,
ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego (od ul. Topolowej do ul. Marcinkowskiego), Topolowa, Wiśniowa;
Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Sowiniecka 75, Mosina
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
20
MOSINA - Osiedle nr 4,
ulice: Bruno Schulza, Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (północna strona: od ul. Topolowej do granic miasta; południowa strona: od torów kolejowych do granic miasta), Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wiosny Ludów, Witolda Gombrowicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego;
Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Sowiniecka 75, Mosina
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawny)
21
SOWINIEC, SOWINIKI, BOGULIN, BARANOWO, KRAJKOWO, BARANÓWKO, ŻABINKO
Klub Rolnika,
Sowinki 1C
22
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów -
Szpital w Ludwikowie (obwód zamknięty, dostępny tylko dla pacjentów Szpitala).
Szpital,
ul. Leśna 1, Ludwikowo


Na podstawie art. 53a §1 Kodeksu Wyborczego informuję, że:
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.


Na podstawie art. 54 §1 Kodeksu Wyborczego informuję, że:
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Mosina najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
 


Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Siedziba: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, pok. nr. 20, tel. 618-109-543

Data
Godziny dyżuru
12.IX.2018
10.00 - 11.00
13.IX.2018
16.00 - 17.00
14.IX.2018
16.00 - 17.00
15.IX.2018
13.00 - 16.00
17.IX.2018
16.00 - 24.00
18.IX.2018
10.00 - 11.00
19.IX.2018
16.00 - 17.00
20.IX.2018
16.00 - 17.00
21.IX.2018
16.00 - 17.00
24.IX.2018
12.00 - 13.00
25.IX.2018
16.00 - 17.00
26.IX.2018
17.00 - 24.00

 

Informacja z I posiedzenia MKW w Mosinie

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z 10 września 2018 r.
 
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza gminy.
 
Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie,
 
 
1.    Przewodniczący: Stanisław Chrust, zam. Mosina
2.    Zastępca Przewodniczącego: Anna Rożek, zam. Puszczykowo
 
Członkowie:
3.    Michał Tomczak, zam. Krajkowo
4.    Jan Jurgiewicz, zam. Mosina
5.    Janusz Antoni Cichy, zam. Mosina
6.    Bartosz Kozak, zam. Mosina
7.    Roma Barbara Jakóbczyk, zam. Krosno
8.    Danuta Maria Białas, zam. Mosina
9.    Bartosz Król, zam. Mosina
 
 
Siedziba komisji:
URZĄD MIEJSKI W MOSINIE
pl. 20 PAŹDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
pok. nr 20
Tel. 618-109-543
 
 
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Mosina oraz rejestracją kandydatów na burmistrza Gminy Mosina będą prowadzone w następujących terminach:
 1. 12.IX.2018 w godz. 10.00 - 11.00
 2. 13.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 3. 14.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 4. 15.IX.2018 w godz. 13.00 - 16.00
 5. 17.IX.2018 w godz. 16.00 - 24.00
 6. 18.IX.2018 w godz. 10.00 - 11.00
 7. 19.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 8. 20.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 9. 21.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 10. 24.IX.2018 w godz. 12.00 - 13.00
 11. 25.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 12. 26.IX.2018 w godz. 17.00 - 24.00
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie: Stanisałw Chrust

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej

OSP

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podziale Województwa na okręgi wyborcze

