Postanowienie Nr 459/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 459/2019
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
z uwzględnieniem postanowień o zmianach

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu poznańskiego, w mieście na prawach powiatu Poznaniu, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 463 do postanowienia.
§ 2. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I: Krzysztof Józefowicz


Załącznik nr 91 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Świetlica Wiejska, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury:  
1. Łukasz Dawid Borowski, zgłoszony przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Mosina
2. Ewa Filipiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
3. Monika Gierszal-Kędzierska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mosina
4. Elżbieta Maria Maciejewska-Waligórska, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Czapury
5. Paulina Pawlicka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Rogalin
6. Wiktor Mikołaj Piotrowski, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
7. Krystyna Szczygieł-Nowak, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Czapury
8. Ireneusz Tomaszewski, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina
9. Barbara Maria Tomiak, zgłoszona przez KW UP, zam. Czapury
10. Maria Teresa Witkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin
 

Załącznik nr 92 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury:  
1. Kornelia Adamska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Rogalin
2. Karolina Bąk, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina
3. Michał Maciej Jarzębowski, zgłoszony przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Krosno
4. Dawid Leśniewicz, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
5. Grzegorz Lewendoski, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ,
zam. Mosina
6. Tomasz Jan Mieloch, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Czapury
7. Anna Maria Różańska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin
8. Monika Barbara Skrzypek, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina
9. Julia Jadwiga Żurawska-Sianos, zgłoszona przez KW UP, zam. Mosina
 

Załącznik nr 93 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice:  
1. Marta Grzelak, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2. Izabela Kowalska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mosina
3. Piotr Kustosz, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI,
zam. Mosina
4. Adam Leśniewicz, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
5. Agnieszka Natalia Nowakowska, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Mosina
6. Roman Organiściak, zgłoszony przez KW UP, zam. Rogalinek
7. Beata Teresa Otocka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Babki
8. Małgorzata Kinga Stańczak, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Baranowo
9. Czesław Szłapka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świątniki
 

Załącznik nr 94 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, 62-022 Rogalinek:  
1. Żaneta Anna Janicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowinki
2. Andrzej Konrad Jankowiak, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina
3. Renata Barbara Leśniczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
zam. Świątniki
4. Sylwia Mazurczak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
5. Małgorzata Mieloch, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ,
zam. Rogalinek
6. Rafał Raźny, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI,
zam. Mosina
7. Bartosz Antoni Taisner, zgłoszony przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Mosina
8. Dominik Walczak, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina
9. Jacek Wierzbicki, zgłoszony przez KW UP, zam. Rogalinek
 

Załącznik nr 95 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin:  
1. Anna Bąk, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Rogalinek
2. Paweł Jabłecki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin
3. Katarzyna Maria Kondziela, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA,
zam. Rogalin
4. Bogna Dorota Kreczmer, zgłoszona przez KW II RP, zam. Mosina
5. Agnieszka Organiściak, zgłoszona przez KW UP, zam. Rogalinek
6. Nicola Anna Piotrowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Krosinko
 

Załącznik nr 96 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki:  
1. Tomasz Ciesielski, zgłoszony przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Krosno
2. Zofia Ignaszewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świątniki
3. Michał Matuszczak, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krosinko
4. Tomasz Resler, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina
5. Natalia Barbara Skoroda, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Świątniki
6. Krzysztof Sobański, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ,
zam. Rogalinek
7. Beata Tomczak, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Świątniki
8. Bogumiła Maria Walczak, zgłoszona przez KW UP, zam. Świątniki
9. Martyna Woźniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mieczewo
 

Załącznik nr 97 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki:  
1. Marta Adamczyk, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Puszczykowo
2. Magdalena Błoszyk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Dymaczewo Stare
3. Karol Ciężki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pecna
4. Bartosz Kozak, zgłoszony przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Krosno
5. Maria Jasińska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
6. Aleksandra Krystyna Kotara, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina
7. Arleta Katarzyna Kowalczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
zam. Mosina
8. Piotr Sternal, zgłoszony przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Drużyna
9. Barbara Walkowiak, zgłoszona przez KW UP, zam. Drużyna
 

Załącznik nr 98 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna:  
1. Magdalena Ambroży, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pecna
2. Tomasz Bosiacki, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
3. Elena Maria Cieleńska-Raźny, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Pecna
4. Monika Czaińska, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Krosno
5. Paulina Haremza, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno
6. Dariusz Lewendoski, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ,
zam. Mosina
7. Zofia Poszytek, zgłoszona przez KW II RP, zam. Nowinki
8. Michał Sobieski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pecna
9. Mikołaj Walkowiak, zgłoszony przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Pecna
 

Załącznik nr 99 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko:  
1. Patryk Barański, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mosina
2. Marcin Michał Ćwikliński, zgłoszony przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Poznań
3. Marzena Glinkowska, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Krosinko
4. Iwona Teresa Piotrowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Krosinko
5. Marzena Piotrowska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
6. Andrzej Edward Raźny, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Krosno
7. Milena Adamczak, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW (uzupełnienie składu), zam. Mosina
8. Teresa Zaporowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
9. Krzysztof Stanisław Ziemski, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
 

Załącznik nr 100 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Zespół Szkół, ul. Główna 43, 62-050 Krosno:  
1. Bernadetta Cecylia Borkowska, zgłoszona przez KW UP, zam. Krosinko
2. Sandra Maria Bożek, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ,
zam. Mosina
3. Anita Maria Ćwiklińska, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA,
zam. Mosina
4. Jerzy Sławomir Falbierski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
5. Agnieszka Helak-Haremza, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina
6. Krzysztof Janiak, zgłoszony przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Pecna
7. Anetta Krychowska, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Mosina
8. Jarosław Wiktor Olejniczak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
zam. Krosno
9. Leszek Franciszek Piotrowski, zgłoszony przez KW II RP, zam. Krosno
 

Załącznik nr 101 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno:  
1. Kacper Balcerek-Kałek, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Krosno
2. Magdalena Ewa Batura, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA,
zam. Mosina
3. Dominika Głucha, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna
4. Lech Kołodziejczak, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ,
zam. Mosina
5. Marek Krawiec, zgłoszony przez KW UP, zam. Krosno
6. Bartosz Maślanka, zgłoszony przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Krosno
7. Joanna Sobolewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
8. Beata Maria Tomczak-Taisner, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA,
zam. Mosina
9. Angelika Maria Wróblewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Krosinko
 

Załącznik nr 102 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina:  
1. Izabela Baranowska, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Srocko Wielkie
2. Elżbieta Bogucka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3. Małgorzata Kaźmierczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
4. Adam Michał Kozak, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina
5. Aleksandra Kozak, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Mosina
6. Zuzanna Piotrowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Krosinko
7. Patrycja Kamińska, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP (uzupełnienie składu), zam. Rogalin
8. Justyna Szwarc-Kudła, zgłoszona przez KW UP, zam. Mosina
9. Zuzanna Tylska, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA,
zam. Puszczykowo
 

Załącznik nr 103 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina:  
1. Szymon Ambroży, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pecna
2. Magdalena Małgorzata Bukowska, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA,
zam. Mosina
3. Emilia Maria Filipiak, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Mosina
4. Jolanta Kamińska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ,
zam. Mosina
5. Iwona Teresa Przepiera, zgłoszona przez KW UP, zam. Mosina
6. Marta Przybylska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno
7. Katarzyna Sobolewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
8. Ewelina Waligórska, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Krosno
9. Anna Wojnowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
 

Załącznik nr 104 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina:  
1. Małgorzata Ambroży, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pecna
2. Marian Jakubowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3. Anna Maria Młody, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mosina
4. Janusz Naskręt, zgłoszony przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Mosina
5. Anna Katarzyna Piotrowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina
6. Alina Maria Szcześniak-Czosnek, zgłoszona przez KW UP, zam. Mosina
7. Jolanta Irena Szymczak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina
8. Adrianna Wasielewska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina
9. Dominik Marcin Wiktorowski, zgłoszony przez KW II RP, zam. Mosina
 

Załącznik nr 105 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Przedszkole Nr 2, ul. Budzyńska 12, 62-050 Mosina:  
1. Katarzyna Żaneta Frydrychowicz, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA,
zam. Mosina
2. Joanna Edyta Grobelna, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
3. Anna Cecylia Kędziora, zgłoszona przez KW II RP, zam. Mosina
4. Ewa Katarzyna Kopaszewska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina
5. Elżbieta Piątek, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina
6. Monika Szeszuła, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mosina
7. Joanna Maria Szymczak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina
8. Elżbieta Utracik, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Mosina
9. Grażyna Wereszczyńska, zgłoszona przez KW UP, zam. Mosina
10. Maria Anna Wyzuj, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
11. Marta Zielińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
 

Załącznik nr 106 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina:  
1. Krzysztof Franciszek Czułno, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krobia
2. Piotr Paweł Gąsiorowski, zgłoszony przez KW UP, zam. Mosina
3. Julian Błoszyk, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP (uzupełnienie składu), zam. Krajkowo
4. Maria Magdalena Kaliska, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Mosina
5. Michał Różański, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mosina
6. Ewa Barbara Sobkowiak, zgłoszona przez KW II RP, zam. Puszczykowo
7. Dominik Szer, zgłoszony przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Mosina
8. Danuta Tórz, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mosina
9. Danuta Żabińska-Falbierska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
 

Załącznik nr 107 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina:  
1. Paulina Błoszyk, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP (uzupełnienie składu), zam. Krajkowo
2. Małgorzata Maria Kołtoniak-Skibińska, zgłoszona przez KW UP, zam. Rogalinek
3. Halina Kuhnke, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
4. Maria Jolanta Kujawa, zgłoszona przez KW II RP, zam. Mosina
5. Anna Latecka, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mosina
6. Aleksandra Matusiak, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA,
zam. Mosina
7. Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Mosina
8. Kacper Ossowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
9. Damian Zieliński, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Mosina
 

Załącznik nr 108 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina:  
1. Mirosława Elżbieta Januzik, zgłoszona przez KW II RP, zam. Mosina
2. Szymon Kędziora, zgłoszony przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Mosina
3. Jolanta Kowalewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina
4. Barbara Kurowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sowinki
5. Anna Malak, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Krosno
6. Ada Matuszak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ,
zam. Mosina
7. Regina Niedzielska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
8. Wanda Sikorska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mosina
9. Natalia Szymandera, zgłoszona przez KW UP, zam. Mosina
 

Załącznik nr 109 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:  
1. Sylwia Bartnikowska, zgłoszona przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA,
zam. Mosina
2. Piotr Kuhnke, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mosina
3. Joanna Leśniewicz, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
4. Waldemar Stanisław Matuszak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
5. Anna Szulc, zgłoszona przez KW II RP, zam. Mosina
6. Iwona Barbara Wieczorek, zgłoszony przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Mosina
7. Weronika Tomczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krajkowo
8. Eleonora Barbara Wieczorek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
zam. Mosina
9. Iwona Teresa Żukowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina
 

Załącznik nr 110 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:  
1. Magdalena Burdajewicz, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno
2. Daria Maria Głuchowska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ,
zam. Mosina
3. Sylwia Ignaszak, zgłoszona przez KW UP, zam. Mosina
4. Rozanna Kowalczyk-Gierczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
zam. Poznań
5. Beata Kwiatkowska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
6. Tomasz Wacław Rajewicz, zgłoszony przez KW II RP, zam. Mosina
7. Jędrzej Piotr Sroka, zgłoszony przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Mosina
8. Maria Tomczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krajkowo
9. Janusz Torzecki, zgłoszony przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Mosina
 

Załącznik nr 111 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki:  
1. Zuzanna Błoszyk, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Dymaczewo Stare
2. Hubert Jacek Sroka, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA (uzupełnienie składu), zam. Mosina
3. Ewa Kapczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
4. Klara Kurowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sowinki
5. Ewa Naskręt, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mosina
6. Maciej Tomczak, zgłoszony przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA,
zam. Świątniki
7. Małgorzata Tomczak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
 

Załącznik nr 112 gm. Mosina  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22, Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo Leśna 1, 62-050 Mosina:  
1. Dawid Adam Ciesielski, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Krosno
2. Elżbieta Kostusiak, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Krosinko
3. Zbigniew Jan Kovats, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
4. Robert Jarosław Ryszewski, zgłoszony przez KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA, zam. Mosina
5. Mikołaj Wichłacz, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mosina