Wyniki głosowania

Wyniki głosowania w Gminie Mosina


Szczegółowe wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., z podziałem na poszczególne obwody oraz kandydatów, dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: