Wybory Prezydenckie 2010

Wyniki głosowania - II tura

 
 

Wyniki głosowania - I tura

 

Zarządzenie w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE
nr IN.0151-584/2010
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
Na podstawie art. art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467), oraz § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 847 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§1
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 z siedzibą w Budynku szkolnym w Dymaczewie Starym odwołuje się, Pana Tomasza Jankowiaka. Powodem odwołania jest złożenie ustnej rezygnacji z członkowstwa w Komisji.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer

Zarządzenie w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE
nr IN.0151-580/2010
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467)
 
p o w o ł u j ę
 
następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Skład Komisji:       Nazwisko i Imię - partia
2.
Przedszkole Nr 4 ul. Kasprowicza 28
Mosina
tel. 618-132-671
1.   Ireneusz Łodyga - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
8.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
ul. Śremska 75a
Mosina
tel. 618-132-901
1.   Dorota Blimel - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
16.
Centrum Kształcenia ul. Powstańców Wlkp. 3 Nowinki
tel. 517-796-506
1.   Magdalena Kin - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
 
 
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer

Zarządzenie w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE
nr IN.0151-579/2010
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2010 r.
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
Na podstawie art. art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467), oraz § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 847 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§1
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Przedszkolu Nr 4, ul. Kasprowicza 28 w Mosinie odwołuje się, Panią Zofię Seiler. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkowstwa w Komisji.
§2
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 z siedzibą w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska ul. Śremska 75A w Mosinie, odwołuje się Pana Grzegorza Neumanna. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkowstwa w Komisji.
§ 3
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 z siedzibą w Centrum Kształcenia ul. Powstańców Wlkp. 3 w Nowinkach, odwołuje się Panią Monikę Roszak. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkowstwa w Komisji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer

Obwieszczenie o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 czerwca 2010 r.
 
o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
Na podstawie art. art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467), podaje się do publicznej wiadomości, składy, pełnione funkcje oraz godziny rozpoczęcia pracy OKW:
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Skład Komisji:     Imię i Nazwisko- funkcja
1.
Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Szkolna 1
Mosina
tel. 618-132-239
1.    Adrianna  Radowicz  - Przewodniczący
2.    Ines  Lulka  - Zastępca
3.    Joanna  Skrzypczak  - Członek
4.    Kazimiera   Trawińska  - Członek
5.    Maria  Kurzawa  - Członek
6.    Agata   Bielerzewska  - Członek
7.    Wanda  Gąsiorowska  - Członek
8.    Martyna  Dera  - Członek
2.
Przedszkole Nr 4
ul. Kasprowicza 28
Mosina
tel. 618-132-671
1.    Bożena  Szcześniak  - Przewodniczący
2.    Wawrzyniec  Trawiński  - Zastępca
3.    Małgorzata  Olejniczak  - Członek
4.    Ireneusz  Łodyga  - Członek
5.    Michał  Grabianowski  - Członek
6.    Alicja  Mikołajczak  - Członek
7.    Aleksandra  Kotara  - Członek
8.    Marianna  Janik  - Członek
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
Mosina
tel. 618-132-909
1.    Anna  Szcześniak  - Przewodniczący
2.    Alicja  Rożek  - Zastępca
3.    Anna  Kaźmierczak  - Członek
4.    Sylwia  Krawczyk  - Członek
5.    Sławomir   Biernaczyk  - Członek
6.    Zdzisława  Drozdowska  - Członek
7.    Jacek  Pałka  - Członek
8.    Piotr  Demuth  - Członek
4.
Przedszkole Nr 2
ul. Powstańców Wlkp.1
Mosina
tel. 618-132-230
1.    Adam  Szymański  - Przewodniczący
2.    Bernard   Biernaczyk  - Zastępca
3.    Małgorzata  Kaźmierczak  - Członek
4.    Grażyna  Palacz  - Członek
5.    Wioleta  Hajdasz  - Członek
6.    Tomasz  Jakś  - Członek
7.    Patrycja  Palacz  - Członek
8.    Grażyna  Rogalka  - Członek
9.    Halina  Jurecka  - Członek
5.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul. Kościelna 2
Mosina
tel. 618-132-469
1.    Agnieszka  Kokocińska-Adamska  - Przewodniczący
2.    Izabela  Bielerzewska  - Zastępca
3.    Adam  Janicki  - Członek
4.    Anna  Kaczmarek  - Członek
5.    Teresa  Kurzawa  - Członek
6.    Natalia  Uciechowska  - Członek
7.    Małgorzata  Kasprzyk  - Członek
8.    Maja  Matusiak-Kapczyńska  - Członek
9.    Elżbieta  Jędrzejczak  - Członek
6.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki
ul. Topolowa 2
Mosina
tel. 618-132-922
1.    Jarosław  Kujawa  - Przewodniczący
2.    Danuta  Żabińska-Falbierska  - Zastępca
3.    Wanda  Sikorska  - Członek
4.    Bożena  Grabianowska  - Członek
5.    Martyna  Władysiak  - Członek
6.    Adrian  Żurakowski  - Członek
7.    Urszula  Marciniak  - Członek
8.    Marcin  Jaroszczak  - Członek
9.    Anna  Przybylińska  - Członek
7.
Zespół Szkół w Mosinie
ul. Sowiniecka 75
Mosina
tel. 618-136-717
1.    Anna  Hetman  - Przewodniczący
2.    Andrzej  Michałowski  - Zastępca
3.    Jadwiga  Szeląg  - Członek
4.    Agnieszka  Forszpaniak  - Członek
5.    Katarzyna  Nijak  - Członek
6.    Ewa  Prentka  - Członek
7.    Paulina  Wieczorek  - Członek
8.    Wiesław  Depowski  - Członek
8.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
ul. Śremska 75a
Mosina
tel. 618-132-901
1.    Iwona   Tomaszewska  - Przewodniczący
2.    Jolanta  Kamińska  - Zastępca
3.    Jerzy Sławomir  Falbierski  - Członek
4.    Janina  Skiba  - Członek
5.    Dorota  Blimel  - Członek
6.    Agnieszka  Czosnek  - Członek
7.    Michał   Krzyżaniak  - Członek
8.    Leszek  Marcinek  - Członek
9.    Halina  Kałmucka  - Członek
9.
Świetlica Wiejska
ul. Piotrowska 3
Daszewice
tel. 517-796-503
1.    Wojciech  Trzeszczyński  - Przewodniczący
2.    Krystyna  Szczygieł-Nowak  - Zastępca
3.    Maria  Tomczak  - Członek
4.    Andrzej  Rembalski  - Członek
5.    Jolanta  Nowak  - Członek
6.    Bogusław   Kapczyński  - Członek
7.    Łukasz  Piotrowski  - Członek
8.    Małgorzata  Stańczak  - Członek
10.
Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 78
Czapury
tel. 618-939-567
1.    Cezary  Prentki  - Przewodniczący
2.    Marta  Filipiak  - Zastępca
3.    Magdalena  Chrastek  - Członek
4.    Renata  Rembalska  - Członek
5.    Zofia  Kaczmarek  - Członek
6.    Dorota   Pazgrat  - Członek
7.    Rafał  Raźny  - Członek
8.    Magdalena   Stefańska  - Członek
11.
Świetlica Wiejska
ul. Kościelna 3
Rogalinek
tel. 500-259-953
1.    Dorota   Domagała  - Przewodniczący
2.    Barbara  Koralewska  - Zastępca
3.    Klaudia  Kwiatkowska   - Członek
4.    Magdalena   Jakubowska  - Członek
5.    Adam  Wilczyński  - Członek
6.    Robert  Michalski  - Członek
7.    Izabella  Tomaszewska  - Członek
8.    Danuta  Wojciechowska  - Członek
12.
Gimnazjum
ul. Poznańska 2
Rogalin
tel. 618-930-804
1.    Adam  Kotara  - Przewodniczący
2.    Maciej  Kozak  - Zastępca
3.    Piotr  Grabarkiewicz  - Członek
4.    Ewa  Jakubowska  - Członek
5.    Agata  Forszpaniak  - Członek
6.    Barbara  Pieczyńska  - Członek
7.    Bronisław  Nowak  - Członek
8.    Emilia  Stanny  - Członek
13.
Klub Rolnika
ul. Kórnicka 8A
Świątniki
tel. 618-138-063
1.    Jolanta  Szymczak  - Przewodniczący
2.    Stanisław  Buczkowski  - Zastępca
3.    Agata  Tonińska  - Członek
4.    Piotr  Kustosz  - Członek
5.    Bartłomiej  Brudnicki  - Członek
6.    Elżbieta  Koralewska  - Członek
7.    Eugeniusz  Dymel  - Członek
8.    Magdalena  Bączyk  - Członek
14.
Szkoła Podstawowa
ul. Wiejska 43
Krosinko
tel. 618-132-657
1.    Iwona  Piotrowska  - Przewodniczący
2.    Stanisław  Kowalski  - Zastępca
3.    Michał  Banaszak  - Członek
4.    Patrycja  Głuchowska  - Członek
5.    Waldemar  Wiązek  - Członek
6.    Monika  Klatkiewicz  - Członek
7.    Andrzej  Raźny  - Członek
8.    Marzena  Glinkowska  - Członek
15.
Klub Rolnika Sowinki
tel. 501-465-958
1.    Leszek  Plenzler  - Przewodniczący
2.    Angelika  Biernaczyk  - Zastępca
3.    Klara  Kurowska  - Członek
4.    Teresa Maria  Stawna  - Członek
5.    Łukasz  Szczepaniak  - Członek
6.    Maria  Borkowska  - Członek
7.    Jacek  Dominiak  - Członek
8.    Hanna  Barcz-Żabińska  - Członek
16.
Centrum Kształcenia
ul. Powstańców Wlkp. 3
Nowinki
tel. 517-796-506
1.    Żaneta  Janicka  - Przewodniczący
2.    Ireneusz  Tomaszewski  - Zastępca
3.    Bożena  Dymarska  - Członek
4.    Agata  Filipiak  - Członek
5.    Monika  Roszak  - Członek
6.    Łukasz  Antkowiak  - Członek
7.    Marietta  Kałmucka  - Członek
8.    Magdalena  Gawron  - Człon
17.
Budynek szkolny
ul. Szkolna 4
Dymaczewo Stare
tel. 618-132-117
1.    Katarzyna Klatkiewicz  - Przewodniczący
2.    Iwona Piwosz  - Zastępca
3.    Daria Głuchowska  - Członek
4.    Mikołaj Makaruk  - Członek
5.    Agnieszka Adamska  - Członek
6.    Emil Kasprzyk  - Członek
7.    Hanna Kowalska  - Członek
18.
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 19
Pecna
tel. 618-192-983
1.    Maciej Lum  - Przewodniczący
2.    Michał Matuszczak  - Zastępca
3.    Karol Ciężki  - Członek
4.    Robert Dymarski  - Członek
5.    Beata Kozak  - Członek
6.    Jerzy Kasprzyk  - Członek
7.    Aneta Śliwińska  - Członek
8.    Zdzisława Kurek  - Członek
19.
Szkoła Podstawowa
ul. Główna 43
Krosno
tel. 618-136-585
1.    Piotr Filipiak  - Przewodniczący
2.    Barbara Bresińska  - Zastępca
3.    Dominika Głucha  - Członek
4.    Zofia Poszytek  - Członek
5.    Jolatna Stawna  - Członek
6.    Beata Adamska  - Członek
7.    Marcin Czosnek  - Członek
8.    Barbara Górna  - Członek
20.
Szpital
ul. Leśna 6
Ludwikowo
tel. 618-132-831
1.    Zofia Michalak  - Przewodniczący
2.    Łukasz Śliwiński  - Zastępca
3.    Jolanta Katarzyna Ossowska  - Członek
4.    Irena Rybarczyk  - Członek
5.    Lech Tuliszka  - Członek
6.    Bartosz Kozak  - Członek
7.    Aleksandra Słoma  - Członek
8.    Zbigniew Sternal  - Członek
Godziny rozpoczęcia prac OKW:
 • Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze, w dniu wyborów, rozpoczynają pracę o godz. 05:00
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer

Zarządzenie o powołaniu OKW

ZARZĄDZENIE
nr IN.0151-574/2010
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467)
 
p o w o ł u j ę
 
Obwodowe Komisje Wyborcze w następującym składzie:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Skład Komisji:       Nazwisko i Imię - partia
1.
Szkoła Podstawowa Nr 1  ul. Szkolna 1
Mosina
tel. 618-132-239
1.   Joanna Skrzypczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Ines Lulka - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Kazimiera Trawińska - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
4.   Maria Kurzawa - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
5.   Agata Bielerzewska - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
6.   Wanda Gąsiorowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
7.   Adrianna Radowicz - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
8.   Martyna Dera - os. wskazana przez Burmistrza
2.
Przedszkole Nr 4 ul. Kasprowicza 28
Mosina
tel. 618-132-671
1.   Małgorzata Olejniczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Zofia Seiler - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Michał Grabianowski - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Wawrzyniec Trawiński - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Alicja Mikołajczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Bożena Szcześniak - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Aleksandra Kotara - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Marianna Janik - os. wskazana przez Burmistrza
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
Mosina
tel. 618-132-909
1.   Anna Kaźmierczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Sylwia Krawczyk - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Sławomir Biernaczyk - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Alicja Rożek - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Zdzisława Drozdowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Anna Szcześniak - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Jacek Pałka - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Piotr Demuth - os. wskazana przez Burmistrza
4.
Przedszkole Nr 2
ul. Powstańców Wlkp.1 Mosina
tel. 618-132-230
1.   Małgorzata Kaźmierczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Grażyna Palacz - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Bernard Biernaczyk - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Wioleta Hajdasz - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Adam Szymański - KW Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka
6.   Tomasz Jakś - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
7.   Patrycja Palacz - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
8.   Grażyna Rogalka - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
9.   Halina Jurecka - os. wskazana przez Burmistrza
5.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Kościelna 2
Mosina tel. 618-132-469
1.   Adam Janicki - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Izabela Bielerzewska - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Agnieszka Kokocińska-Adamska - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Anna Kaczmarek - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Teresa Kurzawa - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Natalia Uciechowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Małgorzata Kasprzyk - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Maja Matusiak-Kapczyńska - KW Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka
9.   Elżbieta Jędrzejczak - os. wskazana przez Burmistrza
6.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki
ul. Topolowa 2
Mosina
tel. 618-132-922
1.   Danuta Żabińska-Falbierska - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Wanda Sikorska - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Bożena Grabianowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Martyna Władysiak - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Adrian Żurawski - KW Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka
6.   Urszula Marciniak - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
7.   Marcin Jaroszczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
8.   Jarosław Kujawa - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
9.   Anna Przybylińska - os. wskazana przez Burmistrza
7.
Zespół Szkół w Mosinie
ul. Sowiniecka 75
Mosina tel. 618-136-717
1.   Anna Hetman - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Jadwiga Szeląg - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Agnieszka Forszpaniak - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Katarzyna Nijak - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Ewa Prentka - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Paulina Wieczorek - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Andrzej Michałowski - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Wiesław Depowski - os. wskazana przez Burmistrza
8.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
ul. Śremska 75a
Mosina
tel. 618-132-901
1.   Jerzy Sławomir Falbierski - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Jolanta Kamińska - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Janina Skiba - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Grzegorz Neumann - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Agnieszka Czosnek - KW Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka
6.   Michał Krzyżaniak - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Leszek Marcinek - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
8.   Iwona Tomaszewska - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
9.   Halina Kałmucka - os. wskazana przez Burmistrza
9.
Świetlica Wiejska ul. Piotrowska 3
Daszewice tel. 517-796-503
1.   Maria Tomczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Andrzej Rembalski - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Wojciech Trzeszczyński - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Jolanta Nowak - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Bogusław Kapczyński - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Krystyna Szczygieł-Nowak - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Łukasz Piotrowski - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Małgorzata Stańczak - os. wskazana przez Burmistrza
10.
Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 78
Czapury tel. 618-939-567
1.   Magdalena Chrastek - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Renata Rembalska - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Marta Filipiak - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Zofia Kaczmarek - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Cezary Prentki - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Dorota Pazgrat - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Rafał Raźny - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Magdalena Stefańska - os. wskazana przez Burmistrza
11.
Świetlica Wiejska ul. Kościelna 3
Rogalinek tel. 500-259-953
1.   Klaudia - KWiatkowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Magdalena Jakubowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Adam Wilczyński - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Barbara Koralewska - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Robert Michalski - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Dorota Domagała - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Izabella Tomaszewska - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Danuta Wojciechowska - os. wskazana przez Burmistrza
12.
Gimnazjum ul. Poznańska 2
Rogalin tel. 618-930-804
1.   Piotr Grabarkiewicz - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Ewa Jakubowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Agata Forszpaniak - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Maciej Kozak - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Barbara Pieczyńska - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Bronisław Nowak - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Adam Kotara - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Emilia Stanny - os. wskazana przez Burmistrza
13.
Klub Rolnika ul. Kórnicka 8A
Świątniki
tel. 618-138-063
1.   Agata Tonińska - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Piotr Kustosz - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Bartłomiej Brudnicki - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Elżbieta Koralewska - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Stanisław Buczkowski - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Jolanta Szymczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Eugeniusz Dymel - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Magdalena Bączyk - os. wskazana przez Burmistrza
14.
Szkoła Podstawowa ul. Wiejska 43
Krosinko tel. 618-132-657
1.   Michał Banaszak - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Patrycja Głuchowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Stanisław Kowalski - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Iwona Piotrowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Waldemar Wiązek - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Monika Klatkiewicz - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Andrzej Raźny - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Marzena Glinkowska - os. wskazana przez Burmistrza
15.
Klub Rolnika Sowinki tel. 501-465-958
1.   Klara Kurowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Leszek Plenzler - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Angelika Biernaczyk - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Teresa Maria Stawna - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Łukasz Szczepaniak - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Maria Borkowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Jacek Dominiak - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Hanna Barcz-Żabińska - os. wskazana przez Burmistrza
16.
Centrum Kształcenia ul. Powstańców Wlkp. 3 Nowinki
tel. 517-796-506
1.   Żaneta Janicka - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Bożena Dymarska - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Agata Filipiak - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Monika Roszak - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Łukasz Antkowiak - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Marietta Kałmucka - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Ireneusz Tomaszewski - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Magdalena Gawron - os. wskazana przez Burmistrza
17.
Budynek szkolny ul. Szkolna 4 Dymaczewo Stare tel. 618-132-117
1.   Tomasz Jankowiak - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Daria Głuchowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Mikołaj Makaruk - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Iwona Piwosz - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Agnieszka Adamska - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Katarzyna Klatkiewicz - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Emil Kasprzyk - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Hanna Kowalska - os. wskazana przez Burmistrza
18.
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 19
Pecna
tel. 618-192-983
1.   Karol Ciężki - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Robert Dymarski - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
3.   Michał Matuszczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Beata Kozak - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Maciej Lum - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Jerzy Kasprzyk - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Aneta Śliwińska - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Zdzisława Kurek - os. wskazana przez Burmistrza
19.
Szkoła Podstawowa
ul. Główna 43
Krosno
tel. 618-136-585
1.   Dominika Głucha - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Barbara Bresińska - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Zofia Poszytek - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Jolatna Stawna - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Beata Adamska - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Marcin Czosnek - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Piotr Filipiak - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Barbara Górna - os. wskazana przez Burmistrza
20.
Szpital ul. Leśna 6 Ludwikowo tel. 618-132-831
1.   Jolanta Katarzyna Ossowska - KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
2.   Irena Rybarczyk - KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
3.   Lech Tuliszka - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
4.   Bartosz Kozak - KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Zbigniewa Leppera
5.   Aleksandra Słoma - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
6.   Zofia Michalak - KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
7.   Łukasz Śliwiński - KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8.   Zbigniew Sternal - os. wskazana przez Dyrektora Szpitala
 
 
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer

Obieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 14 maja 2010 roku
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych:
 
Nr obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
MIASTO MOSINA:
1.
Mosina, ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Mariana Obsta, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Osiedlowa, Paderewskiego, Piotra Mocka, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska (od Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec oraz osada Jeziory.
Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina
tel. (61) 8132-239
2.
Mosina, ulice: Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od Śremskiej do Leszczyńskiej), Leszczyńska, Ogrodowa, Torowa.
Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina tel. (61) 8132-671
3.
Mosina, ulice: Adama Asnyka, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Jarzynowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Katarzyny Kobro, Krasickiego, Łazienna, Mieszka I, Olchowa, Skryta, Strzałowa, Strzelecka, Wierzbowa.
Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina tel. (61) 8132-909
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
4.
Mosina, ulice: 25 Stycznia, Bronisława Malinowskiego, Budzyńska, Feliksa Stamma, Fiedlera, Henryka Łasaka, Huberta Wagnera, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimierza Górskiego, Kilińskiego (od Mickiewicza do Szosy Poznańskiej), Kołłątaja, Konopnickiej, Krańcowa, Krotowskiego (od Mostowej do Budzyńskiej), Krótka, Mickiewicza, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska (od Poniatowskiego do Ronda Budzyń), Tadeusza Ślusarskiego, Wiejska, Władysława Komara.
Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wlkp.1, Mosina tel. (61) 8132-230
5.
Mosina, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od Słowackiego do Szosy Poznańskiej), Kolejowa (od Sowinieckiej do Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od Mostowej do Placu 20 Października), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka (od Farbiarskiej do torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska (od Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Wawrzyniaka, Wąska.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kościelna 2, Mosina
tel. (61) 8132-469
6.
Mosina, ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarnieckiego, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Morelowa, Obrzańska, Piaskowa,  Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego, Śliwkowa, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiśniowa.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki, ul. Topolowa 2, Mosina
tel. (61) 8132-922
7.
Mosina, ulice: Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (od torów kolejowych do granic miasta), Wiosny Ludów, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego.
Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina tel. (61) 8136-717, (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
8.
Mosina, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granic miasta), Wrzosowa, Wybickiego.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,
ul. Śremska 75A, Mosina tel. (61) 8132-901
WSIE:
9.
Daszewice
Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 3, Daszewice tel. 517-796-503
10.
Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek
Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury tel. (61) 8939-567
11.
Rogalinek, Sasinowo
Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, Rogalinek tel. 500-259-953
12.
Rogalin
Gimnazjum,
ul. Poznańska 2, Rogalin tel. (61) 8930-804
13.
Mieczewo, Radzewice, Świątniki
Klub Rolnika,
ul. Kórnicka 8A, Świątniki tel. (61) 8138-063
14.
Krosinko, Ludwikowo
Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko tel. (61) 8132-657
15.
Baranowo, Baranówko, Bogulin, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Żabinko
Klub Rolnika, Sowinki tel. 501-465-958
16.
Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Nowinki
Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wlkp. 3, Nowinki tel. 517-796-506
17.
Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare
Budynek szkolny, ul. Szkolna 4, Dymaczewo Stare tel. (61) 8132-117
18.
Konstantynowo, Pecna
Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna tel. (61) 8192-983
19.
Krosno
Szkoła Podstawowa,
ul. Główna 43, Krosno tel. (61) 8136-585
20.
Obwód zamknięty, dostępny tylko dla pacjentów szpitala
Szpital, ul. Leśna 6, Ludwikowo, tel. (61) 8132-831
 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 20 czerwca 2010 r. Głosowanie trwać będzie od godz. 6.00 - 20.00
 
BURMISTRZ GMINY
mgr Zofia Springer

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r.
 
      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
   ZPOW-603-16/10
 
 
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., informuje o warunkach głosowania przez pełnomocnika.
 
Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.
 
Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 426).
 
Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:
1) w dniu pierwszego głosowania (tzw. I tura wyborów);
2) w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), jeżeli będzie ono przeprowadzone;
3) w dniu pierwszego i ponownego głosowania.
 
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
oraz
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
 
Pełnomocnikiem może być osoba:
 • wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania
lub
 • posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.
 
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
 
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.
 
Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.
 
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
 
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
 
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
 
Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie przez pełnomocnika będzie odbywało się w następujący sposób:
 • pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,
 • obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców,
 • pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.
 
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski
 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r.
      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
   ZPOW-603-14/10
 
 
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
 
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju. Zasady udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone są ustawą z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.).
 
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
 
Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.
 
I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.
 
Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy.
 
II. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
 
Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy
 • Wyborca, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek
 
- przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
 
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.
 • Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.
 
Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 30 maja 2010 r. do dnia 6 czerwca 2010 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r.Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
 
UWAGA!!! Osoby wpisane do spisu wyborców - w związku z głosowaniem w dniu 20 czerwca br. - będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców,  zaświadczenia o prawie do głosowania.
 
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r.
 
Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
 
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r.
 
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.
 
Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
 
Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
 
Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
 
Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.
 
UWAGA!!! Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 20 czerwca 2010 r. a dniem ponownego głosowania
 
 Głosowanie wyborców niepełnosprawnych
 • Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.
 
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 czerwca 2010 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Szczegółowe informacje na temat głosowania przez pełnomocnika zawarte są w odrębnej informacji Państwowej Komisji Wyborczej.
 
Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą
 • Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.
 • Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.
 
III. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania
 
W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania,
 • są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu.
 
 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Procedura zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. 2000 Nr 72, poz. 847 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 166, poz. 1394)

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)  sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia,
2)  szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych,
3)  tryb przeprowadzania losowania.

§ 2.

1. Pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej "pełnomocnikiem", może zgłosić do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po jednym kandydacie na członka każdej z obwodowych komisji wyborczych w gminie.

2. Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie mogą być osoby mające prawo wybierania, stale zamieszkałe na obszarze gminy.

§ 3.

1. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na druku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. W zgłoszeniu należy podać:

1)  nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia, 
2)  imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej, 
3)  numer obwodu, jego siedzibę oraz nazwę gminy.
 
3. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej. Kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje, o których mowa w ust. 2.

4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika, o której mowa w § 2 ust. 1, dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego uwierzytelnioną kopię. Kopię uwierzytelnia wyznaczony pracownik urzędu gminy po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

§ 4.

1. Jednym zgłoszeniem można zgłosić wielu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w danej gminie. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, obwodowej komisji wyborczej.

2. W razie zgłoszenia przez komitet wyborczy więcej niż jednego kandydata do danej obwodowej komisji wyborczej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje jedynie zgłoszenie wcześniejsze, a gdy nie można tego ustalić – zgłoszenie tego kandydata, którego nazwisko zostało wcześniej wpisane do wykazu kandydatów, o którym mowa w § 6.

3. W razie zgłoszenia tego samego kandydata do kilku obwodowych komisji wyborczych rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji obwodowej o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.

4. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej. W miejsce wycofanego kandydata można zgłosić innego kandydata.

§ 5.

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje tylko te zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które spełniają warunki określone w § 3 i 4 i wpłynęły do zarządu gminy nie później niż w 30 dniu przed dniem wyborów, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.

2. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

§ 6.

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w miarę napływu zgłoszeń tworzy wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w ten sposób, że w wykazie utworzonych obwodów, zawierającym numery obwodów i adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych, wpisuje przy każdym z obwodów nazwiska i imiona zgłoszonych prawidłowo kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz pozostałe dane wymienione w § 3 ust. 2.

2. Do wykazu wpisuje się również osoby wchodzące z urzędu w skład komisji wyborczych, wskazane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wraz z informacją, że wchodzą one z urzędu w skład komisji.

§ 7.

1. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala, do których komisji pełnomocnicy zgłosili mniej niż czterech kandydatów na członków.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedłuża termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w ust. 1, o 3 dni i wzywa pełnomocników, którzy nie dokonali zgłoszenia kandydatów do tych komisji, o dokonanie dodatkowych zgłoszeń. Wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń podaje się niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Jeśli w przedłużonym terminie pełnomocnicy nie zgłoszą do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wymaganej liczby kandydatów na członków (łącznie z osobami wcześniej zgłoszonymi co najmniej 4 kandydatów), wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje te komisje w składach pięcioosobowych, z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych kandydatów i osoby wskazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wchodzącej z urzędu w skład komisji, uzupełniając brakującą liczbę kandydatów osobami spełniającymi warunki, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 8.

W razie zgłoszenia przez pełnomocników co najmniej czterech, a nie więcej niż ośmiu kandydatów na członków danej obwodowej komisji wyborczej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje wszystkich zgłoszonych kandydatów w skład komisji wraz z osobą wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wchodzącą z urzędu w skład komisji.

§ 9.

1. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocników do składu obwodowej komisji wyborczej więcej niż ośmiu kandydatów, wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala skład komisji w trybie publicznego losowania.

2. Informację o miejscu, dacie i godzinie losowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości co najmniej na dwa dni przed losowaniem, wywieszając w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, zawiadomienie.

3. Losowania kandydatów spośród zgłoszonych do danej obwodowej komisji wyborczej dokonuje się odrębnie do każdej komisji. W losowaniu uczestniczy po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdego pełnomocnika do danej komisji.

4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się osiem z nich. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem organu przeprowadzającego losowanie.

5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osobę przeprowadzającą losowanie oraz, odrębnie dla każdej obwodowej komisji, jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska kandydatów wylosowanych do składu komisji.

6. Po przeprowadzeniu losowania w skład obwodowej komisji wyborczej jest powoływanych ośmiu wylosowanych kandydatów wraz z osobą wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wchodzącą z urzędu w skład komisji.

§ 10.

Składy obwodowych komisji wyborczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych są wywieszane również w ich siedzibach.

§ 11.

1. Członek obwodowej komisji wyborczej jest odwoływany z jej składu w razie śmierci, pisemnego zrzeczenia się członkostwa, utraty prawa wybierania lub braku tego prawa w dniu powołania w skład obwodowej komisji wyborczej.

2. Członek obwodowej komisji wyborczej może być odwołany ze składu komisji w razie nieobecności na pierwszym posiedzeniu i niewyjaśnieniu w ciągu dwóch dni przyczyny nieobecności lub niewykonywania obowiązków członka komisji.

3. O wystąpieniu przyczyny uzasadniającej odwołanie członka ze składu obwodowej komisji wyborczej przewodniczący obwodowej komisji wyborczej jest obowiązany powiadomić wójt (burmistrz, prezydent miasta), który powołał komisję.

4. Odwołania ze składu komisji wyborczej dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), który powołał daną komisję.

5. W razie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej wskazanego do jej składu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzupełnienie składu następuje o osobę wskazaną przez wójta.

6. W razie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej zgłoszonego przez pełnomocnika, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia o tym pełnomocnika i wyznacza mu termin 3 dni na zgłoszenie nowego kandydata.

7. Nie wyznacza się pełnomocnikowi terminu dla zgłoszenia nowego kandydata, jeżeli odwołanie członka komisji nastąpiło na 4 dni przed dniem głosowania lub później.

8. Jeżeli odwołanie członka obwodowej komisji wyborczej nastąpiło na 4 dni przed dniem głosowania lub później albo gdy pełnomocnik nie zgłosił kandydata do obwodowej komisji wyborczej w miejsce odwołanego członka tej komisji, a w składzie komisji pozostało mniej niż pięciu członków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzupełnia skład komisji tylko do liczby pięciu członków, z zastrzeżeniem ust. 5, powołując w jej skład osoby spełniające warunki, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 12.

Prezydent m. st. Warszawy może powierzyć powołanie obwodowych komisji wyborczych i wykonanie czynności związanych z ich powołaniem zarządom dzielnic m. st. Warszawy.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.), podaje się do wiadomości publicznej, że na obszarze Gminy Mosina, Burmistrz wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
1.    Słup ogłoszeniowy na pl. 20 Października w Mosinie;
2.    Słup ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie;
3.    Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy) Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
4.    Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.

Postanowienie o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652), stanowi się, co następuje:
 
§ 1.
Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 2.
Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r.
 
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
 
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
    MARSZAŁEK SEJMU
    (-) Bronisław Komorowski
 
 
Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 z dnia 21 kwietnia 2010 r.
(Nr 65, poz. 405)
 
KALENDARZ WYBORCZY
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.
 
Data wykonania czynności wyborczych
Treść czynności
1
2
do dnia 26 kwietnia 2010 r.
-    zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 6 maja 2010 r.
-    powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 6 maja 2010 r. do godz. 2400
-    zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania
do dnia 16 maja 2010 r.
-    podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do dnia 21 maja 2010 r.
-    zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do dnia 28 maja 2010 r. 
-    zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 30 maja 2010 r.
-    podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
od dnia 30 maja 2010 r.
do dnia 6 czerwca 2010 r. 
-    składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 31 maja 2010 r.
-    podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
od dnia 5 czerwca 2010 r.
do dnia 18 czerwca 2010 r. do godz. 2400
-    nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,
-    odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
do dnia 6 czerwca 2010 r.
-    powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
-    sporządzenie spisów wyborców przez gminy
do dnia 10 czerwca 2010 r.
-    składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
-    składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
do dnia 15 czerwca 2010 r.
-    składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
do dnia 17 czerwca 2010 r.
-    zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach   głosowania utworzonych na tych statkach,
-    zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 2400
-    zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 20 czerwca 2010 r. godz. 600-2000  
-    głosowanie
 

Informacje ogólne

Informujemy, że wszelkie dodatkowe informacje nt. Wyborów Prezydenta RP można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej