Wybory Parlamentarne 2023

Logo wyborów Parlamentarnych 2023
 

 


Wyniki głosowania na terenie Gminy Mosina

Wyniki głosowania do Sejmu

Frekwencja: 82,11%


Wyniki głosowania do Senatu

Frekwencja: 82,04%


Frekwencja w referendum: 34,89%


 
Oficjalne wyniki głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z podziałem na poszczególne obwody oraz kandydatów, dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
 

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

INFORMACJA O GODZINACH ROZPOCZĘCIA PRACY
PRZEZ OBWODOWYCH KOMISJE WYBORCZE
NA TERENIE GMINY MOSINA

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, iż Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Mosina powołane do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w dniu głosowania, tj. w niedzielę 15 października 2023 r., rozpoczynają pracę w następujących godzinach:

 

Nr OKW

 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Godzina rozpoczęcia pracy OKW

1

Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78

05:45

2

Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78

06:00

3

Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 5

05:30

4

Szkoła Podstawowa, Rogalinek ul. Poznańska 19

06:00

5

Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8

06:00

6

Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A

06:00

7

Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3

06:00

8

Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19

06:00

9

Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43

06:00

10

Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43

06:00

11

Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6

06:00

12

Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28

06:00

13

Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16

06:00

14

Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4

06:00

15

Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Budzyńska 12

06:00

16

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2

05:30

17

Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1

06:00

18

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2

06:00

19

Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75

06:00

20

Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75

06:00

21

Świetlica Wiejska, Sowinki 1C

06:00

22

Świetlica Wiejska, Borkowice 25

05:30

23

Świetlica Wiejska, Dymaczewo Nowe ul. Wincentego Witosa 11

06:00

24

Świetlica Wiejska, Mieczewo ul. Szeroka 6

06:00

25

Świetlica Wiejska, Radzewice ul. Długa 17

05:30

26

Świetlica Wiejska, Wiórek ul. Podleśna 12

06:00

27

Świetlica Wiejska, Żabinko 33

06:00

28

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów-Szpital w Ludwikowie

06:00

Głosowanie w lokalach wyborczych (poza obwodem zamkniętym w Ludwikowie) odbywa się od godziny 7.00 do godziny 21.00.
Burmistrz Gminy Mosina: Dominik Michalak

 


Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu o kandydatach


Informacja o składach oraz pełnionych funkcjach w OKW

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

na obszarze właściwości

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury:

1.

Kinga Linke, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Katarzyna Sobolewska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno - Zastępca Przewodniczącego

3.

Arkadiusz Wojciech Bober, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek

4.

Piotr Gronek, zgłoszony przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Czapury - Członek

5.

Sara Gronek, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Czapury - Członek

6.

Mariusz Rafał Klemczak, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Poznań - Członek

7.

Sandra Liwia Leonarczyk, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Borkowice - Członek

8.

Dorota Pazgrat, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Czapury - Członek

9.

Patryk Pieczyński, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Świątniki - Członek

10.

Julia Karolina Skrobacka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Poznań - Członek

11.

Aleksandra Szklarz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

12.

Aleksandra Jagoda Świerzewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Czapury - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury:

1.

Artur Sobolewski, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno - Przewodniczący

2.

Maria Hanna Janiszewska-Gaspars, zgłoszona przez KW POLSKA JEST JEDNA, zam. Wiórek - Zastępca Przewodniczącego

3.

Marta Magdalena Filipiak-Pierszalska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina - Członek

4.

Róża Katarzyna Kałużna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

5.

Katarzyna Klatkiewicz, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Rogalinek - Członek

6.

Oliwia Laura Klemczak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Poznań - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice:

1.

Justyna Czapelska, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Daszewice - Przewodniczący

2.

Beata Magdalena Zajdowicz-Kuśmierek, zgłoszona przez KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Kinga Gronek, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Czapury - Członek

4.

Monika Maria Kujawa, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Daszewice - Członek

5.

Justyna Leonarczyk, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Borkowice - Członek

6.

Agata Lubowicka, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Mosina - Członek

7.

Paulina Ludwiczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina - Członek

8.

Krzysztof Łuczak, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Skrzynki - Członek

9.

Waldemar Stanisław Matuszak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

10.

Jolanta Katarzyna Nowak, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek

11.

Tomasz Józef Rychlik, zgłoszony przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Daszewice - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek:

1.

Alicja Agata Plenzler, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Monika Anna Gierszal, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Bartosz Dłubała, zgłoszony przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek - Członek

4.

Łukasz Krzysztof Gumpert, zgłoszony przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Mosina - Członek

5.

Monika Klauzińska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Rogalin - Członek

6.

Marcin Łuczak, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Skrzynki - Członek

7.

Jacek Michalski, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek

8.

Alicja Elżbieta Sroka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina - Członek

9.

Hubert Jacek Sroka, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin:

1.

Ziemowit Maląg, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Krosno - Przewodniczący

2.

Zbigniew Grygier, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Sasinowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Adam Bąk, zgłoszony przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Rogalin - Członek

4.

Jakub Kamiński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin - Członek

5.

Daria Maria Kopaszewska, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek

6.

Michalina Anna Łuczak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina - Członek

7.

Agnieszka Paulina Śmiałek, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki:

1.

Beata Tomczak, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Świątniki - Przewodniczący

2.

Tomasz Stefaniak, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Zofia Ignaszewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świątniki - Członek

4.

Agata Rusiniak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Rogalin - Członek

5.

Joanna Magdalena Skrzypczak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Pecna - Członek

6.

Marta Stawik, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Świątniki - Członek

7.

Bogumiła Maria Walczak, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Świątniki - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki:

1.

Joanna Szczepanek, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Izabela Bagrowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Pecna - Zastępca Przewodniczącego

3.

Katarzyna Bocian, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pecna - Członek

4.

Olga Czerwińska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Krosno - Członek

5.

Bartosz Kozak, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek

6.

Monika Iwona Michalska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

7.

Jędrzej Piotr Sroka, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna:

1.

Kinga Szwarc, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Rogalinek - Przewodniczący

2.

Beata Szeszuła, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Pecna - Zastępca Przewodniczącego

3.

Karol Ciężki, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pecna - Członek

4.

Magdalena Dutkiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

5.

Julia Oliwia Jakubowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Mosina - Członek

6.

Dorota Anna Kordylewska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina - Członek

7.

Dorota Matuszczak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Pecna - Członek

8.

Agnieszka Natalia Nowakowska, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek

9.

Joanna Zalewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko:

1.

Iwona Teresa Piotrowska, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Krosinko - Przewodniczący

2.

Remigiusz Roszak, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Krosno - Zastępca Przewodniczącego

3.

Marta Binkowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek

4.

Barbara Stanisława Czerniejewska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Krosno - Członek

5.

Arleta Katarzyna Kowalczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

6.

Ewa Kowalewska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina - Członek

7.

Paulina Makowiecka-Cieślak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina - Członek

8.

Julita Nowak, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno - Członek

9.

Agnieszka Wolna, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Pecna - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Zespół Szkół, ul. Główna 43, 62-050 Krosno:

1.

Dorota Helena Borowska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno - Przewodniczący

2.

Krzysztof Janiak, zgłoszony przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Pecna - Zastępca Przewodniczącego

3.

Sandra Maria Bożek, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Członek

4.

Jerzy Sławomir Falbierski, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mosina - Członek

5.

Ewa Jolanta Jakubowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

6.

Anetta Maślanka, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Krosno - Członek

7.

Anna Katarzyna Piotrowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina - Członek

8.

Monika Skotarczak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Krosinko - Członek

9.

Dorota Wechta, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Pecna - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno:

1.

Magdalena Ewa Batura, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Katarzyna Lulka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Patryk Barański, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Członek

4.

Jadwiga Teresa Jarońska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Krosno - Członek

5.

Beata Kacza, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Krosinko - Członek

6.

Katarzyna Kaniewska, zgłoszona przez KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, zam. Krosno - Członek

7.

Maria Leśniewicz, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo - Członek

8.

Barbara Sikora, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina - Członek

9.

Konrad Adam Śliwiński, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina:

1.

Maciej Szymański, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Beata Iwona Majewska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Poznań - Zastępca Przewodniczącego

3.

Danuta Białas, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek

4.

Elżbieta Bogucka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

5.

Dominik Cichosz, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina - Członek

6.

Michalina Falbierska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mosina - Członek

7.

Grzegorz Lewendoski, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Członek

8.

Adam Szukała, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek

9.

Mateusz Szymański, zgłoszony przez KW POLSKA JEST JEDNA, zam. Krosno - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina:

1.

Anita Ćwiklińska, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Krosno - Przewodniczący

2.

Anna Jasiak, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Krosno - Zastępca Przewodniczącego

3.

Klaudia Alicja Koralewska, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek

4.

Justyna Kozica, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina - Członek

5.

Wiesława Mania, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Krosno - Członek

6.

Henryk Pawlikowski, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek

7.

Alicja Elżbieta Stachowiak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

8.

Adam Szeszuła, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Członek

9.

Dorota Szóstak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina - Członek

10.

Jacek Jakub Walczak, zgłoszony przez KW POLSKA JEST JEDNA (uzupełnienie składu), zam. Krosno - Członek

11.

Joanna Zalewska-Kruk, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina:

1.

Jolanta Irena Szymczak, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Jakub Piotr Pikiński, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Monika Janiak, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pecna - Członek

4.

Jolanta Katarzyna Kiszka, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina - Członek

5.

Aneta Teresa Litke, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek

6.

Katarzyna Plenzler, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

7.

Brajan Piotr Poprawka, zgłoszony przez KW POLSKA JEST JEDNA, zam. Mosina - Członek

8.

Bartosz Sobolewski, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno - Członek

9.

Maria Jolanta Thiele, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Przedszkole Nr 2, ul. Budzyńska 12, 62-050 Mosina:

1.

Izabela Baranowska, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Srocko Wielkie - Przewodniczący

2.

Ewa Maria Rogal, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Sonia Anna Banaś, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Mosina - Członek

4.

Iwona Anna Czamańska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek

5.

