Informacja o zarządzeniu referendum

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Data referendum została wyznaczona na niedzielę 15 października 2023 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności referendalnych.

Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia.

 
Załączniki: