Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o obwodowych komisjach wyborczych, terminach na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminu losowania

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I

z dnia 16 września 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Mosina obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 1, w liczbie 1.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19.09.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
W dniu 19.09.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 5,
- Nr 7,
- Nr 8,
- Nr 9,
- Nr 10,
- Nr 11,
- Nr 12,
- Nr 13,
- Nr 14,
- Nr 15,
- Nr 16,
- Nr 17,
- Nr 18,
- Nr 19,
- Nr 20,
- Nr 21,
- Nr 22.
§ 4.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I Krzysztof Józefowicz