Obwieszczenie o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 września 2023 r.
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 114 z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Mosina, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

  1. Słup ogłoszeniowy na ul. Plac 20 Października w Mosinie;
  2. Słup ogłoszeniowy na ul. Krotowskiego (rejon skrzyżowania z ul. Garbarską);
  3. Słup ogłoszeniowy na ul. Poznańskiej (przy Szkole Podstawowej nr 1)
  4. Słup ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie (naprzeciwko wjazdu na parking pomiędzy MOK i GBS Mosina);
  5. Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy) Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
  6. Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę Targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.

 

Burmistrz Gminy Mosina: Dominik Michalak