Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

POSTANOWIENIE NR 52/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r., powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 21 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Załączniki do postanowienia nr 52/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 października 2022 r.

 

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury

 1. Katarzyna Ewa Bartosiak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Emilia Filipiak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Anna Jasiak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Krosno
 4. Maciej Piotr Kozak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 5. Patrycja Ewelina Kruk, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Katarzyna Maria Kubicka-Teodorczyk, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury

 1. Gabriela Marta Bartosiak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Gerard Mariusz Filipiak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Hubert Filip Filipiak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Nikola Natalia Kwaśniewska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Iwona Teresa Przepiera, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Tomasz Stefaniak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3, Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice

 1. Robert Dymarski, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Edyta Senftleben-Kostrzewska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Poznań
 3. Małgorzata Kinga Stańczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Baranowo
 4. Dorota Elżbieta Strojna, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Daszewice
 5. Iwona Elżbieta Strojna, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Daszewice
 6. Agnieszka Załuska-Lipa, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek

 1. Arkadiusz Wojciech Bober, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Aleksandra Grygier, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Drużyna
 3. Monika Klauzińska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Rogalin
 4. Zofia Poszytek, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Nowinki
 5. Kinga Szwarc, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Rogalinek
 6. Maria Teresa Witkowska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Rogalin

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 5, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin

 1. Adam Bąk, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Rogalinek
 2. Eliza Anna Dolata, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Adam Michał Kozak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Anna Maria Różańska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Rogalin
 5. Ewa Szeląg, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 6. Aneta Vogt, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Rogalin

 

Załącznik nr 6

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 6, Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki

 1. Aleksandra Kozak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 2. Alicja Marciniak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Natalia Barbara Skoroda, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Świątniki
 4. Gizela Agnieszka Springer-Kasprzyk, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 5. Beata Tomczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Świątniki
 6. Alicja Magdalena Wendzonka, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Świątniki

 

Załącznik nr 7

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 7, Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki

 1. Renata Maria Buczko, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Borkowice
 2. Marta Kaźmierczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Sowiniec
 3. Agnieszka Ratajczak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Borkowice
 4. Katarzyna Ratajczak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Borkowice
 5. Piotr Sternal, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Drużyna
 6. Natalia Teresa Szypura, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

 

Załącznik nr 8

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 8, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna

 1. Karol Maciej Ciężki, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Pecna
 2. Julia Maria Gwarek, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 3. Szymon Kędziora, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Ewa Kowalewska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Artur Sobolewski, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 6. Beata Szeszuła, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Pecna

 

Załącznik nr 9

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 9, Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko

 1. Monika Anna Gierszal-Kędzierska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 2. Maria Magdalena Kaliska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 3. Anna Kantorska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Agnieszka Kasprowicz, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Dymaczewo Nowe
 5. Katarzyna Rothe, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Marzanna Teresa Szymańska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

 

Załącznik nr 10

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 10, Zespół Szkół, ul. Główna 43, 62-050 Krosno

 1. Anita Ćwiklińska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Krosno
 2. Agnieszka Helak-Haremza, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Arleta Jakubowska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Krzysztof Janiak, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Pecna
 5. Bernadeta Lidia Pozorska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 6. Milena Ewa Szeląg, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosno

 

Załącznik nr 11

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 11, Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno

 1. Marcin Michał Ćwikliński, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 2. Agata Lubowicka, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 3. Sylwia Majchrzak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 4. Artur Matuszak, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Katarzyna Sobolewska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 6. Joanna Wilczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

 

Załącznik nr 12

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 12, Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina

 1. Monika Elżbieta Darul, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 2. Joanna Małgorzata Jarecka, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Arleta Katarzyna Kowalczyk, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Agnieszka Paczyńska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 5. Agnieszka Aleksandra Sudoł, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Zuzanna Tylska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Puszczykowo

 

Załącznik nr 13

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 13, Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina

 1. Magdalena Małgorzata Bukowska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Maria Jasińska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Iwona Maria Kantorska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Anna Cecylia Kędziora, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 5. Ewa Maria Rogal, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Justyna Rosić, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

 

Załącznik nr 14

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 14, Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

 1. Piotr Demuth, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Piotr Paweł Egel, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 3. Joanna Maria Habrajska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Katarzyna Leszczyńska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Jakub Olejniczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Teresa Maria Zaporowska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 15

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 15, Przedszkole Nr 2, ul. Budzyńska 12, 62-050 Mosina

 1. Katarzyna Żaneta Frydrychowicz, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Agnieszka Jasińska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosinko
 3. Joanna Łuczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Jarosławiec
 4. Grażyna Ewa Palacz, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 5. Maciej Jakub Prentki, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Irena Rybarczyk, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 16

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 16, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina

 1. Lucyna Imiłkowska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Swarzędz
 2. Marcin Jaroszczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Lech Jerzy Kołodziejczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Paulina Ludwiczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Katarzyna Marzena Łagoda, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Żabinko
 6. Przemysław Łukasz Piątkowski, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 17

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 17, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

 1. Rafał Marcin Jakubowski, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Paulina Magdalena Mania, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Emilia Skrzypek, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Karolina Magdalena Trzaska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Barbara Walkowiak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Drużyna

 

Załącznik nr 18

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 18, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina

 1. Mariola Andrzejewska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 2. Ireneusz Grzegorz Andrzejewski, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Daria Katarzyna Bilińska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Tomasz Piotr Lisiak, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Baranówko
 5. Anna Aleksandra Obst, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Wanda Sikorska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 19

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 19, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina

 1. Jędrzej Cebulski, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Elżbieta Piątek, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Ewa Płóciennik, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Anna Maria Rzeźnikowska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 5. Justyna Senftleben-Łuczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Sowinki
 6. Wojciech Kazimierz Tomczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 20

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 20, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina

 1. Wojciech Kwiatek, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 2. Magdalena Maria Nawojowska-Krupka, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Kamila Ewa Plumińska-Błoszyk, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Marek Roman Płóciennik, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Maria Skrzypek, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Marzena Ewa Stiller, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 21

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 21, Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki

 1. Mirela Zofia Baranowska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Baranowo
 2. Maria Częścik, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Baranówko
 3. Wojciech Szymon Lisiak, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Baranówko
 4. Zuzanna Justyna Łuczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Sowinki
 5. Maciej Józef Makieła, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Maciej Tomczak, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Świątniki