Wybory Samorządowe 2014

Lista wiadomości


Komunikat o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2014 r.
o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zgodnie z art.142 § 1 i art. 476 § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego zobowiązany jest w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów złożyć sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, przy czym:
 • komitety, które zarejestrowały wyłącznie listy kandydatów na radnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz.1173),
 • komitety, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych oraz kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 280)
Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (Monitor Polski z 2014 r. poz. 185) informuję, że:
sprawozdania finansowe komitetów wyborczych,
które brały udział w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przyjmowane będą:
 • w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pokój 432 (IV piętro), bud. B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • w godzinach 7.30 - 15.30

 • w terminie
 • do dnia 16 lutego 2015 r. - dot. komitetów, których kandydaci brali udział wyłącznie w głosowaniu
  w dniu 16 listopada 2014 r.

 • do dnia 2 marca 2015 r. - dot. komitetów, których kandydaci brali udział w głosowaniu
  w dniu 16 listopada 2014 r. oraz w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.
Wzory sprawozdań finansowych oraz wykaz wymaganych dokumentów określonych w ww. Rozporządzeniach Ministra Finansów są dostępne na stronie internetowej pkw.gov.pl.
Sprawozdania finansowe można dostarczyć przez pełnomocnika finansowego, upoważnioną osobę lub przesyłką pocztową - w tym przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego.
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
/-/ Henryk Komisarski

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu

Obwieszczenia

Komisarza Wyborczego w PoznaniuWyniki głosowania na Burmistrza - II tura


Dyżur MKW w Mosinie

Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie

w dniu 29 listopada 2014 r.

w godz. 8.00 - 20.00

pełni dyżur

pod nr tel. 501-109-286


Zestawienie zbiorcze wyników głosowania na Burmistrza Gminy Mosina

 Zbiorcze zestawienie wyników głosowania na Burmistrza Gminy Mosina

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania 2 3 1 9 3
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 1 0 9 7 5
Liczba kart wyjętych z urny 1 0 9 7 3
Liczba kart nieważnych         0
Liczba kart ważnych 1 0 9 7 3
Liczba głosów nieważnych     2 7 0
   w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów       4 1
   w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata     2 2 9
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów 1 0 7 0 3
Frekwencja 47,32%
 
Nazwisko i Imię kandydata Nazwa komitetu wyboczego Suma oddanych głosów
FABISIAK
Tomasz
Komitet Wyborczy Wyborców Ludzie Niezależni     5 9 7
FALBIERSKI
Jerzy Sławomir
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe   1 5 5 0
KRZYŻANOWSKI
Waldemar Andrzej
Komitet Wyborczy Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska   2 9 3 4
MIELOCH
Przemysław Stanisław
Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy   2 1 5 1
RYŚ
Jerzy
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej   2 3 4 8
TWARDOWSKA
Małgorzata
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"   1 1 2 3


Zestawienie wyników głosowania na Burmistrza Gminy Mosina

 Zestawienie wyników głosowania na Burmistrza Gminy Mosina wg obwodów

Nr obwodu Siedziba
OKW
FABISIAK
Tomasz
FALBIERSKI
Jerzy Sławomir
KRZYŻANOWSKI
Waldemar Andrzej
MIELOCH
Przemysław Stanisław
RYŚ
Jerzy
TWARDOWSKA
Małgorzata
1 Świetlica Wiejska, Czapury 41 16 220 24 254 87
2 Szkoła Podstawowa, Czapury 22 18 145 27 91 81
3 Świetlica Wiejska, Daszewice 24 9 256 24 110 210
4 Świetlica Wiejska, Rogalinek 52 48 216 106 144 128
5 Zespół Szkół w Rogalinie 23 34 85 19 120 69
6 Świetlica Wiejska, Mieczewo 11 27 105 48 109 56
7 Klub Rolnika, Sowinki 12 84 104 51 25 26
8 Centrum Kształcenia, Nowinki 24 116 97 59 122 64
9 Szkoła Podstawowa, Pecna 35 357 136 53 47 35
10 Szkoła Podstawowa, Krosinko 84 81 160 75 81 21
11 Zespół Szkół, Krosno 15 62 75 56 90 40
12 Zespół Szkół, Krosno 30 31 127 76 99 38
13 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina 26 84 122 153 97 20
14 Szkoła Podstawowa Nr 1, Mosina 16 66 223 131 113 35
15 Przedszkole Nr 4, Mosina 21 139 106 121 103 22
16 Zespół Szkół, ul. Krasickiego Mosina 39 101 139 161 152 51
17 Mosiński Ośrodek Kultury 8 38 66 70 269 8
18 Przedszkole Nr 2, Mosina 52 79 199 221 88 63
19 Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina 28 67 151 227 77 36
20 Zespół Szkół, ul. Sowiniecka 75, Mosinie 20 29 122 204 71 17
21 Zespół Szkół, ul. Sowiniecka 75, Mosinie 14 64 78 244 86 16
22 Szpital, Ludwikowo 0 0 2 1 0 0
SUMA 597 1550 2934 2151 2348 1123