OMWW

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 sierpnia 2018 roku
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Numer okręgu wyborczego
Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych wybieranych w okręgu
1
CZAPURY, BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK, DASZEWICE, ROGALINEK, SASINOWO, ROGALIN, ŚWIĄTNIKI, MIECZEWO, RADZEWICE
6
2
BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, DRUŻYNA, DYMACZEWO NOWE, NOWINKI, KONSTANTYNOWO, PECNA, DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO, KROSNO
5
3
MOSINA:
Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy", tj. ulice: ADAMA ASNYKA, AKACJOWA, ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO, ARTURA GROTTGERA, BOLESŁAWA CHROBREGO, BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, BUKOWA, CISOWA, DĘBOWA, DŁUGA, GŁOGOWA, GRABOWA, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, JACKA MALCZEWSKIEGO, JANA CYBISA, JARZYNOWA, JAWOROWA, JESIONOWA, JODŁOWA, JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, JULIANA FAŁATA, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA, KALINOWA, KANAŁOWA, KASPROWICZA, KASZTANOWA, KATARZYNY KOBRO, KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA, KAZIMIERZA ODNOWICIELA, KAZIMIERZA WIELKIEGO, KOLEJOWA (od ulicy Śremskiej do ulicy Leszczyńskiej), KRASICKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI, LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, LESZCZYŃSKA, ŁAZIENNA, MIESZKA I, OGRODOWA, OLCHOWA, SKRYTA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, STEFANA BATOREGO, STRZAŁOWA, STRZELECKA, TOROWA, WIERZBOWA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO, WOJCIECHA KOSSAKA, ZOFII STRYJEŃSKIEJ;
Osiedle nr 5 „Nowe Krosno", tj. ulice: CZWARTAKÓW, JASNA, KLONOWA, KROSIŃSKA, KWIATOWA, PODGÓRNA, PTASIA, SŁONECZNA, SOSNOWA, SZPAKOWA, WRZOSOWA, WYBICKIEGO, STANISŁAWA LEMA, ŚREMSKA (od torów kolejowych do granicy miasta);
Osiedle nr 6 „Za Moreną", tj. ulice: BUDZYŃSKA, ALEKSANDRA FREDRY, KILIŃSKIEGO (od ulicy Mickiewicza do ulicy Szosa Poznańska), KOŁŁĄTAJA, KONOPNICKIEJ (od ulicy Krotowskiego do ulicy Orzeszkowej), KROTOWSKIEGO (od ulicy Mostowej do ulicy Budzyńskiej), KRÓTKA, MICKIEWICZA, ORZESZKOWEJ, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, POŻEGOWSKA, PRUSA, REJA, REYMONTA, SIENKIEWICZA, SKRZYNECKA, SPACEROWA, WIEJSKA, HARCERSKA, FIEDLERA, HENRYKA ŁASAKA, STANISŁAWA MARUSARZA, SZOSA POZNAŃSKA (od ulicy Krotowskiego do ulicy Poniatowskiego), TADEUSZA ŚLUSARSKIEGO, NIEPODLEGŁOŚCI, GLINKI, CEGIELNIANA;
Osiedle nr 7 „Nad Jeziorem", tj. ulice: ALFREDA SZKLARSKIEGO, ALINY I CZESŁAWA CENTKIEWICZ, BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, FELIKSA STAMMA, GABRIELI ZAPOLSKIEJ, HUBERTA WAGNERA, IRENY JURGIELEWICZOWEJ, JANUSZA DOMAGALIKA, JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, JEZIORNA, KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY, KAZIMIERZA GÓRSKIEGO, KONOPNICKIEJ (od ulicy Orzeszkowej do granic miasta), KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, KRAŃCOWA, MARIANA BRANDYSA, MARII KOWNACKIEJ, MARII KUNCEWICZOWEJ, WŁADYSŁAWA KOMARA;
5
4
BARANOWO, BARANÓWKO, KRAJKOWO, SOWINIEC, SOWINKI, BOGULIN, ŻABINKO, MOSINA:
Osiedle nr 1 „Śródmieście", tj. ulice: DWORCOWA, FARBIARSKA, GARBARSKA, KILIŃSKIEGO (od ulicy Słowackiego do ulicy Szosa Poznańska), KOLEJOWA (od ulicy Sowinieckiej do ulicy Śremskiej), KOŚCIELNA, KOŚCIUSZKI, KROTOWSKIEGO (od ulicy Mostowej do placu 20 Października), MOSTOWA, NIEZŁOMNYCH, NOWA, PLAC 20 PAŹDZIERNIKA, POZNAŃSKA, RONDO BUDZYŃ, RZECZNA, SŁOWACKIEGO, SOWINIECKA (od ulicy Farbiarskiej do torów kolejowych), SPOKOJNA, SZKOLNA, ŚREMSKA (od ulicy Wawrzyniaka do torów kolejowych), TYLNA, WAWRZYNIAKA, WĄSKA;
Osiedle nr 2 „Czarnokurz", tj. ulice: CEDROWA, CHODKIEWICZA, CHOPINA, CZAJKOWSKIEGO, CZARNOKURZ, GAJOWA, JANA MATEJKI, KOPERNIKA, LEŚNA, PIOTRA MOCKA, MODRZEWIOWA, MOKRA, MONIUSZKI, NIZINNA, NOWOWIEJSKIEGO, MARIANA OBSTA, OSIEDLOWA, PADAREWSKIEGO, PLATANOWA, PONIATOWSKIEGO, RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ, STUDZIENNA, SZOSA POZNAŃSKA (od ulicy Poniatowskiego do granic miasta), SZYSZKOWA, ŚWIERKOWA, WIENIAWSKIEGO, WINCENTEGO RÓŻAŃSKIEGO, WODNA, WYSOKA, ZIELENIEC;
Osiedle nr 4 „Za Barwą", tj. ulice: AGRESTOWA, BRZOSKWINIOWA, BRZOZOWA, CZARNIECKIEGO, CZEREŚNIOWA, DEMBOWSKIEGO, GAŁCZYŃSKIEGO, GRUSZKOWA, JABŁKOWA, JAGODOWA, ŁĄKOWA, MARCINKOWSKIEGO, MORELOWA, OBRZAŃSKA, PIASKOWA, JANINY PORAZIŃSKIEJ, PORZECZKOWA, POZIOMKOWA, SKRAJNA, SOWINIECKA (od torów kolejowych do granicy miasta), SOWIŃSKIEGO, ŚLIWKOWA, TARGOWA, TOPOLOWA, WIATROWA, WIOSNY LUDÓW, WIŚNIOWA, ŻEROMSKIEGO, TADEUSZA BOYA - ŻELEŃSKIEGO, JANA BRZECHWY, MARII DĄBROWSKIEJ, WITOLDA GOMBROWICZA, JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA, LEŚMIANA, ZOFII NAŁKOWSKIEJ, CYPRIANA KAMILA NORWIDA, BRUNO SCHULZA, LEOPOLDA STAFFA, JULIANA TUWIMA;
5

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie mieści się w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, pok. 20, tel. 618-109-543

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Obwieszczenie o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Mosina, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
 1. Słup ogłoszeniowy na pl. 20 Października w Mosinie (narożnik przy budynku UM);
 2. Słup ogłoszeniowy na ul. Krotowskiego (rejon skrzyżowania z ul. Garbarską);
 3. Słup ogłoszeniowy na Targowisku (rejon przejścia po wschodniej stronie placu);
 4. Słup ogłoszeniowy na ul. Poznańskiej (przy Szkole Podstawowej nr 1)
 5. Dwa słupy ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie (naprzeciwko wjazdu na parking pomiędzy MOK i GBS Mosina oraz rejon skrzyżowania z ul. Kolejową);
 6. Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy) Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
 7. Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę Targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.
 
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Informacja dotycząca uprawnień osób niepełnosprawnych

Informacja dotycząca uprawnień osób niepełnosprawnych

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 37a § 4 Kodeksu wyborczego, podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych:


Komunikaty Komisarza Wyborczego

Komunikaty Komisarza Wyborczego:

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Poznaniu I, właściwego terytorialnie dla obszaru Gminy Mosina, dostępne są na stronach Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu pod >>>TYM<<< adresem.
 
 
Szczególnie istotne komunikaty:

Informacje dla komitetów wyborczych


Informacje ogólne

Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje nt. Wyborów Samorządowych można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej