Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 120/2020
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


z uwzględnieniem postanowień o zmianach
 
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca   2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:
 
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu poznańskiego, w mieście na prawach powiatu Poznaniu, w skład których wchodzą  osoby  wymienione  w załącznikach nr  1  -  457 do postanowienia.
 
§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I: Krzysztof Józefowicz


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1,
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury:
 
1.
Ewa Filipiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Mosina
2.
Sara Gronek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Czapury
3.
Piotr Jakub Kuhnke, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
4.
Arleta Katarzyna Kowalczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina
5.
Iwona Elżbieta Strojna, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Daszewice
6.
Katarzyna Rutkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek
7.
Dominika Zając, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wiórek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2,
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury:

1.
Kornelia Adamska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Rogalin
2.
Radosław Jan Czapiewski, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Rogalin
3.
Adrian Jankowiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
4.
Waldemar Stanisław Matuszak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina
5.
Marta Galbarczyk-Czech, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Rogalinek
6.
Małgorzata Szambelan-Prokop, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wiórek
7.
Julia Jadwiga Żurawska-Sianos, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Mosina

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,
Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice:
 
1.
Hubert Piotr Czerwiński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Mosina
2.
Dominika Gramza, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Sasinowo
3.
Maria Jasińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
4.
Marzena Barbara Jungermann, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
5.
Dorota Elżbieta Strojna, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Daszewice
6.
Olga Kamila Strojna, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Daszewice
7.
Dominik Marcin Wiktorowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Mosina
8.
Agnieszka Załuska-Lipa, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4,
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek:
 
1.
Weronika Gramza, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Sasinowo
2.
Wiktoria Jędrzejczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Rogalinek
3.
Grzegorz Leonard Lewendoski, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Mosina
4.
Małgorzata Mieloch, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Rogalinek
5.
Maciej Jakub Prentki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Mosina
6.
Natalia Barbara Skoroda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Świątniki
7.
Arkadiusz Szmania, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Rogalinek
8.
Arkadiusz Tomaszewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Czmoniec

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5,
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin:
 
1.
Anna Bąk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Rogalinek
2.
Paweł Jabłecki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Rogalin
3.
Weronika Jędrzejczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Rogalinek
4.
Roman Organiściak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Rogalinek
5.
Adam Szeszuła, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
6.
Hanna Krystyna Konieczna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Mosina
7.
Dominik Walczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6,
Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki:
  
1.
Zofia Ignaszewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Świątniki
2.
Anna Jasiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Krosno
3.
Andrzej Edward Raźny, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Krosno
4.
Beata Tomczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Świątniki
5.
Martyna Woźniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Mieczewo
6.
Genowefa Maria Zielińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Rogalinek

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7,
Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki:
 
1.
Maria Borkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Mosina
2.
Renata Maria Buczko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Borkowice
3.
Olga Czerwińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Krosno
4.
Dominika Głucha, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Drużyna
5.
Artur Matuszak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Mosina
6.
Halina Anna Niezabitowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Krosinko
7.
Piotr Sternal, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Drużyna

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8,
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna:
  
1.
Kacper Mikołaj Buczko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Borkowice
2.
Karol Ciężki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Pecna
3.
Sylwia Mazurczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Mosina
4.
Mikołaj Naskręt, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
5.
Michał Sobieski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Pecna
6.
Artur Sobolewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Krosno

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9,
Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko:
 
1.
Patryk Barański, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
2.
Sylwia Ignaszak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Mosina
3.
Jakub Dominik Jungermann, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
4.
Maria Magdalena Kaliska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Mosina
5.
Szymon Piotr Krupa, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina
6.
Katarzyna Rothe, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Mosina
7.
Teresa Zaporowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Mosina

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10,
Zespół Szkół, ul. Główna 43, 62-050 Krosno:
  
1.
Jerzy Sławomir Falbierski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Mosina
2.
Joanna Edyta Grobelna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina
3.
Monika Magdalena Gumkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Mosina
4.
Krzysztof Janiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Pecna
5.
Jacek Włodzimierz Konieczny, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
6.
Anetta Krychowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Mosina
7.
Jolanta Maria Matuszczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
8.
Jarosław Olejniczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krosno

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11,
Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno:
  
1.
Beata Adamska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Krosno
2.
Magdalena Ewa Batura, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Mosina
3.
Magdalena Anna Kaliszewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Mosina
4.
Lech Kołodziejczak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
5.
Grażyna Kołodziejczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina
6.
Katarzyna Klatkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek
7.
Klaudia Kwiatkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Mosina
8.
Bartosz Maślanka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Krosno

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12,
Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina:
  
1.
Elżbieta Bogucka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
2.
Julia Falbierska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Mosina
3.
Gerard Mariusz Filipiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Mosina
4.
Hubert Filip Filipiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Mosina
5.
Dorota Karasińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Mosina
6.
Agnieszka Paczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina
7.
Justyna Szwarc-Kudła, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
8.
Zuzanna Tylska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Puszczykowo

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13,
Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina:
  
1.
Robert Dymarski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
2.
Piotr Paweł Gąsiorowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina
3.
Arleta Maria Głuchowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Mosina
4.
Klaudia Alicja Koralewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Mosina
5.
Bartosz Kozak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Mosina
6.
Wiesława Mania, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Krosno
7.
Rajmund Plenzler, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
8.
Katarzyna Sobolewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Krosno
9.
Marzanna Teresa Szymańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Mosina

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14,
Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina:
  
1.
Piotr Demuth, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Mosina
2.
Monika Gierszal-Kędzierska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
3.
Mateusz Mendera, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Pecna
4.
Zuzanna Piotrowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krosinko
5.
Katarzyna Plenzler, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
6.
Jolanta Irena Szymczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15,
Przedszkole Nr 2, ul. Budzyńska 12, 62-050 Mosina:
  
1.
Adrianna Filipiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Mosina
2.
Katarzyna Żaneta Frydrychowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Mosina
3.
Inez Jakubowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Mosina
4.
Weronika Paluszkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Mosina
5.
Monika Szeszuła, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
6.
Irena Rybarczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Mosina
7.
Maria Anna Wyzuj, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
8.
Rozanna Kowalczyk-Gierczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Poznań

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16,
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62- 050 Mosina:
 
1.
Tadeusz Andrzej Jungermann, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
2.
Iwona Linke, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
3.
Iwona Teresa Piotrowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Krosinko
4.
Tomasz Stefaniak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina
5.
Dominik Szer, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Mosina
6.
Danuta Żabińska-Falbierska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Mosina

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17,
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina:
  
1.
Tomasz Fabisiak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krosinko
2.
Halina Kuhnke, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
3.
Anna Latecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
4.
Krzysztof Tomasz Loska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina
5.
Aleksandra Ossowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Mosina
6.
Przemysław Michał Skalski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Mosina
7.
Julia Joanna Stefaniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18,
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina:
 
1.
Mariola Andrzejewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina
2.
Bożena Zofia Grabianowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Mosina
3.
Regina Niedzielska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
4.
Justyna Senftleben-Łuczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Sowinki
5.
Bożena Teresa Siekierska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina
6.
Wanda Sikorska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
7.
Natalia Szymandera, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Mosina

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19,
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:
 
1.
Agata Adamska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Rogalin
2.
Mirela Zofia Baranowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Mosina
3.
Błażej Maciej Garus, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina
4.
Daria Głuchowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
5.
Małgorzata Krystyna Kasprzyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina
6.
Eleonora Barbara Wieczorek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
7.
Iwona Barbara Wieczorek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Mosina

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20,
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:
  
1.
Agnieszka Chrzanowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mosina
2.
Maciej Makieła, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Mosina
3.
Anna Maria Młody, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
4.
Marek Jerzy Niedzielski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mosina
5.
Michalina Falbierska, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Alicja Maria Repczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Mosina
7.
Bożena Zawadowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21,
Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki:
  
1.
Sandra Maria Bożek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mosina
2.
Klara Kurowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Sowinki
3.
Ewa Naskręt, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Mosina
4.
Maciej Tomczak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ GRZEGORZA SOWY, zam. Świątniki
5.
Małgorzata Tomczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Krajkowo

 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22,
Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo Leśna 1, 62-050 Mosina:
  
1.
Iwona Krystkowiak, zgłoszona przez kierownika jednostki, zam. Mosina
2.
Robert Jarosław Ryszewski, zgłoszony przez kierownika jednostki, zam. Mosina
3.
Mirosława Szynklewska, zgłoszona przez kierownika jednostki, zam. Mosina
4.
Marzena Wośkowiak, zgłoszona przez kierownika jednostki, zam. Mosina