Zestawienie wyników głosowania do Rady Miejskiej w Mosinie

Zestawienie wyników głosowania

do Rady Miejskiej w Mosinie

wg okręgów

  Liczba głosów %
Okręg Nr 1
1. RAJKOWSKA Małgorzata Maria 315 48,76%
2. JURKIEWICZ Piotr Sebastian 29 4,49%
3. TARNOWSKI Jarosław 26 4,02%
4. WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław 276 42,72%
  646  
Okręg Nr 2
1. KLEMENS Marek Franciszek 105 26,99%
2. KALISZAN Karolina Ewa 23 5,91%
3. OSUCH Marian 202 51,93%
4. POTOCKI Włodzimierz Marian 59 15,17%
  389  
Okręg Nr 3
1. JABŁOŃSKI Marian 209 34,38%
2. KACZMAREK Jacek 136 22,37%
3. TWARDOWSKA Małgorzata 179 29,44%
4. BORKIEWICZ Robert 84 13,82%
  608  
Okręg Nr 4
1. GERKE Agnieszka 35 5,01%
2. OLSZOWA Paulina Maria 91 13,02%
3. OŻAŃSKI Paweł Jakub 67 9,59%
4. WOJCIECHOWSKI Błażej Bartosz 91 13,02%
5. KRAUSE Maria 136 19,46%
6. GRYGIER Zbigniew Andrzej 145 20,74%
7. DUDEK Ewelina Gabriela 134 19,17%
  699  
Okręg Nr 5
1. JABŁECKI Paweł 76 21,53%
2. WILANOWSKI Piotr 100 28,33%
3. LEŚNICZAK Ireneusz Andrzej 63 17,85%
4. WITKOWSKA Maria Teresa 114 32,29%
  353  
Okręg Nr 6
1. KUBIACZYK Małgorzata Anna 114 31,32%
2. KOLANKIEWICZ Roman 250 68,68%
  364  
Okręg Nr 7
1. ANTKOWIAK Stefan 53 18,21%
2. TWOROWSKI Leszek 35 12,03%
3. SKORACKI Krzysztof Wojciech 26 8,93%
4. ADAMSKI Mirosław Robert 16 5,50%
5. GORZYŃSKA Agnieszka 110 37,80%
6. SZABO Waldemar 51 17,53%
  291  
Okręg Nr 8
1. GRABARKIEWICZ Piotr Leszek 170 35,34%
2. KASPROWICZ Łukasz 175 36,38%
3. NOWAK Agnieszka 33 6,86%
4. KALISZAN Leonard Arkadiusz 12 2,49%
5. BOIŃSKI Bartosz 36 7,48%
6. ZŁOTO Katarzyna 55 11,43%
  481  
Okręg Nr 9
1. KUŚNIEREK Jacek 125 19,35%
2. PAJZERT Tomasz 4 0,62%
3. CZAIŃSKA Barbara 174 26,93%
4. GIEREK Zdzisław 183 28,33%
5. SALAMON Sławomir Paweł 160 24,77%
  646  
Okręg Nr 10
1. PNIEWSKI Przemysław Antoni 133 26,81%
2. DOLATA Maria 54 10,89%
3. WIĄZEK Waldemar Henryk 211 42,54%
4. SOLARSKI Michał Marcin 26 5,24%
5. KARALUS Justyna 72 14,52%
  496  
Okręg Nr 11
1. KOPEĆ Marek 21 6,27%
2. BALCEREK-KAŁEK Szymon 22 6,57%
3. PIOTROWSKI Bartosz 18 5,37%
4. PACHOŁEK Alicja Anna 43 12,84%
5. HAREMZA Paweł 30 8,96%
6. MANIA Wiesława 201 60,00%
  335  
Okręg Nr 12
1. KONIECZNY Wojciech 104 26,00%
2. FABISIAK Mateusz 65 16,25%
3. RYBICKI Ryszard 231 57,75%
  400  
Okręg Nr 13
1. KWIATKOWSKA Klaudia Agnieszka 39 8,59%
2. TOMCZAK Czesław 206 45,37%
3. PELEC Michał Piotr 35 7,71%
4. MIEDZIAREK-ROGAL Aleksandra 174 38,33%
  454  
Okręg Nr 14
1. SIESTRZENCEWICZ Krzysztof 79 13,81%
2. PRZYBYŁ Paweł Stanisław 163 28,50%
3. SZYMCZAK Jolanta Irena 228 39,86%
4. ANDRZEJCZAK Elżbieta Zofia 102 17,83%
  572  
Okręg Nr 15
1. FALBIERSKI Jerzy Sławomir 174 35,15%
2. KAPTUR Małgorzata 180 36,36%
3. KAŁĄŻNY Artur Dawid 40 8,08%
4. FRYDRYCHOWICZ Norbert Marek 101 20,40%
  495  
Okręg Nr 16
1. RYSZEWSKI Robert Jarosław 68 10,85%
2. KLEIBER Michał 262 41,79%
3. KLEIBER Kordian Kazimierz 203 32,38%
4. OWOC Dorota 94 14,99%
  627  
Okręg Nr 17
1. RYŚ Jerzy 267 59,73%
2. LUDWICZAK Katarzyna Joanna 26 5,82%
3. MIEDZIAREK Danuta Elżbieta 27 6,04%
4. RAŹNY Andrzej Edward 127 28,41%
  447  
Okręg Nr 18
1. JANKOWIAK Mikołaj 51 7,36%
2. SKALSKI Przemysław Michał 178 25,69%
3. ZIMOWSKA Ewelina 32 4,62%
4. MICHALAK Dominik Paweł 316 45,60%
5. PRZEPIERA Iwona Teresa 116 16,74%
  693  
Okręg Nr 19
1. AMBROŻY Bogdan Piotr 21 3,63%
2. MACIEJEWSKI Paweł 68 11,74%
3. CEBULSKI Arkadiusz 263 45,42%
4. DOLATA Magdalena Maria 19 3,28%
5. KĘDZIORA Anna Cecylia 142 24,53%
6. PREISLER Dariusz Marek 66 11,40%
  579  
Okręg Nr 20
1. RADOWICZ Maciej Stefan 109 25,53%
2. BECH Wanda Teresa 101 23,65%
3. LINKE Józef 24 5,62%
4. DOMINIAK Jacek 76 17,80%
5. ROŻEK Mieczysław 117 27,40%
  427  
Okręg Nr 21
1. ŁUKOWIAK Tomasz Stanisław 344 71,07%
2. DOLATA Marcin Jan 30 6,20%
3. ROGALKA Jacek Antoni 110 22,73%
    484  
  Suma głosów ważnych 10486  

Uchwała o ponownym głosowaniu

Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 18 listopada 2014 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania
w wyborach Burmistrza Gminy Mosina
w dniu 30 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie stwierdza, co następuje:
§ 1.
 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 6 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Gminy Mosina, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
 3. Kandydatami na burmistrza Gminy Mosina w ponownym głosowaniu są:
1)     KRZYŻANOWSKI Waldemar Andrzej zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
2)     RYŚ Jerzy zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ
 1. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r.
§ 2
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
 2. Druk i rozplakatowanie zapewni Burmistrz Gminy Mosina
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
(-) Krzysztof Kantorczyk

Wyniki głosowania - I tura

Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie

podaje do publicznej wiadomości:

 

 1. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Mosinie.pdf

 2. Zestawienie wyników głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych w głosowaniu do Rady Miejskiej w Mosinie.pdf

 3. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Mosina.pdf


Uchwała o zarządzeniu przerwy w pracy

Uchwała

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w pracy.

 

Na podstawie art. 180 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się przerwę w pracy Miejskiej Komisji Wyborczej do czasu usprawnienia systemu informatycznego dostarczonego przez Państwową Komisję Wyborczą w zakresie umożliwienia sporządzenia prawidłowego protokołu z wynikami głosowania do Rady Gminy oraz na Burmistrza.
 2. Komisja pozostaje w stanie gotowości do kontynuowania pracy na informację przekazaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Miejska Komisja Wyborcza
w Mosinie


Dyżur MKW w Mosinie

Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie

w dniu 15 listopada 2014 r.

w godz. 8.00 - 20.00

pełni dyżur

pod nr tel. 501-109-286


Obwieszczenie o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy OKW

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBOCZEJ w MOSINIE
z dnia 6 listopada 2014 r.
o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości informację o składach obwodowych komisji wyborczych:

Obwód nr 1 - Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury

Kiszka Kazimierz - Przewodniczący
Jungermann Jakub - Z-ca Przewodniczącego
Dawidzińska Małgorzata - Członek
Bołoszko Zbigniew - Członek
Szymańska Marcelina - Członek
Gucia Michał - Członek
Walkowiak Alicja - Członek
Łasińska Beata - Członek
Lewandowska Katarzyna - Członek
Obwód nr 2 - Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury

Szcześniak Witold - Przewodniczący
Stefańska Magdalena - Z-ca Przewodniczącego
Nowaczyk Barbara - Członek
Tomiak Barbara - Członek
Włodarczak Wojciech - Członek
Nowak Agnieszka - Członek
Kozak Maciej - Członek
Staszak Karolina - Członek
Gościniak Marlena - Członek
Obwód nr 3 - Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 3, Daszewice

Stańczak Małgorzata - Przewodniczący
Jarecka Elżbieta - Z-ca Przewodniczącego
Rembalski Andrzej - Członek
Wiśniewska Alina - Członek
Wyzuj Halina - Członek
Bednarek Wanda - Członek
Młyńczak Stanisława - Członek
Lambui Łukasz - Członek
Dybionka Dawid - Członek
Obwód nr 4 - Świetlica Wiejska,
ul. Kościelna 3, Rogalinek

Tomczak Beata - Przewodniczący
Domagała Dorota - Z-ca Przewodniczącego
Różańska Anna - Członek
Kuhnke Halina - Członek
Rybicki Szymon - Członek
Klatkiewicz Katarzyna - Członek
Lehmann Tobiasz - Członek
Makowska Joanna - Członek
Klaudia Kołodziejczak - Członek
Obwód nr 5 - Zespół Szkół w Rogalinie,
ul. Poznańska 2, Rogalin

Bąk Anna, - Przewodniczący
Walczak Bogumiła - Z-ca Przewodniczącego
Głuchowska Daria - Członek
Grygier Michał - Członek
Woźnikiewicz Weronika - Członek
Przybył Arkadiusz - Członek
Olejnik Wojciech - Członek
Anioła Bogdan - Członek
Jakóbczyk Roma - Członek
Obwód nr 6 - Świetlica Wiejska,
ul. Szeroka 3, Mieczewo

Głuchowska Patrycja - Przewodniczący
Skrzypczak Rozalia - Z-ca Przewodniczącego
Piotrkowski Dariusz - Członek
Michalski Robert - Członek
Roszkowski Marek - Członek
Rychel - Giel Bogumiła - Członek
Kropacz Sylwia - Członek
Jankowiak Andrzej - Członek
Kolankiewicz Stanisław, zam. Mieczewo
Obwód nr 7 - Klub Rolnika,
Sowinki 1C

Plenzler Leszek - Przewodniczący
Kurowska Klara - Z-ca Przewodniczącego
Hanke Monika - Członek
Konieczny Robert - Członek
Binkowska Karolina - Członek
Kowalski Andrzej - Członek
Łuczak Agnieszka - Członek
Tomaszewska Iwona - Członek
Barcz Hanna - Członek
Obwód nr 8 - Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki

Piotrowska Iwona - Przewodniczący
Antkowiak Łukasz - Z-ca Przewodniczącego
Naskręt Ewa - Członek
Ratajczak Agnieszka - Członek
Szukała Ewa - Członek
Lewendoski Grzegorz - Członek
Marciniak Karolina, - Członek
Gancarz Anna - Członek
Sternal Piotr - Członek
Obwód nr 9 - Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna

Ciężki Karol - Przewodniczący
Szymańska Magdalena - Z-ca Przewodniczącego
Radowicz Anna - Członek
Wiśniewska Julia - Członek
Tomczak Wojciech - Członek
Kaczmarek Justyna - Członek
Cieleńska Elena - Członek
Balcerek Wanda - Członek
Kurek Zdzisława - Członek
Obwód nr 10 - Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko

Dawidziuk Bronisława - Przewodniczący
Ratajczak Renata - Z-ca Przewodniczącego
Rothe Katarzyna - Członek
Borkowska Maria - Członek
Słoma Arleta - Członek
Niemczykiewicz Szymon - Członek
Tokarski Maciej - Członek
Słoma Patrycja - Członek
Glinkowska Marzena - Członek
Obwód nr 11 - Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno

Borkowska-Bereta Marta - Przewodniczący
Piechocki Mateusz - Z-ca Przewodniczącego
Dera Sylwia - Członek
Miazga Iwona - Członek
Galbierczyk Magdalena - Członek
Klemens Marcin - Członek
Raźny Przemysław - Członek
Dudziak Marta - Członek
Górna Michalina - Członek
Obwód nr 12 - Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno

Plenzler Łukasz - Przewodniczący
Kasperkowicz Maciej - Z-ca Przewodniczącego
Pieszak Liliana - Członek
Żurawska Krystyna - Członek
Kaczmarska Joanna - Członek
Matuszak Artur - Członek
Forszpaniak Dorota - Członek
Konieczny Leszek - Członek
Górna Barbara - Członek
Obwód nr 13 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina

Frydrychowicz Katarzyna - Przewodniczący
Gąsiorowska Wanda - Z-ca Przewodniczącego
Matusiak Aleksandra - Członek
Duszyńska Renata - Członek
Woyda Łukasz - Członek
Kozak Małgorzata - Członek
Tomczak Agnieszka - Członek
Misterka Grażyna - Członek
Kałmucka Halina - Członek
Obwód nr 14 - Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina

Lulka Katarzyna - Przewodniczący
Rozmiarek Paweł - Z-ca Przewodniczącego
Gierszal Kędzierska Monika - Członek
Rybarczyk Irena - Członek
Janowska Klaudia - Członek
Bartnikowska Violetta - Członek
Zielińska Marta - Członek
Błoszyk Magdalena - Członek
Kopydłowska Paulina - Członek
Obwód nr 15 - Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina

Janik Marianna - Przewodniczący
Krawczyk Sandra - Z-ca Przewodniczącego
Kędziora Agnieszka - Członek
Łuczak Michalina - Członek
Serek Agnieszka - Członek
Szwarc.-Kudła Justyna - Członek
Kozak Aleksandra - Członek
Kujawska Monika - Członek
Jakubowska Ewa - Członek
Obwód nr 16 - Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16, Mosina

Wojciechowska Magdalena - Przewodniczący
Tokarska Urszula - Z-ca Przewodniczącego
Kędziora Szymon - Członek
Pieczyński Marek - Członek
Gierczyk Danuta - Członek
Pawlikowska Klaudia - Członek
Kunaj Elżbieta - Członek
Pazgrat Marta - Członek
Janiak Krzysztof - Członek
Obwód nr 17 - Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina

Borkowska Bernadetta - Przewodniczący
Demuth Piotr - Z-ca Przewodniczącego
Kantorska Katarzyna - Członek
Kreczmer Danuta - Członek
Molska-Leśniewicz Monika - Członek
Bober Arkadiusz - Członek
Proch Jędrzej - Członek
Kotara Ryszard - Członek
Plumińska-Błoszyk Kamila - Członek
Obwód nr 18 - Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina

Karolczyk Miłosz - Przewodniczący
Konieczna Hanna - Z-ca Przewodniczącego
Rogal Kinga - Członek
Nowak Marian - Członek
Maćkowiak Alicja - Członek
Filipek Paweł - Członek
Szlagowska Joanna - Członek
Malcherek Monika - Członek
Wojciechowska Danuta - Członek
Obwód nr 19 - Zespół Szkół im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2, Mosina

Skrzypek Monika - Przewodniczący
Szeszuła Mateusz - Z-ca Przewodniczącego
Sikorska Wanda - Członek
Plewińska Marlena - Członek
Gołąb Dorota - Członek
Grabianowska Bożena - Członek
Stankowiak Kazimierz - Członek
Maciejewska Alicja - Członek
Fajfer Agnieszka - Członek
Obwód nr 20 - Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

Depowski Wiesław - Przewodniczący
Bresinska Barbara - Z-ca Przewodniczącego
Olejniczak Małgorzata - Członek
Przepiera Katarzyna - Członek
Fabisiak Marzena - Członek
Kolendowicz Zenon - Członek
Bartnikowska Sylwia - Członek
Bąkowska Gizela - Członek
Szymańska Jagoda - Członek
Obwód nr 21 - Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

Bech Adam - Przewodniczący
Kamińska Jolanta - Z-ca Przewodniczącego
Kowalska Marta - Członek
Szukała Krzysztof - Członek
Duszyńska Kinga - Członek
Palacz Przemysław - Członek
Różańska Katarzyna - Członek
Żurek Joanna - Członek
Madej Dariusz - Członek
Obwód nr 22 - Szpital w Ludwikowie
Ewleszyn Marietta - Przewodniczący
Giel Julia - Z-ca Przewodniczącego
Konieczny Tomasz - Członek
Hauke Jan - Członek
Sobolewska Joanna - Członek
Zimmer Barbara - Członek
Hemmerling Mieczysław - Członek
 
Godziny rozpoczęcia prac przez OKW:
 • Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu wyborów, rozpoczynają pracę o godz. 06.00
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Mosinie
 
 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

 

Obwieszczenie dot. powołania OKW

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBOCZEJ w MOSINIE
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 182 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości informację o składach obwodowych komisji wyborczych:
Obwód nr 1 - Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury
Dawidzińska Małgorzata, zam. Czapury
Bołoszko Zbigniew, zam. Rogalinek
Szymańska Marcelina, zam. Krosinko
Jungermann Jakub, zam. Mosina
Kiszka Kazimierz, zam. Mosina
Gucia Michał, zam. Mosina
Walkowiak Alicja, zam. Czapury
Łasińska Beata, zam. Babki
Lewandowska Katarzyna, zam. Baranówko
Obwód nr 2 - Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury

Nowaczyk Barbara, zam. Wiórek
Szcześniak Witold, zam. Mosina
Tomiak Barbara, zam. Czapury
Włodarczak Wojciech, zam. Mosina
Nowak Agnieszka, zam. Czapury
Kozak Maciej, zam. Mosina
Staszak Karolina, zam. Mosina
Gościniak Marlena, zam. Mosina
Stefańska Magdalena, zam. Wiórek
Obwód nr 3 - Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 3, Daszewice

Rembalski Andrzej, zam. Mosina
Wiśniewska Alina, zam. Krosinko
Wyzuj Halina, zam. Krosno
Bednarek Wanda, zam. Mosina
Młyńczak Stanisława, zam. Rogalinek
Jarecka Elżbieta, zam. Daszewice
Lambui Łukasz, zam. Mosina
Dybionka Dawid, zam. Mosina
Stańczak Małgorzata, zam. Baranowo
Obwód nr 4 - Świetlica Wiejska,
ul. Kościelna 3, Rogalinek

Domagała Dorota, zam. Rogalinek
Tomczak Beata, zam. Świątniki
Różańska Anna, zam. Rogalin
Kuhnke Halina, zam. Mosina
Rybicki Szymon, zam. Krosno
Klatkiewicz Katarzyna, zam. Mosina
Lehmann Tobiasz, zam. Radzewice
Makowska Joanna, zam. Mosina
Kołodziejczak Klaudia, zam. Mosina
Obwód nr 5 - Zespół Szkół w Rogalinie,
ul. Poznańska 2, Rogalin

Głuchowska Daria, zam. Mosina
Grygier Michał, zam. Sasinowo
Woźnikiewicz Weronika, zam. Krosinko
Walczak Bogumiła, zam. Świątniki
Przybył Arkadiusz, zam. Mosina
Olejnik Wojciech, zam. Radzewice
Anioła Bogdan, zam. Rogalin
Jakóbczyk Roma, zam. Mosina
Bąk Anna, zam. Rogalinek
Obwód nr 6 - Świetlica Wiejska,
ul. Szeroka 3, Mieczewo

Głuchowska Patrycja, zam. Mosina
Piotrkowski Dariusz, zam. Krosinko
Michalski Robert, zam. Mosina
Roszkowski Marek, zam. Mosina
Rychel - Giel Bogumiła, zam. Krosno
Kropacz Sylwia, zam. Radzewice
Jankowiak Andrzej, zam. Mosina
Kolankiewicz Stanisław, zam. Mieczewo
Skrzypczak Rozalia, zam. Słupia
Obwód nr 7 - Klub Rolnika,
Sowinki 1C

Plenzler Leszek, zam. Mosina
Kurowska Klara, zam. Sowinki
Hanke Monika, zam. Krosinko
Konieczny Robert, zam. Mosina
Binkowska Karolina, zam. Mosina
Kowalski Andrzej, zam. Mosina
Łuczak Agnieszka, zam. Żabinko
Tomaszewska Iwona, zam. Mosina
Barcz Hanna, zam. Mosina
Obwód nr 8 - Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki

Naskręt Ewa, zam. Mosina
Ratajczak Agnieszka, zam. Borkowice
Piotrowska Iwona, zam. Krosinko
Antkowiak Łukasz, zam. Drużyna
Szukała Ewa, zam. Krosno
Lewendoski Grzegorz, zam. Mosina
Marciniak Karolina, zam. Dymaczewo Nowe
Gancarz Anna, zam. Drużyna
Sternal Piotr, zam. Drużyna
Obwód nr 9 - Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna

Radowicz Anna, zam. Borkowice
Ciężki Karol, zam. Pecna
Wiśniewska Julia, zam. Krosinko
Tomczak Wojciech, zam. Mosina
Kaczmarek Justyna, zam. Mosina
Cieleńska Elena, zam. Pecna
Szymańska Magdalena, zam. Pecna
Balcerek Wanda, zam. Pecna
Kurek Zdzisława, zam. Pecna
Obwód nr 10 - Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko

Rothe Katarzyna, zam. Mosina
Borkowska Maria, zam. Mosina
Ratajczak Renata, zam. Borkowice
Słoma Arleta, zam. Krosinko
Niemczykiewicz Szymon, zam. Mosina
Tokarski Maciej, zam. Mosina
Dawidziuk Bronisława, zam. Mosina
Słoma Patrycja, zam. Krosinko
Glinkowska Marzena, zam. Krosinko
Obwód nr 11 - Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno

Dera Sylwia, zam. Pecna
Miazga Iwona, zam. Mosina
Borkowska-Bereta Marta, zam. Krosinko
Piechocki Mateusz, zam. Mosina
Galbierczyk Magdalena, zam. Krosinko
Klemens Marcin, zam. Wiórek
Raźny Przemysław, zam. Mosina
Dudziak Marta, zam. Krosno
Górna Michalina, zam. Mosina
Obwód nr 12 - Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno

Plenzler Łukasz, zam. Mosina
Pieszak Liliana, zam. Krosno
Żurawska Krystyna, zam. Baranowo
Kaczmarska Joanna, zam. Mosina
Kasperkowicz Maciej, zam. Krosno
Matuszak Artur, zam. Mosina
Forszpaniak Dorota, zam. Mosina
Konieczny Leszek, zam. Krosno
Górna Barbara, zam. Mosina
Obwód nr 13 - Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina

Frydrychowicz Katarzyna, zam. Mosina
Matusiak Aleksandra, zam. Mosina
Duszyńska Renata, zam. Mosina
Woyda Łukasz, zam. Mosina
Kozak Małgorzata, zam. Mosina
Gąsiorowska Wanda, zam. Mosina
Tomczak Agnieszka, zam. Mosina
Misterka Grażyna, zam. Mosina
Kałmucka Halina, zam. Mosina
Obwód nr 14 - Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina

Gierszal Kędzierska Monika, zam. Mosina
Rybarczyk Irena, zam. Mosina
Janowska Klaudia, zam. Krosno
Lulka Katarzyna, zam. Mosina
Bartnikowska Violetta, zam. Mosina
Zielińska Marta, zam. Mosina
Błoszyk Magdalena, zam. Mosina
Rozmiarek Paweł, zam. Krajkowo
Kopydłowska Paulina, zam. Mosina
Obwód nr 15 - Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina

Krawczyk Sandra, zam. Mosina
Kędziora Agnieszka, zam. Mosina
Łuczak Michalina, zam. Mosina
Serek Agnieszka, zam. Mosina
Szwarc.-Kudła Justyna, zam. Mosina
Kozak Aleksandra, zam. Mosina
Kujawska Monika, zam. Mosina
Jakubowska Ewa, zam. Mosina
Janik Marianna, zam. Mosina
Obwód nr 16 - Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16, Mosina

Kędziora Szymon, zam. Mosina
Pieczyński Marek, zam. Mosina
Gierczyk Danuta, zam. Mosina
Wojciechowska Magdalena, zam. Mosina
Pawlikowska Klaudia, zam. Mosina
Tokarska Urszula, zam. Mosina
Kunaj Elżbieta, zam. Mosina
Pazgrat Marta, zam. Mosina
Janiak Krzysztof, zam. Pecna
Obwód nr 17 - Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina

Kantorska Katarzyna, zam. Czapury
Borkowska Bernadetta, zam. Krosinko
Kreczmer Danuta, zam. Mosina
Molska-Leśniewicz Monika, zam. Mosina
Bober Arkadiusz, zam. Mosina
Proch Jędrzej, zam. Mosina
Kotara Ryszard, zam. Mosina
Plumińska-Błoszyk Kamila, zam. Mosina
Demuth Piotr, zam. Mosina
Obwód nr 18 - Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina

Rogal Kinga, zam. Mosina
Nowak Marian, zam. Mosina
Maćkowiak Alicja, zam. Mosina
Filipek Paweł, zam. Mosina
Konieczna Hanna, zam. Mosina
Szlagowska Joanna, zam. Mosina
Malcherek Monika, zam. Mosina
Karolczyk Miłosz, zam. Mosina
Wojciechowska Danuta, zam. Mosina
Obwód nr 19 - Zespół Szkół im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2, Mosina

Sikorska Wanda, zam. Mosina
Szeszuła Mateusz, zam. Sowinki
Plewińska Marlena, zam. Mosina
Gołąb Dorota, zam. Mosina
Grabianowska Bożena, zam. Mosina
Stankowiak Kazimierz, zam. Mosina
Maciejewska Alicja, zam. Mosina
Skrzypek Monika, zam. Mosina
Fajfer Agnieszka, zam. Borkowice
Obwód nr 20 - Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

Olejniczak Małgorzata, zam. Mosina
Przepiera Katarzyna, zam. Mosina
Fabisiak Marzena, zam. Krosinko
Kolendowicz Zenon, zam. Mosina
Bartnikowska Sylwia, zam. Mosina
Bresinska Barbara, zam. Mosina
Bąkowska Gizela, zam. Mosina
Szymańska Jagoda, zam. Mosina
Depowski Wiesław, zam. Mosina
Obwód nr 21 - Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

Kamińska Jolanta, zam. Mosina
Kowalska Marta, zam. Mosina
Szukała Krzysztof, zam. Krosno
Duszyńska Kinga, zam. Mosina
Palacz Przemysław, zam. Mosina
Różańska Katarzyna, zam. Żabinko
Żurek Joanna, zam. Mosina
Bech Adam, zam. Mosina
Madej Dariusz, zam. Mosina
Obwód nr 22 - Szpital w Ludwikowie,
ul. Leśna 1, Ludwikowo
Giel Julia, zam. Krosno
Ewleszyn Marietta, zam. Mosina
Konieczny Tomasz, zam. Mosina
Hauke Jan, zam. Mosina
Sobolewska Joanna, zam. Krosno
Zimmer Barbara, zam. Mosina
Hemmerling Mieczysław, zam. Mosina
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Mosinie
 

1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Obwieszczenie o kandydatach na Burmistrza

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Mosina
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Mosina:
 
 
1.
FABISIAK Tomasz, lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Krosinko,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI
 
 
2.
FALBIERSKI Jerzy Sławomir, lat 55, wykształcenie średnie, zam. Mosina,członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL
 
 
3.
KRZYŻANOWSKI Waldemar Andrzej, lat 40, wykształcenie wyższe, zam. Daszewice,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
 
 
4.
MIELOCH Przemysław Stanisław, lat 44, wykształcenie wyższe, zam. Mosina,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY
 
 
5.
RYŚ Jerzy, lat 60, wykształcenie wyższe, zam. Mosina,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ
 
 
6.
TWARDOWSKA Małgorzata, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Daszewice,nie należy do partii politycznej
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Obwieszczenie o kandydatach na Radnych

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mosinie
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
 
 
Okręg Nr 1
 
1.
RAJKOWSKA Małgorzata Maria, lat 47, zam. Czapury
 
zgłoszona przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
JURKIEWICZ Piotr Sebastian, lat 37, zam. Czapury
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
TARNOWSKI Jarosław, lat 36, zam. Czapury
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław, lat 55, zam. Czapury
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
Okręg Nr 2
 
1.
KLEMENS Marek Franciszek, lat 44, zam. Wiórek
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
KALISZAN Karolina Ewa, lat 32, zam. Bolesławiec
 
zgłoszona przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
3.
OSUCH Marian, lat 67, zam. Wiórek
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
POTOCKI Włodzimierz Marian, lat 54, zam. Wiórek
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 3
 
1.
JABŁOŃSKI Marian, lat 59, zam. Daszewice
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
KACZMAREK Jacek, lat 38, zam. Daszewice
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
3.
TWARDOWSKA Małgorzata, lat 54, zam. Daszewice
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
4.
BORKIEWICZ Robert, lat 40, zam. Daszewice
 
zgłoszony przez KWW ROBERTA BORKIEWICZA - lista nr 23
 
Okręg Nr 4
 
1.
GERKE Agnieszka, lat 36, zam. Rogalinek
 
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
OLSZOWA Paulina Maria, lat 28, zam. Rogalinek
 
zgłoszona przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
OŻAŃSKI Paweł Jakub, lat 34, zam. Rogalinek
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
4.
WOJCIECHOWSKI Błażej Bartosz, lat 24, zam. Rogalinek
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
5.
KRAUSE Maria, lat 60, zam. Rogalinek
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
6.
GRYGIER Zbigniew Andrzej, lat 59, zam. Sasinowo
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
7.
DUDEK Ewelina Gabriela, lat 38, zam. Rogalinek
 
zgłoszona przez KWW RÓWNI W GMINIE - lista nr 22
 
Okręg Nr 5
 
1.
JABŁECKI Paweł, lat 22, zam. Rogalin
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
WILANOWSKI Piotr, lat 53, zam. Rogalin
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
LEŚNICZAK Ireneusz Andrzej, lat 49, zam. Świątniki
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
WITKOWSKA Maria Teresa, lat 54, zam. Rogalin
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 6
 
1.
KUBIACZYK Małgorzata Anna, lat 43, zam. Radzewice
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
2.
KOLANKIEWICZ Roman, lat 34, zam. Mieczewo
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MIECZEWA - lista nr 25
 
Okręg Nr 7
 
1.
ANTKOWIAK Stefan, lat 62, zam. Krajkowo
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
TWOROWSKI Leszek, lat 56, zam. Żabinko
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
SKORACKI Krzysztof Wojciech, lat 31, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
4.
ADAMSKI Mirosław Robert, lat 38, zam. Żabinko
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
5.
GORZYŃSKA Agnieszka, lat 29, zam. Żabinko
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
6.
SZABO Waldemar, lat 53, zam. Sowinki
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 8
 
1.
GRABARKIEWICZ Piotr Leszek, lat 48, zam. Drużyna
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
KASPROWICZ Łukasz, lat 37, zam. Dymaczewo Nowe
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
NOWAK Agnieszka, lat 31, zam. Nowinki
 
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
4.
KALISZAN Leonard Arkadiusz, lat 36, zam. Bolesławiec
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
5.
BOIŃSKI Bartosz, lat 29, zam. Dymaczewo Nowe
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
6.
ZŁOTO Katarzyna, lat 34, zam. Bolesławiec
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 9
 
1.
KUŚNIEREK Jacek, lat 49, zam. Pecna
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
PAJZERT Tomasz, lat 37, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
3.
CZAIŃSKA Barbara, lat 61, zam. Pecna
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
GIEREK Zdzisław, lat 41, zam. Pecna
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
5.
SALAMON Sławomir Paweł, lat 51, zam. Pecna
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PECNEJ - lista nr 24
 
Okręg Nr 10
 
1.
PNIEWSKI Przemysław Antoni, lat 63, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
DOLATA Maria, lat 55, zam. Krosinko
 
zgłoszona przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
3.
WIĄZEK Waldemar Henryk, lat 48, zam. Dymaczewo Stare
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
SOLARSKI Michał Marcin, lat 35, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
5.
KARALUS Justyna, lat 31, zam. Krosinko
 
zgłoszona przez KWW RÓWNI W GMINIE - lista nr 22
 
Okręg Nr 11
 
1.
KOPEĆ Marek, lat 40, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
BALCEREK-KAŁEK Szymon, lat 22, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
PIOTROWSKI Bartosz, lat 29, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
PACHOŁEK Alicja Anna, lat 33, zam. Krosno
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
5.
HAREMZA Paweł, lat 40, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
6.
MANIA Wiesława, lat 51, zam. Krosno
 
zgłoszona przez KWW "KROSNO" - lista nr 26
 
Okręg Nr 12
 
1.
KONIECZNY Wojciech, lat 51, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
FABISIAK Mateusz, lat 18, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
3.
RYBICKI Ryszard, lat 57, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
Okręg Nr 13
 
1.
KWIATKOWSKA Klaudia Agnieszka, lat 32, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
TOMCZAK Czesław, lat 51, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
PELEC Michał Piotr, lat 23, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
MIEDZIAREK-ROGAL Aleksandra, lat 59, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
Okręg Nr 14
 
1.
SIESTRZENCEWICZ Krzysztof, lat 58, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
PRZYBYŁ Paweł Stanisław, lat 32, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
SZYMCZAK Jolanta Irena, lat 54, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
ANDRZEJCZAK Elżbieta Zofia, lat 58, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 15
 
1.
FALBIERSKI Jerzy Sławomir, lat 55, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
KAPTUR Małgorzata, lat 57, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
KAŁĄŻNY Artur Dawid, lat 29, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
FRYDRYCHOWICZ Norbert Marek, lat 30, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
Okręg Nr 16
 
1.
RYSZEWSKI Robert Jarosław, lat 51, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
KLEIBER Michał, lat 35, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
KLEIBER Kordian Kazimierz, lat 63, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
4.
OWOC Dorota, lat 46, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 17
 
1.
RYŚ Jerzy, lat 60, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
LUDWICZAK Katarzyna Joanna, lat 22, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
MIEDZIAREK Danuta Elżbieta, lat 31, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
RAŹNY Andrzej Edward, lat 52, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
Okręg Nr 18
 
1.
JANKOWIAK Mikołaj, lat 26, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
SKALSKI Przemysław Michał, lat 33, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
ZIMOWSKA Ewelina, lat 22, zam. Krosinko
 
zgłoszona przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
MICHALAK Dominik Paweł, lat 24, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
5.
PRZEPIERA Iwona Teresa, lat 51, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 19
 
1.
AMBROŻY Bogdan Piotr, lat 48, zam. Pecna
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
MACIEJEWSKI Paweł, lat 47, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
3.
CEBULSKI Arkadiusz, lat 46, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
4.
DOLATA Magdalena Maria, lat 22, zam. Krosinko
 
zgłoszona przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
5.
KĘDZIORA Anna Cecylia, lat 48, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
6.
PREISLER Dariusz Marek, lat 50, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 20
 
1.
RADOWICZ Maciej Stefan, lat 68, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ - lista nr 17
 
2.
BECH Wanda Teresa, lat 66, zam. Mosina
 
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
3.
LINKE Józef, lat 50, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
4.
DOMINIAK Jacek, lat 60, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
5.
ROŻEK Mieczysław, lat 63, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" - lista nr 21
 
Okręg Nr 21
 
1.
ŁUKOWIAK Tomasz Stanisław, lat 44, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY - lista nr 18
 
2.
DOLATA Marcin Jan, lat 26, zam. Krosinko
 
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI - lista nr 19
 
3.
ROGALKA Jacek Antoni, lat 62, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA - lista nr 20
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Numery list

UCHWAŁA Nr 6/2014
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Mosinie
z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie uchwala, co następuje:
§ 1. W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 216 listopada 2014 r.:
 
Numer 17
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej
Numer 18
Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy
Numer 19
Komitet Wyborczy Wyborców Ludzie Niezależni
Numer 20
Komitet Wyborczy Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska          
Numer 21
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
Numer 22
Komitet Wyborczy Wyborców Równi w Gminie
Numer 23
Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Borkiewicza
Numer 24
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Przyjaciół Pecnej
Numer 25
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa "Mieczewo-Nasze Miejsce"
Numer 26
Komitet Wyborczy Wyborców "Krosno"
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie

Komunikat o losowaniu

K O M U N I K A T
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 17 października 2014 roku
 
 1. Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie informuje, że zgodnie z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy na obszarze jej właściwości, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przyznaje, listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 §1 i 2 Kodeksu Wyborczego, numery:
 1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 §5 pkt 2 Kodeksu Wyborczego przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu;
 2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.
      II. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 23 października 2014 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, pok. nr 110.
Losowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
 1. dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,
 2. czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego MKW w Mosinie,
 3. wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane, stanowić one będą dokumentację losowania.
      III. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie obwieszczenia oraz opublikowana na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Ponadto informuję, że po losowaniu numerów list kandydatów na radnych nastąpi losowanie osób do składów obwodowych Komisji Wyborczych w Mosinie.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Obwieszczenie dot. obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 października 2014 r.

            Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w zw. z art. 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zm. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 1072) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

1
CZAPURY.
Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury
tel. 618-939-567
2
BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK.
Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury
tel. 618-939-567
3
DASZEWICE.
Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 3, Daszewice
tel. 517-796-503
4
ROGALINEK, SASINOWO.
Świetlica Wiejska,
ul. Kościelna 3, Rogalinek
tel. 500-259-953
5
ROGALIN, ŚWIĄTNIKI.
Zespół Szkół w Rogalinie,
ul. Poznańska 2, Rogalin
tel. 618-930-804
6
MIECZEWO, RADZEWICE.
Świetlica Wiejska,
ul. Szeroka 3, Mieczewo
tel. 517-796-506
7
BARANOWO, BARANÓWKO, BOGULIN, KRAJKOWO, SOWINIEC, SOWINKI, ŻABINKO.
Klub Rolnika Sowinki
tel. 501-465-958
8
BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, DRUŻYNA, DYMACZEWO NOWE, NOWINKI.
Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców
Wielkopolskich 3, Nowinki
tel. 510-064-010
9
KONSTANTYNOWO, PECNA.
Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna
tel. 618-192-983
10
DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO, MOSINA ulice: Aleksandra Fredry, Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Łasaka, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Konopnickiej
(od Orzeszkowej do granic miasta), Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, Mariana Brandysa,
Marii Kownackiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Marusarza, Tadeusza Ślusarskiego,
Władysława Komara.
Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko
tel. 618-132-657
11
KROSNO, ulice: Główna, Graniczna, Jasna, Jesienna, Krosińska, Leśna, Nadleśna, Piaskowa, Pogodna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Tęczowa, Tylna (od Piaskowej do Jesiennej), Wiosenna, Zielona, Żwirowa.
Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno
tel. 618-136-585
12
KROSNO, ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Miodowe, Osiedle Olszynka, Polna, Tylna (od Bocznej do Piaskowej).
Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno
tel. 618-136-585
13
MOSINA, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od Słowackiego do Szosy Poznańskiej), Kolejowa (od Sowinieckiej do Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego
(od Mostowej do pl. 20 Października), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka (od Farbiarskiej do torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska (od Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Wawrzyniaka, Wąska.
Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina
tel. 618-132-469
14
MOSINA, ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa,
Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Mariana Obsta, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Osiedlowa, Paderewskiego, Piotra Mocka, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska (od Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec.
Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina
tel. 618-132-239
15
MOSINA, ulice: Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od Śremskiej do Leszczyńskiej), Leszczyńska, Ogrodowa, Torowa.
Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina
tel. 618-132-671
16
MOSINA, ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Bolesława Chrobrego,
Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Głogowa, Henryka Siemiradzkiego,
Jacka Malczewskiego, Jana Cybisa, Jarzynowa, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata,
Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Katarzyny Kobro, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi,
Leona Wyczółkowskiego, Łazienna, Mieszka I, Olchowa, Skryta, Stanisława Wyspiańskiego,
Stefana Batorego, Strzałowa, Strzelecka, Wierzbowa, Władysława Łokietka,
Władysława Strzemińskiego, Wojciecha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej.
Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16, Mosina
tel. 618-132-381
17
MOSINA, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Stanisława Lema, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granic miasta), Wrzosowa, Wybickiego.
Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina
tel. 618-132-909
18
MOSINA, ulice: 25 Stycznia, Budzyńska, Fiedlera, Kilińskiego (od Mickiewicza do Szosy Poznańskiej), Kołłątaja, Konopnickiej (od Budzyńskiej do Orzeszkowej), Krotowskiego (od Mostowej do Budzyńskiej), Krótka, Mickiewicza, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Szosa Poznańska (od Krotowskiego do Poniatowskiego), Wiejska.
Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina
tel. 618-132-230
19
MOSINA, ulice: Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka (północna strona od torów do Topolowej), Sowińskiego (od Topolowej do torów kolejowych), Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa.
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2, Mosina
tel. 618-132-922
20
MOSINA, ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa (numery parzyste od Gruszkowej do Targowej oraz wszystkie numery nieparzyste), Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego (od Topolowej do Marcinkowskiego), Topolowa, Wiśniowa.
Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina
tel. 618-136-717
21
MOSINA, ulice: Bruno Schulza, Cypriana Kamila Norwida, Czereśniowa (numery parzyste
od Sowinieckiej do Gruszkowej), Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy,
Janiny Porazińskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (północna strona: od Topolowej do granic miasta; południowa strona: od torów kolejowych do granic miasta), Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
Wiosny Ludów, Witolda Gombrowicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego.
Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina
tel. 618-136-717
22
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów -
Szpital w Ludwikowie (obwód zamknięty, dostępny tylko dla pacjentów Szpitala).
Szpital,
ul. Leśna 1, Ludwikowo
tel. 618-132-831
 
 • Głosowanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r. między godziną 7.00 a 21.00 bez przerwy.
 • Na podstawie art. 54 i art. 56 § 2 Kodeksu wyborczego informuję, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza Gminy Mosina do dnia 7 listopada 2014 r.
 • Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego Burmistrzowi Gminy Mosina najpóźniej do dnia 26 października 2014 r.
 • Burmistrz Gminy Mosina, stosownie do art. 36 § 3 w. wym. ustawy - Kodeks wyborczy zawiadamia również, że został sporządzony spis wyborców, który będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1 - Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 117 w okresie od 26 października 2014 r. do 8 listopada 2014 r., w godz. urzędowania.
BURMISTRZ GMINY
/-/ mgrZofia Springer

Wizualizacja wyborów

Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła serwis internetowy prezentujący dane dot. zbliżających się wyborów samorządowych.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/302110 

Dyżury MKW w Mosinie

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie


Data
Godziny dyżuru
30.IX.2014
16.00 - 17.00
1.X.2014
16.00 - 17.00
2.X.2014
16.00 - 17.00
3.X.2014
15.00 - 18.00
6.X.2014
15.00 - 18.00
7.X.2014
18.00 - 24.00
8.X.2014
16.00 - 17.00
9.X.2014
16.00 - 17.00
10.X.2014
16.00 - 17.00
13.X.2014
16.00 - 17.00
14.X.2014
16.00 - 17.00
15.X.2014
16.00 - 17.00
16.X.2014
16.00 - 17.00
17.X.2014
18.00 - 24.00

 

Informacja MKW w Mosinie

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z 29 września 2014 r.
 
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.
 
Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie,
 
 
1.    Przewodniczący: Krzysztof Kantorczyk, zam. Mosina
2.    Zastępca Przewodniczącego: Sylwia Anna Dolata, zam. Krosinko
 
Członkowie:
3.    Janina Maria Bręczewska, zam. Mosina
4.    Łukasz Brzeziński, zam. Krosno
5.    Iwona Irena Jeziorecka, zam. Krosno
6.    Bartosz Kozak, zam. Mosina
7.    Dariusz Lewendoski, zam. Mosina
8.    Cezary Prentki, zam. Mosina
9.    Ewa Przybył, zam. Mosina
 
 
 
Siedziba komisji:
URZĄD MIEJSKI W MOSINIE
pl. 20 PAŹDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
pok. nr 20
Tel. 618-109-543
 
 
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Mosina oraz rejestracją kandydatów na burmistrza Gminy Mosina będą prowadzone w następujących terminach:
 1. 30 września                       od godz. 16.00 do godz. 17.00
 2. 1 października                    od godz. 16.00 do godz. 17.00
 3. 2 października                    od godz. 16.00 do godz. 17.00
 4. 3 października                    od godz. 15.00 do godz. 18.00
 5. 6 października                    od godz. 15.00 do godz. 18.00
 6. 7 października                    od godz. 18.00 do godz. 24.00
 7. 8 października                    od godz. 16.00 do godz. 17.00
 8. 9 października                    od godz. 16.00 do godz. 17.00
 9. 10 października                  od godz. 16.00 do godz. 17.00
 10. 13 października                  od godz. 16.00 do godz. 17.00
 11. 14 października                  od godz. 16.00 do godz. 17.00
 12. 15 października                  od godz. 16.00 do godz. 17.00
 13. 16 października                  od godz. 16.00 do godz. 17.00
 14. 17 października                  od godz. 18.00 do godz. 24.00
Przewodniczący Komisji
/-/Krzysztof Kantorczyk

Powołanie MKW w Mosinie

KOMUNIKAT
 
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 22 września 2014 r.
 
 
 
          Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych  na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa  i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu informuje, że Postanowieniem  Nr 241/14 z dnia 22.09.2014 r. powołał Miejską Komisję Wyborczą w Mosinie z siedzibą w Mosinie, Plac 20 Października 1
 
W składzie:
 
1.
Janina Maria Bręczewska, zam: Mosina, zgł. przez KWW Niezależni dla Powiatu
2.
Łukasz Brzeziński, zam: Krosno, zgł. przez KWW „Krosno"
3.
Sylwia Anna Dolata, zam: Krosinko, zgł. przez KWW Ludzie Niezależni
4.
Iwona Irena Jeziorecka, zam: Krosno, zgł. przez KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Krzysztof Kantorczyk, zam: Mosina, zgł. przez KW Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
6.
Bartosz Kozak, zam: Mosina, zgł. przez KW Samoobrona
7.
Dariusz Lewendoski, zam: Mosina, zgł. przez KKW SLD Lewica Razem
8.
Cezary Wojciech Prentki, zam: Mosina, zgł. przez KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Ewa Przybył, zam: Mosina, zgł. przez KWW Razem dla Gminy
 
 
 
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
  /-/ Henryk Komisarski

Obwieszczenie o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 września 2014 r.

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Mosina, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:
 1. Słup ogłoszeniowy na pl. 20 Października w Mosinie;
 2. Słup ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie;
 3. Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy) Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
 4. Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Zofia Springer

Obwieszczenie w sprawie podziału gminy Mosina na okręgi wyborcze

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 września 2014 r.
 
w sprawie podziału gminy Mosina na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyboru wójta.
 
 
          Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rady gminy oraz wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Nr okręgu wyborczego
Granice okręgu wyborczego
Liczba wybieranych radnych
1
CZAPURY
1
2
BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK
1
3
DASZEWICE
1
4
ROGALINEK, SASINOWO
1
5
ROGALIN, ŚWIĄTNIKI
1
6
MIECZEWO, RADZEWICE
1
7
BARANOWO, BARANÓWKO, BOGULIN, KRAJKOWO, SOWINIEC, SOWINKI, ŻABINKO
1
8
BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, DRUŻYNA, DYMACZEWO NOWE, NOWINKI
1
9
KONSTANTYNOWO, PECNA
1
10
DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO, MOSINA 
ulice: Aleksandra Fredry, Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrielii Zapolskiej, Henryka Łasaka, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Konopnickiej (od ul. Orzeszkowej do granic miasta), Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, Mariana Brandysa, Marii Kownackiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Marusarza, Tadeusza Ślusarskiego, Władysława Komara
1
11
KROSNO 
ulice: Główna, Graniczna, Jasna, Jesienna, Krosińska, Leśna, Nadleśna, Piaskowa, Pogodna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Tęczowa, Tylna (od ul. Piaskowej do ul. Jesiennej), Wiosenna, Zielona, Żwirowa
1
12
KROSNO 
ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Miodowe, Osiedle Olszynka, Polna, Tylna (od ul. Bocznej do ul. Piaskowej)
1
13
MOSINA 
ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od ul. Słowackiego do ul. Szosa Poznańska), Kolejowa (od ul. Sowinieckiej do ul. Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od ul. Mostowej do pl. 20 Października), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka (od ul. Farbiarskiej do torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska (od ul. Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Wawrzyniaka, Wąska
1
14
MOSINA 
ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Mariana Obsta, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Osiedlowa, Paderewskiego, Piotra Mocka, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska (od ul. Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec
1
15
MOSINA 
ulice: Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od ul. Śremskiej do ul. Leszczyńskiej), Leszczyńska, Ogrodowa, Torowa
1
16
MOSINA 
ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Głogowa, Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana Cybisa, Jarzynowa, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Katarzyny Kobro, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Leona Wyczółkowskiego, Łazienna, Mieszka I, Olchowa, Skryta, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Strzałowa, Strzelecka, Wierzbowa, Władysława Łokietka, Władysława Strzemińskiego, Wojciecha Kossak, Zofii Stryjeńskiej.
1
17
MOSINA 
ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Stanisława Lema, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granic miasta), Wrzosowa, Wybickiego
1
18
MOSINA 
ulice: 25 Stycznia, Budzyńska, Fiedlera, Kilińskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Szosa Poznańska), Kołłątaja, Konopnickiej (od ul. Budzyńskiej
do ul. Orzeszkowej), Krotowskiego (od ul. Mostowej do ul. Budzyńskiej), Krótka, Mickiewicza, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Szosa Poznańska (od ul. Krotowskiego do ul. Poniatowskiego), Wiejska
1
19
MOSINA 
ulice: Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka (północna strona od torów do ul. Topolowej), Sowińskiego (od ul. Topolowej do torów kolejowych), Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa
1
20
MOSINA 
ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa (numery parzyste od ul. Gruszkowej do ul. Targowej oraz wszystkie numery nieparzyste), Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego (od ul. Topolowej do ul. Marcinkowskiego), Topolowa, Wiśniowa
1
21
MOSINA 
ulice: Bruno Schulza, Cypriana Kamila Norwida, Czereśniowa (numery parzyste od ul. Sowinieckiej do ul. Gruszkowej), Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (północna strona: od ul. Topolowej do granic miasta; południowa strona: od torów kolejowych do granic miasta), Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wiosny Ludów, Witolda Gombrowicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego
1
 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, pok. 20, tel. 618-109-543
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Zofia Springer
 
 

Informacje dla komitetów wyborczych

Materiały dla komitetów wyborczych:


Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej


Informacje ogólne

Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje nt. Wyborów Samorządowych można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej