Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 51/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r.


Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) w związku z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), w celu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie na dzień 24 października 2022 r. o godz. 17.00 w Sali, w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina.

§ 2.

Organizację posiedzenia zapewnia Burmistrz Gminy Mosina.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz