Informacja dot. szkolenia członków komisji ds. referendum

Informacja

Informujemy, że szkolenie dla osób powołanych w skład komisji ds. referendum odbędzie się w poniedziałek 24 października 2022 r. w sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury ul. Dworcowa 4 w następujących godzinach:

  • Miejska Komisja ds. Referendum - godz. 17:00

  • Obwodowe Komisje ds. Referendum - godz. 17:30

Plan spotkania:

  • Ukonstytuowanie się poszczególnych komisji ds. referendum (wybór przewodniczącego i zastępcy),

  • Ustalenie harmonogramu pracy komisji,

  • Szkolenie członków komisji.

Przypominamy również, że udział w szkoleniu jest obowiązkowy - w razie nieobecności i niewyjaśnieniu przyczyn w terminie 2 dni, członek komisji może zostać odwołany z jej składu.