Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, przeprowadzonym w dniu 13 listopada 2022 r.

Pełna treść Sprawozdania (PDF, 256 KB)