Referendum ogólnokrajowe 2023

Logo wyborów Parlamentarnych 2023
 

 


Pytania referendalne

Pytanie 1:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2:

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3:

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4:

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?


Kalendarz referendalny

do dnia 5 września 2023 r.
  • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych
do dnia 27 września 2023 r.
  • ustalenie kolejności rozpowszechniania audycji referendalnych
od dnia 29 września 2023 r.
do dnia 13 października 2023 r.
  • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych
    i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych
w dniu 13 października 2023 r.
o godz. 24.00
  • zakończenie kampanii referendalnej
w dniu 15 października 2023 r.
godz. 7.00–21.00
  • głosowanie

Informacja o zarządzeniu referendum

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Data referendum została wyznaczona na niedzielę 15 października 2023 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności referendalnych.

Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia.

 
Załączniki:

Informacje ogólne

Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje nt. Referendum Ogólnokrajowego 2023 r. można znaleźć na dedykowanej stronie internetowych Państwowej Komisji Wyborczej
 
 Logo Referendum Ogólnokrajowego 2023
 
Dodatkowe informacje publikowane są również
na stronie Delegatury KBW w Poznaniu