Informacja o zarządzeniu wyborów

W poniedziałek (25 lutego br.) w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Załącznikiem do tego aktu jest kalendarz wyborczy, który określa terminy dokonywania przez odpowiednie podmioty czynności wyborczych. Ogłoszenie postanowienia Prezydenta RP oznacza w praktyce rozpoczęcie kampanii wyborczej. 

Wybory posłów do PE odbędą się w niedzielę 26 maja 2019 r.

Rusza kampania wyborcza
Ogłoszenie postanowienia Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oznacza w praktyce rozpoczęcie kampanii wyborczej, która potrwa do 24 maja br. do godz. 24:00.

Agitacja dopiero po przyjęciu przez PKW zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Warto jednak pamiętać, że komitety wyborcze mogą prowadzić agitację wyborczą dopiero od dnia przyjęcia przez PKW zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. W przypadku komitetu wyborczego partii politycznej zawiadomienie składa Państwowej Komisji Wyborczej organ partii, a w przypadku koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców - pełnomocnik wyborczy.

Termin czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy
Załącznikiem do postanowienia Prezydenta RP jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Wejście w życie
Postanowienie Prezydenta RP weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki: