Komunikat UMM dot. uzupełniania składów OKW

Urząd Miejski w Mosinie, w nawiązaniu do Informacji Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 kwietnia 2019 r. dot. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, informuje, że zgłoszeń tych będzie można dokonywać:

  • w dniu 30.IV.2019 r. w godzinach pracy tut. Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00, w pok. nr 15;

  • w dniu 2.V.2019 r., ze względu na fakt, że tut. Urząd jest nieczynny, jedynie w trakcie indywidualnego, wcześniej umówionego pod nr tel. 501-109-286, spotkania.

 

Pełnomocnik Burmistrza Gminy Mosina ds. wyborów: Bartosz Dmochowski