Informacje ws zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisjach wyborczych w Mosinie

W związku ze Stanowiskiem nr ZPOW-571-32/20 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dnia 26 marca 2020 r., Urząd Miejski w Mosinie przekazuje nastęujące informacje:
  1. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

  2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    • potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

  3. Adres mailowy służący do przesyłania zgłoszeń: wybory@mosina.pl

  4. Wszelkie informacje szczegółowe dot. powyższej procedury można uzyskać w godzinach pracy urzędu, w dniach 2, 6, 8 i 10 kwietnia br., pod numerem telefonu: 618-109-522.