Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o obwodowych komisjach wyborczych, terminach na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminu losowania

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Mosina obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 9,
- Nr 2, w liczbie 7,
- Nr 3, w liczbie 7,
- Nr 4, w liczbie 5,
- Nr 5, w liczbie 3,
- Nr 6, w liczbie 6,
- Nr 7, w liczbie 7,
- Nr 8, w liczbie 5,
- Nr 9, w liczbie 6,
- Nr 10, w liczbie 6,
- Nr 11, w liczbie 5,
- Nr 12, w liczbie 5,
- Nr 13, w liczbie 6,
- Nr 14, w liczbie 6,
- Nr 15, w liczbie 7,
- Nr 16, w liczbie 7,
- Nr 17, w liczbie 8,
- Nr 18, w liczbie 5,
- Nr 19, w liczbie 7,
- Nr 20, w liczbie 7,
- Nr 21, w liczbie 4,
- Nr 22, w liczbie 4.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
/-/ Krzysztof Józefowicz