Wyniki głosowania na terenie Gminy Mosina - I tura

Wyniki głosowania na terenie Gminy Mosina - I tura
Oficjalne wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. r., z podziałem na poszczególne obwody oraz kandydatów, dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: