Informacja o zarządzeniu referendum

Komisarz Wyborczy  w Poznainu I, wydał postanowienie z dnia 27 września 2022 r. o przeprowadzeniu u referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji.

Postanowienie weszło w życie z dniem podpisania, tj. 27 września 2022 r.

 
Załączniki: