Informacje ogólne

Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje nt. Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej
 

Dodatkowe informacje publikowane są również
na stronie Delegatury KBW w Poznaniu