Elżbieta Kaczor, zgłoszona przez KW POLSKA JEST JEDNA, zam. Krosno - Członek

6.

Anna Malak, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Krosno - Członek

7.

Magdalena Pieron-Bereta, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Krosno - Członek

8.

Piotr Ratajczak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

9.

Katarzyna Rothe, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina - Członek

10.

Bożena Teresa Siekierska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Członek

11.

Edyta Anna Śpiączka, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina:

1.

Hanna Krystyna Konieczna, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Michalina Maria Gierszal, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Małgorzata Danuta Kozłowska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina - Członek

4.

Piotr Kuhnke, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

5.

Magdalena Marta Mocek, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek

6.

Edyta Senftleben-Kostrzewska, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Sowinki - Członek

7.

Magdalena Sikora, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina - Członek

8.

Magdalena Walkowiak, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pecna - Członek

9.

Monika Wolgetan, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina:

1.

Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Anna Latecka, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Kinga Dublaga, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Mosina - Członek

4.

Zbigniew Jan Kovats, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

5.

Sabina Kuźnia-Andrzejewska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mosina - Członek

6.

Agnieszka Neyman, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Puszczykowo - Członek

7.

Dorota Joanna Szymańska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina - Członek

8.

Adrianna Wasielewska, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina:

1.

Bożena Zofia Grabianowska, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Justyna Senftleben-Łuczak, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Sowinki - Zastępca Przewodniczącego

3.

Sylwia Maria Czajka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Krosno - Członek

4.

Marta Jeżewicz, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina - Członek

5.

Regina Niedzielska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

6.

Przemysław Piątkowski, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mosina - Członek

7.

Lucyna Zofia Rosińska, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek

8.

Wanda Sikorska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Członek

9.

Weronika Tomczak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:

1.

Mirela Zofia Baranowska, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Baranowo - Przewodniczący

2.

Renata Mieczysława Piechocka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Paulina Błoszyk, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo - Członek

4.

Magdalena Burdajewicz, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Drużyna - Członek

5.

Elżbieta Dymkowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek

6.

Anna Maria Młody, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Członek

7.

Emilia Skrzypek, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Mosina - Członek

8.

Eleonora Barbara Wieczorek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

9.

Teresa Zaporowska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:

1.

Małgorzata Krystyna Kasprzyk, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Zuzanna Justyna Łuczak, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Sowinki - Zastępca Przewodniczącego

3.

Katarzyna Maria Ebelewicz, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo - Członek

4.

Małgorzata Gazda, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Puszczykowo - Członek

5.

Andrzej Jankowiak, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek

6.

Emilia Halina Kosicka, zgłoszona przez KW POLSKA JEST JEDNA, zam. Dymaczewo Stare - Członek

7.

Mateusz Wojciech Marcinkowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

8.

Maria Skrzypek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO „PIAST”, zam. Mosina - Członek

9.

Bożena Zawadowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Krosno - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Świetlica Wiejska, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki:

1.

Katarzyna Żaneta Frydrychowicz, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Ewa Naskręt, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Maciej Giernacki, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Rogalinek - Członek

4.

Adrian Adam Ginter, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina - Członek

5.

Szymon Wojciech Niemczykiewicz, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Członek

6.

Katarzyna Orkiszewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek

7.

Małgorzata Tomczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krajkowo - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22, Świetlica Wiejska, Borkowice 25, 62-053 Borkowice:

1.

Daniel Stanisław Radosz, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Drużyna - Przewodniczący

2.

Agata Kupsik, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Borkowice - Zastępca Przewodniczącego

3.

Ewelina Jasińska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Krosno - Członek

4.

Aneta Maria Krawczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Krosno - Członek

5.

Paweł Maciej Szuman, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

6.

Sylwia Elżbieta Zeidler, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Krosno - Członek

7.

Magdalena Zielniewicz, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23, Świetlica Wiejska, ul. Wincentego Witosa 11, 62-050 Dymaczewo Nowe:

1.

Żaneta Kaczmarek, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Krosinko - Przewodniczący

2.

Katarzyna Bernadeta Kasprzyk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Marzena Glinkowska, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Krosinko - Członek

4.

Maciej Andrzej Kordylewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

5.

Joanna Maria Miller, zgłoszona przez KW POLSKA JEST JEDNA, zam. Dymaczewo Stare - Członek

6.

Monika Skrobiszewska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krosno - Członek

7.

Daniel Bogumił Stępniak, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Krosinko - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24, Świetlica Wiejska, ul. Szeroka 6, 62-022 Mieczewo:

1.

Alicja Magdalena Wendzonka, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Świątniki - Przewodniczący

2.

Bartosz Zalesiński, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Kiełczewo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Bartosz Borowski, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Członek

4.

Jakub Dominik Jungermann, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

5.

Bogumiła Longina Tymel, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Świątniki - Członek

6.

Romuald Wawrzynkiewicz, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Czapury - Członek

7.

Martyna Woźniak, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mieczewo - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25, Świetlica Wiejska, ul. Długa 17, 62-022 Radzewice:

1.

Paweł Sroka, zgłoszony przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Radzewice - Przewodniczący

2.

Marta Tymel, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Radzewice - Zastępca Przewodniczącego

3.

Julia Joanna Borowska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Członek

4.

Marzena Barbara Jungermann, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

5.

Julita Anna Nowak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Skórzewo - Członek

6.

Barbara Pieczyńska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Świątniki - Członek

7.

Weronika Rusiniak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Rogalin - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26, Świetlica Wiejska, ul. Podleśna 12, 61-160 Wiórek:

1.

Anna Maria Lipa, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Katarzyna Leszczyńska, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Mosina - Zastępca Przewodniczącego

3.

Sławomir Fajfer, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Luboń - Członek

4.

Klaudia Karasińska-Filipiak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina - Członek

5.

Agnieszka Mieloch, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Czapury - Członek

6.

Rajmund Plenzler, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina - Członek

7.

Monika Joanna Wachowiak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27, Świetlica Wiejska, Żabinko 33, 62-050 Żabinko:

1.

Andrzej Edward Raźny, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Krosno - Przewodniczący

2.

Małgorzata Kinga Stańczak, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Baranowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Justyna Hołyńska-Matela, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pecna - Członek

4.

Szymon Kędziora, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Mosina - Członek

5.

Krzysztof Manulewicz, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Pecna - Członek

6.

Marzena Piotrowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krajkowo - Członek

7.

Agnieszka Maria Wechta, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo - Członek


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów-Szpital w Ludwikowie, ul. Leśna 1, 62-050 Ludwikowo:

1.

Robert Jarosław Ryszewski, zgłoszony przez KW PIAST-JMENIŚ, zam. Mosina - Przewodniczący

2.

Lidwina Karnabal, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Rogalinek - Zastępca Przewodniczącego

3.

Natalia Bączyk, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Iłówiec - Członek

4.

Eulalia Ewa Jankowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina - Członek

5.

Katarzyna Szczepaniak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina - Członek

6.

Magdalena Barbara Walkowiak, zgłoszona przez KW PIAST-JMENIŚ (uzupełnienie składu), zam. Krosinko - Członek

7.

Danuta Żabińska-Falbierska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mosina - Członek


Komunikat ws szkolenia członków ObKW

KOMUNIKAT
URZĘDNIKA WYBORCZEGO w MOSINIE


Szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych, odbędą się wg następującego harmonogramu:

 • Dla członków ObKW od nr 1 do 14 - 5 października 2023 r. (czwartek) w Sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury  (ul. Dworcowa 4) o godz. 15.30;
 • Dla członków ObKW od nr 15-28 - 5 października 2023 r. (czwartek) Sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury  (ul. Dworcowa 4) o godz. 18.15. Po zakończeniu spotkania odbędzie się jeszcze dodatkowe szkolenie w zakresie specyfiki głosowania w obwodzie odrębnym, dla członków ObKW nr 28.

Dodatkowo w trakcie spotkania odbędzie się I posiedzenie komisji, podczas którego musi nastąpi jej ukonstytuowanie, tj. wybór przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego oraz zostanie ustalony harmonogram pracy komisji.

UWAGA!!! - Obecność obowiązkowa!

 

Urzędnik Wyborczy w Mosinie: Bartosz Dmochowski


Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Imienny wykaz osób powołanych w skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Mosinie

(w układzie alfabetycznym wg nazwisk)

Imię i nazwisko Numer obwodu
Bagrowska Izabela  7
Banaś Sonia Anna 15
Baranowska Izabela  15
Baranowska Mirela Zofia 19
Barański Patryk  11
Batura Magdalena Ewa 11
Bączyk Natalia  28
Bąk Adam  5
Białas Danuta  12
Binkowska Marta  9
Błoszyk Paulina  19
Bober Arkadiusz Wojciech 1
Bocian Katarzyna  7
Bogucka Elżbieta  12
Borowska Dorota Helena 10
Borowska Julia Joanna 25
Borowski Bartosz  24
Bożek Sandra Maria 10
Burdajewicz Magdalena  19
Cichosz Dominik  12
Ciężki Karol  8
Cudak Jagoda Agnieszka 4
Czajka Sylwia Maria 18
Czamańska Iwona Anna 15
Czapelska Justyna  3
Czerniejewska Barbara Stanisława 9
Czerwińska Olga  7
Ćwiklińska Anita  13
Dłubała Bartosz  4
Dublaga Kinga  17
Dutkiewicz Magdalena  8
Dymkowska Elżbieta  19
Ebelewicz Katarzyna Maria 20
Fajfer Sławomir  26
Falbierska Michalina  12
Falbierski Jerzy Sławomir 10
Filipiak-Pierszalska Marta Magdalena 2
Frydrychowicz Katarzyna Żaneta 21
Gazda Małgorzata  20
Giernacki Maciej  21
Gierszal Michalina Maria 16
Gierszal Monika Anna 4
Ginter Adrian Adam 21
Glinkowska Marzena  23
Grabianowska Bożena Zofia 18
Gronek Kinga  3
Gronek Piotr  1
Gronek Sara  1
Grygier Zbigniew  5
Gumpert Łukasz Krzysztof 4
Hołyńska-Matela Justyna  27
Ignaszewska Zofia  6
Jakubowska Arleta  1
Jakubowska Ewa Jolanta 10
Jakubowski Rafał Marcin 8
Janiak Krzysztof  10
Janiak Monika  14
Janiszewska-Gaspars Maria Hanna 2
Jankowiak Andrzej  20
Jankowska Eulalia Ewa 28
Jarońska Jadwiga Teresa 11
Jasiak Anna  13
Jasińska Ewelina  22
Jeżewicz Marta  18
Jungermann Jakub Dominik 24
Jungermann Marzena Barbara 25
Kacza Beata  11
Kaczmarek Żaneta  23
Kaczor Elżbieta  15
Kałużna Róża Katarzyna 2
Kamiński Jakub  5
Kaniewska Katarzyna  11
Karasińska-Filipiak Klaudia  26
Karnabal Lidwina  28
Kasprzyk Katarzyna Bernadeta 23
Kasprzyk Małgorzata Krystyna 20
Kędziora Szymon  27
Kiszka Jolanta Katarzyna 14
Klatkiewicz Katarzyna  2
Klauzińska Monika  4
Klemczak Mariusz Rafał 1
Klemczak Oliwia Laura 2
Konieczna Hanna Krystyna 16
Kopaszewska Daria Maria 5
Koralewska Klaudia Alicja 13
Kordylewska Dorota Anna 8
Kordylewski Maciej Andrzej 23
Kosicka Emilia Halina 20
Kovats Zbigniew Jan 17
Kowalczyk Arleta Katarzyna 9
Kowalewska Ewa  9
Kozak Bartosz  7
Kozica Justyna  13
Kozłowska Małgorzata Danuta 16
Krawczyk Aneta Maria 22
Kuhnke Piotr  16
Kujawa Monika Maria 3
Kupsik Agata  22
Kuźnia-Andrzejewska Sabina  17
Latecka Anna  17
Leonarczyk Justyna  3
Leonarczyk Sandra Liwia 1
Leszczyńska Katarzyna  26
Leśniewicz Maria  11
Lewendoski Grzegorz  12
Linke Kinga  1
Lipa Anna Maria 26
Litke Aneta Teresa 14
Lubowicka Agata  3
Lulka Katarzyna  11
Łuczak Krzysztof  3
Łuczak Marcin  4
Łuczak Michalina Anna 5
Łuczak Zuzanna Justyna 20
Majewska Beata Iwona 12
Makowiecka-Cieślak Paulina  9
Malak Anna  15
Maląg Ziemowit  5
Mania Wiesława  13
Manulewicz Krzysztof  27
Marcinkowski Mateusz Wojciech 20
Maślanka Anetta  10
Matusiak-Kapczyńska Maja Barbara 17
Matuszak Waldemar Stanisław 3
Matuszczak Dorota  8
Michalska Monika Iwona 7
Michalski Jacek  4
Mieloch Agnieszka  26
Miller Joanna Maria 23
Młody Anna Maria 19
Mocek Magdalena Marta 16
Naskręt Ewa  21
Neyman Agnieszka  17
Niedzielska Regina  18
Niemczykiewicz Szymon Wojciech 21
Nowak Jolanta Katarzyna 3
Nowak Julita  9
Nowak Julita Anna 25
Nowakowska Agnieszka Natalia 8
Orkiszewska Katarzyna  21
Pawlikowski Henryk  13
Pazgrat Dorota  1
Piątkowski Przemysław  18
Piechocka Renata Mieczysława 19
Pieczyńska Barbara  25
Pieczyński Patryk  1
Pieron-Bereta Magdalena  15
Pikiński Jakub Piotr 14
Piotrowska Anna Katarzyna 10
Piotrowska Iwona Teresa 9
Piotrowska Marzena  27
Plenzler Alicja Agata 4
Plenzler Katarzyna  14
Plenzler Rajmund  26
Poprawka Brajan Piotr 14
Radosz Daniel Stanisław 22
Ratajczak Piotr  15
Raźny Andrzej Edward 27
Rogal Ewa Maria 15
Rosińska Lucyna Zofia 18
Roszak Remigiusz  9
Rothe Katarzyna  15
Rothe Katarzyna  16
Rusiniak Agata  6
Rusiniak Weronika  25
Rychlik Tomasz Józef 3
Ryszewski Robert Jarosław 28
Sabiłło Maciej Józef 13
Senftleben-Łuczak Justyna  18
Siekierska Bożena Teresa 15
Sikora Magdalena  16
Sikorska Wanda  18
Skotarczak Monika  10
Skrobiszewska Monika  23
Skrzypczak Joanna Magdalena 6
Skrzypek Emilia  19
Skrzypek Maria  20
Sobolewska Katarzyna  1
Sobolewski Artur  2
Sobolewski Bartosz  14
Sroka Hubert Jacek 4
Sroka Jędrzej Piotr 7
Sroka Paweł  25
Stachowiak Alicja Elżbieta 13
Stańczak Małgorzata Kinga 27
Stawik Marta  6
Stefaniak Tomasz  6
Stępniak Daniel Bogumił 23
Szczepanek Joanna  7
Szczepaniak Katarzyna  28
Szczepański Filip  3
Szeszuła Adam  13
Szeszuła Beata  8
Szklarz Aleksandra  1
Szóstak Dorota  13
Szukała Adam  12
Szuman Paweł Maciej 22
Szwarc Kinga  8
Szymańska Dorota Joanna 17
Szymański Maciej  12
Szymański Mateusz  12
Szymczak Jolanta Irena 14
Śliwiński Konrad Adam 11
Śmiałek Agnieszka Paulina 5
Śpiączka Edyta Anna 15
Świerzewska Aleksandra Jagoda 1
Thiele Maria Jolanta 14
Tomaszewski Jakub Ludwik 11
Tomczak Beata  6
Tomczak Małgorzata  21
Tomczak Weronika  18
Tymel Bogumiła Longina 24
Tymel Marta  25
Wachowiak Monika Joanna 26
Walczak Bogumiła Maria 6
Walkowiak Magdalena  16
Walkowiak Magdalena Barbara 28
Wasielewska Adrianna  17
Wawrzynkiewicz Romuald  24
Wechta Agnieszka Maria 27
Wechta Dorota  10
Wendzonka Alicja Magdalena 24
Wieczorek Eleonora Barbara 19
Wolgetan Monika  16
Wolna Agnieszka  9
Woźniak Martyna  24
Zajdowicz-Kuśmierek Beata Magdalena 3
Zalesiński Bartosz  24
Zalewska Joanna  8
Zalewska-Kruk Joanna  13
Zaporowska Teresa  19
Zawadowska Bożena  20
Zeidler Sylwia Elżbieta 22
Zielniewicz Magdalena  22
Żabińska-Falbierska Danuta  28

Komunikat o dowozach

KOMUNIKAT

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że ze względu na brak spełnienia przesłanek wynikających z ustawy - Kodeks wyborczy, nie będzie organizował ani transportu do lokali wyborczych i transportu powrotnego (art. 37e Kodeksu wyborczego), ani bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców (art. 37f Kodeksu wyborczego).

Jednak w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania, wyborcy mający problemy z poruszaniem się oraz samodzielnym dotarciem do właściwego lokalu wyborczego, którzy równocześnie nie chcą skorzystać z innych alternatywnych form głosowania np. przez pełnomocnika czy głosowania korespondencyjnego, mogą liczyć na pomoc Gminy Mosina w zakresie organizacji bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem. Zgłoszenia w formie ustnej, pisemnie lub w formie elektronicznej, należy przekazywać do Urzędu Miejskiego w Mosinie do dnia 2 października 2023 r. do godz. 17.00.

Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą pod adresem Urzędu Miejskiego w Mosinie (ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina), zgłoszenia ustne przyjmowane będą pod numerem telefonu 611-018-226 w godzinach pracy Urzędu, natomiast zgłoszenia elektroniczne pod adresem: wybory@mosina.pl lub przez ePUAP (/km1dkc653m/SkrytkaESP). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, informację o opiekunie, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. Na podstawie takiego zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Wzór zgłoszenia  Ikona pliku Word Ikona pliku PDF

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podziale Gminy Mosina na obwody głosowania

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 września 2023 r.

            Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Gminy Mosina podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

1

CZAPURY

Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

2

BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN

Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

3

DASZEWICE

Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 5, Daszewice

4

ROGALINEK, SASINOWO

Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 19, Rogalinek

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

5

ROGALIN

Szkoła Podstawowa w Rogalinie,
ul. Poznańska 8, Rogalin

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

6

ŚWIĄTNIKI

Świetlica Wiejska,
ul. Kórnicka 8A, Świątniki

7

DRUŻYNA, NOWINKI

Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki

8

KONSTANTYNOWO, PECNA

Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

9

JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO

Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

10

KROSNO, ulice: Główna, Graniczna, Jasna, Jesienna, Kamienna, Krosińska, Leśna, Nadleśna, Orzechowa, Piaskowa, Pogodna, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Tęczowa, Tylna od nr 29 do nr 63 (nieparzyste), od nr 34 do nr 58 (parzyste), Wiosenna, Zielona, Żwirowa.

Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

11

KROSNO, ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Miodowe, Osiedle Olszynka, Polna, Tylna od nr 1 do nr 27 (nieparzyste), od nr 2 do nr 32 (parzyste).

Świetlica Wiejska,
ul. Piaskowa 6, Krosno

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

12

MOSINA – Osiedle nr 3, ulice: Akacjowa, Biskupa Franciszka Stefanowicza, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa od nr 14 do nr 29, Leszczyńska od nr 1 do nr 49 (nieparzyste), od nr 10 do nr 32 (parzyste), Łazienna, Miła, Ogrodowa, Olchowa, Strzałowa, Strzelecka od nr 1 do nr 41 (nieparzyste), od nr 2 do nr 92 (parzyste), Torowa, Wierzbowa.

Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina

13

MOSINA – Osiedle nr 3, ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Głogowa, Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana III Sobieskiego, Jana Cybisa, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Juliana Ursyna Niemcewicza, Katarzyny Kobro, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Leona Wyczółkowskiego, Leszczyńska od nr 53 do nr 115 (nieparzyste), od nr 38 do nr 90 (parzyste), Mieszka I, Skryta, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Strzelecka od nr 43 do nr 157 (nieparzyste), od nr 94 do nr 140 (parzyste), Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Strzemińskiego, Wojciecha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej.

Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16, Mosina

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

14

MOSINA – Osiedle nr 5, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego, Stanisława Lema,
Śremska od nr 16 do nr 79.

Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

15

MOSINA – Osiedle nr 6, ulice: Budzyńska, Aleksandra Fredry, Kilińskiego od nr 7 do nr 15, Kołłątaja, Konopnickiej, Krotowskiego od nr 5 do nr 16 oraz 16A, 16B, 16C i 16D, Krótka, Mickiewicza, Na Wzgórzu, Niepodległości, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska, Harcerska, Fiedlera, Henryka Łasaka, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska 1A, Tadeusza Ślusarskiego, Glinki, Cegielniana;

MOSINA-Osiedle nr 7, ulice: Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrieli Zapolskiej, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, Mariana Brandysa, Marii Kownackiej,
Marii Kuncewiczowej, Władysława Komara.

Przedszkole Nr 2,
ul. Budzyńska 12, Mosina

16

MOSINA – Osiedle nr 1, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego od nr 1 do nr 6A, od nr 16 do nr 19, Kolejowa od nr 1 do nr 13, od nr 30 do nr 35, Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego od nr 1 do nr 4, od nr 17 do nr 18, Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, rondo Budzyń, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka od nr 1 do nr 5 oraz od nr 76 do nr 81, Spokojna, Szkolna, Śremska od nr 1 do nr 15, od nr 80 do nr 86, Tylna, Wawrzyniaka, Wąska.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina

17

MOSINA – Osiedle nr 2, ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jałowcowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Piotra Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Mariana Obsta, Osiedlowa, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska nr 1, od nr 2 do nr 33, Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec.

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

18

MOSINA – Osiedle nr 4, ulice: Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka od nr 46 do nr 47 oraz nr 47A, nr 47B, Sowińskiego od nr 1 do nr 32, od nr 37 do nr 42A, Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa.

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2, Mosina

19

MOSINA – Osiedle nr 4, ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego od nr 33 do nr 36, Topolowa, Wiśniowa.

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

20

MOSINA – Osiedle nr 4, ulice: Bruno Schulza, Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka od nr 6 do nr 45, 45A, od nr 48 do nr 75, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wiosny Ludów, Witolda Gombrowicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

21

SOWINIEC, SOWINKI, BOGULIN, BARANOWO, KRAJKOWO, BARANÓWKO

Świetlica Wiejska,
Sowinki 1C

22

BOLESŁAWIEC, BORKOWICE

Świetlica Wiejska,
Borkowice 25

23

DYMACZEWO NOWE, DYMACZEWO STARE

Świetlica Wiejska,
ul. Wincentego Witosa 11, Dymaczewo Nowe

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

24

MIECZEWO

Świetlica Wiejska,
ul. Szeroka 6, Mieczewo

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

25

RADZEWICE

Świetlica Wiejska,
ul. Długa 17, Radzewice

26

WIÓREK

Świetlica Wiejska,
ul. Podleśna 12, Wiórek

27

ŻABINKO

Świetlica Wiejska,
Żabinko 33, Żabinko

(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami)

28

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII
IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW – SZPITAL W LUDWIKOWIE

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - Szpital w Ludwikowie,
ul. Leśna 1, Ludwikowo

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Mosina najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie obwodów głosowania na terenie Gminy Mosina


Obwieszczenie o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 września 2023 r.
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 114 z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Mosina, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

 1. Słup ogłoszeniowy na ul. Plac 20 Października w Mosinie;
 2. Słup ogłoszeniowy na ul. Krotowskiego (rejon skrzyżowania z ul. Garbarską);
 3. Słup ogłoszeniowy na ul. Poznańskiej (przy Szkole Podstawowej nr 1)
 4. Słup ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie (naprzeciwko wjazdu na parking pomiędzy MOK i GBS Mosina);
 5. Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy) Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
 6. Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę Targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.

 

Burmistrz Gminy Mosina: Dominik Michalak

 


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r.

Treść obwieszczenia PKW


Informacje dla osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w Mosinie

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 
Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 28 sierpnia 2023 r.
Wykaz znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz zmianach do tej uchwały.

Uchwała nr 79/2019 PKW z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego (+ załącznik).
W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje.
„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. nie dotyczy
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa."

W Mosinie - Osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa wielkopolskiego, ujętymi w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin województwa wielkopolskiego.
.

Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji. W razie zgłoszenia tego samego kandydata w więcej niż jednej gminie – rozpatrywane będzie tylko zgłoszenie, które wpłynęło i zostało jako pierwsze wprowadzone do systemu informatycznego, natomiast w razie zgłoszenia tego samego kandydata do więcej niż jednej komisji w danej gminie – rozpatrywane będzie tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.
Wykaz stałych obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji obwodowych został określony Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Mosina na stałe obwody głosowania.

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach określonych w uchwale z dnia 5 sierpnia 2019 r.

 • WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.docx
 
 • WZÓR -  Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf


Termin zgłaszania
 przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 15 września 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmują Urzędnicy wyborczy, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina - pok. nr 15 w godzinach urzędowania (Pn 9.00-17.00; Wt-Pt 7.00-15.00).

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć!

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 - 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.
W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Poznaniu I.

Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]".

Indywidualne zgłoszenia na członków komisji należy przekazywać na dodatkowo opracowanych drukach:

 • WZÓR - Zgłoszenie indywidualne kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej.docx
 
 • WZÓR - Zgłoszenie indywidualne kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej.pdf

Proszę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zgłoszenia indywidualne mogą być rozpatrywane przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu I jedynie w sytuacji, w której będzie zbyt mało zgłoszeń od komitetów wyborczych!!!


Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

 • Przewodniczący komisji - 800 zł,
 • Zastępca Przewodniczącego - 700 zł,
 • Członek komisji - 600 zł.

Wysokość diet określa Uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.

Ponadto należy zauważyć, że:

 • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
 • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina w sprawie powołania Pełnomocnika ds. wyborów

Zarządzenie Nr IN.0050.41.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 marca 2019 r.
 
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W celu wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych na terenie Gminy Mosina, powołuję Pana Bartosza Dmochowskiego - Kierownika Zespołu Informatyków na Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów.

 

§ 2. Do współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1. zobowiązuję w szczególności:
1)     Referat Organizacyjny w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Pełnomocnika,
2)     Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej w zakresie:
 1. przygotowania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach,
 2. udostępniania spisu wyborców mieszkańcom Gminy Mosina,
 3. wykonywania zadań związanych z udzielaniem pełnomocnictw do głosowania osobom wyznaczonym przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobom, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat,
 4. prowadzenia wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictw do głosowania,
 5. weryfikowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego,
 6. przyjmowania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania,
 7. wykonywania zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów;
3)     Referat Finansowo Budżetowy w zakresie:
 1. prowadzenia ewidencji środków finansowych przeznaczonych na wydatki wyborcze,
 2. prowadzenia sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków związanych z wyborami;

 

§ 3. Zobowiązuję pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, o których mowa w § 2., do udzielania Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów niezbędnej pomocy przy realizacji zadań, o których mowa w § 1.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów.
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

 


Informacja u warunkach udziału w głosowaniu

Informacja

o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497).

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 2. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 3. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest ujmowany spisie wyborców. Można być ujętym tylko w jednym spisie.

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

W spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca:
 
 • zameldowany na pobyt stały na obszarze danej gminy,
 • ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkały stale przebywający na obszarze gminy ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.

 
II. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

 • Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania
 
 • Wyborca:
     
 • czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
 • czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców
   

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

   

We wniosku podaje się:

     
 • nazwisko i imię (imiona),
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL wnioskodawcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.
   

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

 
 • Żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

   

Wniosek składa się w urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

Wyborca, który złożył wniosek o zmianę miejsca głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

 • Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawiony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 • Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich
 

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną ujęci w spisach wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborcy, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek przed dniem wyborów, a nie będzie ich w spisie wyborców, zostaną dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w dniu głosowania.

Wyborcy, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu głosowania, będą mogli głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

 • Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą
 
 • Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. wniosek o zmianę miejsca głosowania.
    We wniosku podaje się:
     
 • nazwisko i imiona,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL wnioskodawcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.
   

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

 
 • Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.
  Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

 



Informacja dotycząca uprawnień osób niepełnosprawnych

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 37a § 4 Kodeksu wyborczego, podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące uprawnień wyborców z niepełnosprawnościami oraz wyborców, który najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat:

 
Najważniejsze terminy:

do 2 października 2023 r.
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski
do 6 października 2023 r.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
do 12 października 2023 r.
 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

 



Kalendarz wyborczy

do dnia 28 sierpnia 2023 r.
 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • powołanie okręgowych komisji wyborczych
od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.
 • składanie przez wyborców wniosków o: - wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, - zmianę miejsca głosowania,
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania
do dnia 6 września 2023 r. do godz. 16:00
 • zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów
do dnia 11 września 2023 r.
 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 15 września 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 25 września 2023 r.
 • powołanie obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
od dnia 30 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. do godz. 24:00
 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 2 października 2023 r.
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski
do dnia 5 października 2023 r.
 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego
do dnia 6 października 2023 r.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
do dnia 10 października 2023 r.
 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,
 • składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
 • składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
do dnia 12 października 2023 r.
 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania
w dniu 13 października 2023 r. o godz. 24:00
 • zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 października 2023 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00
 • głosowanie

Informacja o zarządzeniu wyborów

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent RP Andrzej Duda wyznaczył w nim datę wyborów parlamentarnych na niedzielę 15 października 2023 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

 
Załączniki:

Informacje ogólne

Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje nt. Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 można znaleźć na dedykowanej stronie internetowych Państwowej Komisji Wyborczej
 
 Logo wyborów Parlamentarnych 2023
 
Dodatkowe informacje publikowane są również
na stronie Delegatury KBW w Poznaniu